У лабораторији се изводе лабораторијске вежбе из предмета :

Лабораторије за Eлектричне машине, Eлектромоторнe погонe и Регулацију електромоторних погона се налазе у саставу Факултета техничких наука у Чачку.

У лабораторији се изводе вежбе на студијским програмима основних студија Електроенергетика, Рачунарско инжењерство и Мехатроника и мастер дипломских студија студијског програма Даљинско управљање.

 

 

Студентима је на располагању Moodle систем за електронско учење на коме су постављени материјали курсева. За приступање овим курсевима је потребно извршити пријављивање. Лозинке курсева се добијају на захтев.

Просторни план лабораторија можете видети на следећим линковима Лабораторија за електричне машине и Лабораторија за електромоторне погоне.