У ЕМПР лабораторији се налази следећа опрема за потребе извођења наставе и истраживање.

1. Образовни панои и ормари

2. Лабораторијски столови

3. Електрични мотори

4. Трансформатори

5. Апаратуре

6. Инструменти и уређаји

7. Мерно аквизициони системи

8. Фреквентни претварачи

9. Софтверски пакети

10. Макете и модели

11. Удаљени експерименти

12. Стара електро опрема

13. Мрежна и рачунарска опрема

14. Сопствена израда

Просторни план лабораторија можете видети на следећим линковима Лабораторија за електричне машине и Лабораторија за електромоторне погоне.