Преглед одбрањених дипломских и мастер радова

Упутство за писање дипломског/мастер рада можете преузети овде.

год назив студент
сеп, 2018 Конфигурације енергетских претварача у електромоторним погонима и технике модулације (мастер) Милош Попов
авг, 2018 Методе компензације клизања код асинхроног мотора при U/f управљању Михаило Луковић
јул, 2018 Регулација протока пумпног система употребом фреквентног регулатора Александар Радусин
окт, 2017 Примери управљања асинхроним мотором у индустријским апликацијама (мастер) Милан Оцокољић
окт, 2017 Идејни пројекат електричног фотонапонског система (мастер) Душан Тодоровић
окт, 2017 dSPACE 1104 платформа - опис и пуштање у рад са реалним примером Михаило Луковић
сеп, 2017 Реализација симулатора лифта са n - спратова применом PLC-а (мастер) Никола Јевтић
сеп, 2017 Примена PLCopen motion стандарда и CANopen протокола у индустријским апликацијама кретања (мастер) Сава Милосављевић
нов, 2016 Одређивање механичких карактеристика мотора једносмерне струје Драган Милетић
окт, 2016 Реализација макете лифта помоћу контакторске опреме Никола Јевтић
јул, 2016 Образовни пано - PLC М258, фреквентни претварач Altivar ATV32, серво драјвер Lexium 32M, са примером апликације "летеће маказе' (мастер) Марко Петровић
нов, 2015 Конструисање и баждарење електромагнетне кочнице малог момента Душан Тодоровић
окт, 2015 Едукативни пано за удаљено програмирање програмабилних логичких контролера Милан Оцокољић
окт, 2015 Аутоматско опслуживање магацина (мастер) Сретен Милошевић
окт, 2014 Системи грејања и хлађења са топлотним пумпама (мастер) Ђорђе Ковачевић
окт, 2014 Димензионисање електричних мотора коришћењем програма SPEED (мастер) Данијела Сандо
окт, 2014 Индуктивности електромагнетне кочнице за различите начине побуђивања побудних намотаја Марко Петровић
феб, 2014 Регулација дистанце серво колица и пратећег објекта применом серво контролера Lexium 32M (мастер) Небојша Томић
сеп, 2013 Струјно управљање електромагнетном кочницом применом PLC контролера Игор Николенџић
јул, 2013 Струјно управљање електромагнетном кочницом применом система cRIO Његош Ашанин
мар, 2013 Поређење карактеристика директне контроле момента асинхроне машине са дискретним и континуалним напонским векторима (мастер) Александар Лазић
мар, 2013 Израда тестова знања у Мудл систему из предмета електричне машине и електромоторни погони Данијела Сандо
мар, 2013 Кочење мотора једносмерне струје Ђорђе Ковачевић
јан, 2013 Програмирање PLC-a M238 по стандарду IEC 61131 са демонстрацијом двоосног управљања (мастер) Панто Ранковић
дец, 2012 SCADA системи у трансформаторском постројењу Фабрика вагона (мастер) Никола Ђорђевић
окт, 2012 Мерење и визуализација обртног магнетног поља статора трофазног и двофазног асинхроног мотора (мастер) Марко Шућуровић
сеп, 2012 Серво регулатор Lexium LXM32M Зоран Стевановић
дец, 2011 Позиционирање употребом асинхроног мотора и фреквентног регулатора без повратне спреге Лазар Марковић
дец, 2011 Пројекат електро инсталације градске фонтане у Чачку Мићо Матијашевић
нов, 2011 Управљање асинхроним мотором директном контролом момента (DTC) са симулационим примером

Александар Лазић
окт, 2011 PI регулација напона генератора једносмерне струје Марко Шућуровић
oкт, 2011 Реализација фреквентног регулатора са микроконтролером MC3PHAC и инвертором STGIPS10K60A Петар Коларски
мај, 2011 Неуронске мреже и могућност примене у електромоторним погонима Панто Ранковић
апр, 2011 Електромоторни погон термоенергане фабрике хартије "Божо Томић" Милош Главоњић
март,2011 Индиректан поступак одређивања механичке карактеристике асинхроних мотора Славиша Пузовић
март,2011 Елементи аутоматизације у електромоторним погонима (PLC DL06, MT505, ATV31, PM710) Милан Јозовић
окт, 2010 Мултимедијални WЕB лабораторијски практикум из Електричних машина (области магнетна кола и трансформатори) Владица Вучићевић
окт, 2010 Немања Перишић
окт,2010
Мирослав Зекановић
јун,2010
Ђорђе Ђуровић
феб,2010 Фреквентни регулатори: OMRON, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS Иван Дељанин
феб,2010 Континуална регулација нивоа воде коришћењем PLC-а и SCADA система Марко Вујичић
дец,2009 Методичка анализа шема контакторске опреме у погону асинхроног мотора Душан Јосифовић
нов,2009 Демонстрација програма LabVIEW кроз симулационе примере из електричних машина (симулациони примери) Мирослав Домановић
јул,2009 Употреба фреквентног регулатора у електромоторним погонима Александар Ђорђевић
јун,2009 Едукативни пано аутоматизације и контроле у електромоторним погонима Милош Божић
јун,2009
Слађана Ашанин
септ,2008 Лабораторијски практикум: Коришћење контакторске опреме у погону асинхроног мотора Марко Росић
јул,2007 Управљање корачним мотором коришћењем програмског пакета LabVIEW и аквизиционе картице NI6009 Иван Лазаревић

 

 

Дипломци Дан факултета 2017. године

Дипломци Дан факултета 2016. године

Дипломци Дан факултета 2015. године

Дипломци Дан факултета 2013

Дипломци Дан факултета 2012

Дипломци Дан факултета 2011

Дипломци Дан факултета 2010