Приказана је само вреднија лабораторијска опрема.

Назив

опреме

Фотографија опреме

Произвођач

Основне карактеристике

Година набавке

Едукативни пано са елементима аутоматике

САМОГРАДЊА
уграђени елементи Schneider electric

PLC платформа Modicon M340, touch panel Magelis XBTRT500, са изведеним контактима, релејима и заштитом, наменјени за извођенје и аутоматизацију различитих управљачких задатака

2009

Ормар са контакторском опремом

САМОГРАДЊА
уграђени елементи Schneider Electric

Ормар намењен за управљање радом асинхроних мотора са свом потребном заштитом, софтстартером, фреквентним регулатором, мерним иструментом, сигнализацијом, временским релејима, расцепном кутијом за комуникацију рачунара и фреквентног регулатора итд.

2008

Ормар за управљање подсинхроном тиристорском каскадом

Север

Ормар за управљање подсинхроном тиристорском каскадом асинхроног мотора са фазним ротором, са тахогенератором и потребном мерном инструментацијом и сигнализацијом.

1984

Тиристорски инвертор

Север

Тиристорски инвертор за враћанје енергије једносмерног генератора у мрежу са потребном мерном инструментацијом и сигнализацијом.

1984

Двозонска регулација брзине мотора једносмерне струје

Север

Ормар за двозонску регулацију брзине мотора једносмерне струје потребном мерном инструментациом и сигнализациом.

1984

Фреквентни регулатор

Север

Транзисторски претварач фреквенције и напона са потребним мерним елементима, сигнализацијом. Изведени приклјучни крајеви једносмерног међукола.

1984

Едукативни пано са елементима аутоматике

урађени елементи Direct Logic, PLC DL06, DL05, PLC MITCHUBISHI

програмабилни контролери са релејним излазима, транзисторским излазима, RS232 комуникација, modbus комуникација, додатне картице са аналогним улазима, аналогним излазима, ethernet картица, DirectSoft програмски пакет за програмиранје PLC контролера, стабилно једносмерно уско подесиво напајање Phoenix Contact 22.5-29.5V, кондиционери, touch панел Vaintek MT6xxx, програм за програмиранје Touch Panel MT505, једнофазни трансформатор 220-24V

2009

Лабораторијски сто

Искра

наизменични извор напајања трофазни, монофазни 0-250V, једносмерни извори...

 

Aпаратура за мерење момента мотора

 

САМОГРАДЊА
мотор Раде Кончар, аквизициона картица
National Instruments

Апаратура за испитиванје механичких карактеристика асинхроних мотора: асинхрони мотор 1kW, енкодер 512 импулса, NI USB6008, електромагнетна кочница.

 

 

 

 

 

 

 

Асинхрони и једносмерни мотор и механичкој спрези осовина

Sever

Асинхрони мотор са намотаним ротором 220V, 2.2kW у механичкој спрези са мотором једносмерне струје за регулисанје брзине асинхроног мотора (подсинхрона каскада)

1984

Спрега једносмерне машине и асинхроне машине

DC AEG; AC BERARDUCCI

DC AEG 115V, 0.8kW, 1500 o/min; AC BERARDUCCI Y/D 380V/220V 3.45A/6.1A 2HP 1400 o/min

 

Спрег једносмерне машине и синхроног генератора

DC ELECTROMECANICHE; AC Север

DC 220V, 6A, 2000 o/min; AC Y 380V, 5.35A, 3.5kVA, cosφ=0.8, 1500 o/min IP 33 B5

 

Једносмерни мотор са независном побудом

Sever

Једносмерни мотор са независном побудом 9kW са тахогенератором (20V, 5mA 1000 o/min , max: 60mA, 6000o/min)

1984

Апаратура за регулацију брзине једносмерног мотора

непознато

Регулација брзине једносмерног мотора импулсно ширинском модулацијом: PWM конвертор, једносмерни мотор са енкодером.

