Електротехнички Факултет Београд

- Електричне машине

- Дигитално управљање EPP

- Лабораторија за дигитално управљање погонима и претварачима

- Eлектрична возила

- Лабораторија за електромоторне погоне

Факултет Техничких Наука Нови Сад

- Катедра за енергетску електронику и претвараче

Електронски факултет Ниш

Електротехнички факултет Бања Лука

- Испитивање електричних машина

- Електромоторни погони

- Микропроцесорско управљање електромоторним погонима

Електротехнички факултет Сарајево

- Електричне машине - путања: Bachelor, Електроенергетика V семестар, Електричне машине

- Електромоторни погони - путања: Bachelor, Електроенергетика VI семестар, Електромоторни погони

- Електромоторни погони и динамика електричних машина - путања: Master Електроенергетика I семестар, електромоторни погони и динамика електричних машина

Факултет електротехнике и рачунарства Загреб

Теорија електричних стројева и трансформатора

Аутоматизација електричних постројења

Синхрони стројеви и узбудни сустави

Електромоторни погони

Електротехнички факултет Осијек

Основе електричних погона

Основе електричних стројева

Технички факултет Ријека

Електромоторни погони

ФЕРИ Марибор

Лабораториј за електричне строје

Факултета за електротехнико Љубљана

Лабораториј за електричне строје

Лабораториј за електромоторске погоне