Наставни програми

Нови акредитовани програми

Основне студије Електротехничко и рачунарско инжењерство

 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

ТРЕЋА ГОДИНА

3.

ЕРМ53

Електричне машине 1

5

НС

ОМ

2

1

1

0

6

8.

Е62

Електричне машине 2

6

НС

ОМ

2

3

1

0

6

9.

Е63

Електричне машине 3

6

НС

ОМ

2

2

0

0

5

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.

Е71

Електромоторни погони

7

СА

ОМ

2

2

1

0

5

 

Дипломске мастер студије Електротехничко и рачунарско инжењерство

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

ПРВА ГОДИНА

Предмети изборног блока 2.

1.

Ди_ЕР107

Специјалне електричне машине

1

ИБЗ

2

2

0

0

5

9.

Ди_ЕР115

Регулација електромоторних погона

1

ИБЗ

2

2

0

0

5

 

Дипломске мастер студије Електротехничко и рачунарско инжењерство – Мастер за даљинско управљање

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

ПРВА ГОДИНА

Предмети изборног блока 2.

1.

Ди_Те113Ду106

Виртуелна инструментација

1

О

2

1

1

0

5

2

Ди_Ду202

Управљање електромоторним погонима

2

ИБ

2

2

5

 

Стари студијски програми

Смер електроенергетика


Предмет

Шифра предмета

Врста предмета

П

В

Л

Пракса

ЕСПБ

Предмети у првом семестру треће године

Електричне машине

1042

обавезан

30

15

15

0

5

Енергетски трансформатори

1064

обавезан

30

15

15

0

4

Предмети у другом семестру треће године

Асинхроне машине

1010

обавезан

30

15

15

0

5

Синхроне машине

1218

обавезан

30

15

15

0

4

Предмети у првом семестру четврте године
(модуо Електроенергетски системи) (шифра 111)

Електромоторни погони

1044

обавезан

30

15

15

0

5

Предмети у првом семестру четврте године
(модуо Индустријска енергетика) (шифра – 112)

Електромоторни погони

1044

обавезан

30

15

15

0

5

Специјалне електричне машине

1227

обавезан

30

15

15

0

5

Предмети у другом семестру четврте године
(модуо Индустријска енергетика) (шифра – 112)

Регулација електромоторних погона

1208

обавезан

30

15

15

`0

5

 

Смер мехатроника


Предмет

Шифра предмета

Врста предмета

П

В

Л

Пракса

ЕСПБ

Предмети у другом семестру треће године

Електричне машине

1042

обавезан

30

15

15

0

5