 

Фреквентни регулатор

САМОГРАДЊА

Фреквентни регулатор са импулсно ширинском модулацијом (PWM): PIC 18f4431, мосфет-ови P10NK60Z, дравјвер за трансзисторе IR2130, мах. излазна струја 10А

2010

Апаратура за испитивање корачних мотора

више приизвођача

Испитивање динамике енергетског корачног мотора: корачни мотор, рачунар, променлјиви извор напајанја, пратећа електронока

2005

Апаратура за струјно и напонско управљање мотором једносмерне струје

више приизвођача

Апаратура за струјно и напонско управљање мотором једносмерне струје: микромотор једносмерне струје, аквизициона картица, рачунар, пратећа електроника

2008

Дигитални мултиметар PM710

 

Telemecanique

Мерење следећих величина у свакој фази понаособ: U, I, P, Q, S, cosφ, f, THD, потрошњу енергије. Поседује излазни порт стандарда RS 485 за комуникацију са рачунаром и аквизицију података

 

 

Мерни ковчег за енергетска мерења

 

Сет мерних инструмената: струјни трансформатори, амперметри, волтмерти, мерачи активне и реактивне снаге, сигнализатори редоследа фаза

 

Осцилоскоп

Искра

МА4061

 

Регулациони трансформатор

Искра

МА 4803, 0-245V, 50Hz

 

Mерно-аквизициони систem cDAQ-9178 са модулима

National Instruments

NI 9265: 4-канала, 100 kS/s, 16-Bit, 0 to 20 mA модул са аналогним излазима; NI 9476: 32-Channel, 24 V, 500 μs, модул са дигиталним излазима; NI 9205: 32 канала, 250 kS/s, 16-Bit, ±200 mV to ±10 V напонски улази; NI 9203: 8-Ch ±20 mA, 200 kS/s, 16-Bit модул са струјним улазима; NI 9263:10 V модул са аналогним излазима; NI 9425: 32-Channel, 24 V, 7 µs, дигитални улази; NI 9219: ±60V 4-Channel Universal Analog Input Module; NI 9403: C Series 32-Ch, 5 V/TTL Bidirectional Digital I/O Module

2009

Мерно-аквизициони систем PCI 6013

National Instruments

Аналогни улази:  16 SE/8 DI · 200 kS/s · 16 bits, Дигитални I/O:  8 DIO, Бројачи/Тајмери:  2 · 24 bits · 20 MHz

2007

Мерно-аквизициони систем PCMCI 6036E

National Instruments

Аналогни улази:  16 SE/8 DI · 200 kS/s · 16 bits, Аналогни излази:  2 · 1 kS/s · 16 bits, Дигитални I/O:  8 DIO, Бројачи/Тајмери:  2 · 24 bits · 20 MHz

2007

Кондиционери сигнала

Phoеnix Contact

Опсег мереног напона: 0...370V, 0...250V, 0...170V, 0...120V, 0..80V, 0..54V, 0..36V, 0..24V; Мерни сигнал:0...10V, 0...20mA, 4...20mA /  / Опсег струја: 0.018...10A AC-DC, Излазни сигнал: 0...10V, 0(4)...20mA, 0...5V

2009

Мерно-аквизициони уређаји NI USB6008/6009

National Instruments

8 аналогних улаза (12-bit, 10 kS/s / 14-bit, 48kS/s), 2 аналогних излаза (12-bit, 150 S/s); 12 дигиталних I/O; 32-bit бројач

2009

Регулациони трофазни трансформатор

Искра

Регулација напона 0 до 500V, струја 10А

 

Трофазни извор несиметричног напајања

Технички факултет Чачак, Искра тренсформатори

Извор променљивог трофазног напајанја појединачно по фазама : 0-250V, 4A

 

Испитивач ротора

Искра

МА 4811, 220V, 2000VA

 

Испитивач алтернатора

Искра

МА 4624, 220V, 80Hz, 50VA

 

Универзални мерни мост RLC

Искра

МА 4303, 0.1-1МΩ, 10pF-0.1mF

 

Стабилисани исправљач

Искра

МА 4171, 0-25VDC, 1A

 

лиценциран софтвер: MATLAB

Тhe Math Works Inc.

MATLAB I SIMULINK R2006b for Windows/UNIX/LINUX/MAC

2006

лиценциран софтвер: LabVIEW

Nacional Instruments

NI LabVIEW софтвер за 50 радних места. Садржи: Control, Simulation and Mechatronics Software; RF and Wireless Comunication Software, Signal and Image Processing Software; Executed Development Suite; NI far LINUX and MAC OS X; NI Device Drivers; MSDN Library Documentation

2009