Електротехнички Факултет Београд

- Електричне машине

- Дигитално управљање EPP

- Лабораторија за дигитално управљање погонима и претварачима

- Eлектрична возила

- Лабораторија за електромоторне погоне

Факултет Техничких Наука Нови Сад

- Катедра за енергетску електронику и претвараче

Електронски факултет Ниш

Електротехнички факултет Сарајево

- Електричне машине - путања: Bachelor, Електроенергетика V семестар, Електричне машине

Технички факултет Ријека

Електромоторни погони

ФЕРИ Марибор

Лабораториј за електричне строје

Факултета за електротехнико Љубљана

Лабораториј за електричне строје

Лабораториј за електромоторске погоне