Регулација електромоторних погона

Симулационе вежбе

  1. Програмски пакет SIMULATION OF ELECTRIC MACHINE AND DRIVE SYSTEMS USING MATLAB AND SIMULINK делимично преведен        (упутство за коришћење симулационих промера)
  2. Динамички модел машине једносмерне струје
  3. Управљање погона машине једносмерне струје
  4. Регулација погона машине једносмерне струје
  5. Динамички модел машине наизменичне струје
  6. Управљање погона машине наизменичне струје
  7. Регулација погона машине маизменичне струје

 

Лабораторијске вежбе

1.      Упознавање са опремом и софтвером за остваривање управљања и регулације мотора ЈС(pdf фајл)

2.      Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези (pdf фајл)

3.      Израчунавање временске константе мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези (pdf фајл)

4.      Одређивање коефицијента вискозног и Колумбовог трења при струјном управљању мотором у отвореној повратној спрези (pdf фајл)

5.      PI регулација брзине напонски управљаним микромотором једносмерне струје (pdf фајл)

6.      PI регулација брзине струјно управљаним микромотором једносмерне струје (pdf фајл)

* Презентације вежби 1-6

* Програми за вежбе 1-6 написани у програмском пакету LabVIEW

7.      Регулација брзине обртања асинхроног мотора са фазним ротором помоћу подсихроне каскаде (pdf фајл)

Презентација вежбе 7

8.      Упознавање са шемом везе генаратора ЈС који преко инвертора враћа енергију у мрежу (pdf фајл)

Презентација вежбе 8

Презентација поступка извођења вежби 7 и 8 са резултатима мерења

9.      Регулација брзине обртања мотора једносмерне струје са независном побудом  (pdf фајл)

Презентација вежбе 9

10.  Подешавање брзине обртања асинхроног мотора са кавезним ротором претварачем фреквенције и напона са једносмерним међуколом (pdf фајл)

Презентација вежбе 10

Ппрезентација поступка извођења вежби 9 и 10 са резултатима мерења

11. Фреквентни претварачи

1. Упознавање са фреквентним претварачем

2. Структура главног менија и повезивање са асинхроним мотором

3. Повезивање фреквентног претварача са рачунаром, подешавање параметара и надзор

4. Различити начини задавања референци брзине

5. Примена рампи при покретању и заустављању погона са асинхроним мотором

6. Управљање сa два мотора једним фреквентним претварачем

7. Рад са граничним прекидачима и механичком кочницом

8. PI регулација брзине асинхроног мотора

9. PI Регулација напона генератора једносмерне струје променом брзине обртања

10. Презентације фреквентних претварача : Altivar 18, Altivar 31, Siemens Micromaster 420, Omron 3g3xv

 

* упутство за фреквентни претварач: Altivar 31-Variable speed drives for asynhronous motors, Programming manual V1.7.pdf *

 

12. Рад са серво регулатором Lexium LXM32M:

1. Повезивање система и препознавање свих прикључака

2. Конфигурисање уређаја

3. Демонстрација основних функција уређаја

Детаљније о уређају Lexium LXM32M