Линкови електротехничких факултета у окружењу

Одлични линкови мултимедијалних предавања Леонардо Да Винчи (стартовати са Internet Explorer-ом)

YOUTUBE видео садржаји

Виртуална лабораторија

Виртуална лабораторија за електричне машине

On line курсеви

Direct Industry

HyperPhysics

e-Learning tools Electrical Engineering PROVERITI

Interactive Power Electronics On Line Text

Induction Motor Drives

Аплети електричне машине

Motor and Machines: animation and java applets

Електромоторни погони и регулација

Simulation of Electric Machine and Drive Systems using Matlab and Simulink 

Енергетска електроника

Interactive Power Electronics Seminar (iPES)

Аплети из физике и електротехнике

Falstad

Leonardo: Interactive Virtual Science Museum

Elettrotecnica

Elektromagnetisme

Curso Interactivo de Fisica en Internet

Applet Collection

 

Остали занимљиви линкови

MAGNET Lab

Сајтови у изради

site TR33016

site Laboratorije za Mehatroniku

site NeReLa LiReX