Др Сретен Поповић

Осивач Лабораторије за Електромоторне погоне

на Техничком факултету у Чачку

 

 

Др Стетен Поповић је рођен 30.7.1940. године у селу Тијање, Општина Лучани. Основну школу је завршио у Тијању, нижу гимназију у Чачку а електротехничку средњу школу Никола Тесла у Београду 1958. године. Од септембра 1958. године па до октобра 1960. радио је као електротехничар у Фабрици термотехничких уређаја Цер у Чачку. Октобра 1960. године уписао је Вишу техничку школу у Чачку, коју је завршио 1962. године. Након завршетка Више техничке школе кратко времена наставља рад у фабрици Цер да би одмах наставио даље студије на II степену Електротехничког факултета у Београду где је дипломирао марта 1965. године на енергетском одсеку из предмета Електротермија, са темом Регулација режима рада електролучних пећи.

Од јула 1975. године до новембра 1977 ради у предузећу Ватростална, Зеница, ООУР Инжењеринг I у Београду, на радном месту главног инжењера за мерно-регулациону технику и енергетику.

Након тога прелази на рад на Вишу техничку школу у Чачку. Крајем 1977. године је изабран за предавача Више техничке школе на предмету Радионичка пракса. Наредне 1978. године изабран је за стручног сарадника за извођење практичне наставе на Педагошко-техничком факултету, одсецима за образовање професора електротехнике, машинства и техничког образовања. Поред извођења практичне наставе изводио је и теоријску наставу из предмета Електротехника на вишем образовања, Електромоторни погони са основама аутоматизације на вишем образовању, Електромоторних погона на високом образовању.

Последипломске студије, на смеру Електрична мерења завршио је 1981. године на Електротехничком факултету у Београду, одбранивши магистарски рад под називом Анализа и избор оптималних електричних метода мерења влажности зрнастих капиларно порозних колоидних материјала.

Научни степен Доктор техничких наука стекао је одбранивши докторску дисертацију Електричне методе мерења влажности дисперзије система на универзитету у Тузли, 1985. године.

Након одбране докторске дисертације изабран је у звање доцента за предмете Електромоторни погони и Регулација електромоторних погона.

Године 1995 изабран је у звање ванредног професора. У звање редовни професор изабран је 2000 године.

За време свог радног стажа обави је више специјалистичких и студијских боравака у иностранству (Kanthal, Шведска, Hartman & Braun, Технички унивезитет у Дрездену, Политехника у Кракову, Технички универзитет у Темишвару, MASI Москва.

Био је вишегодишњи председник комисије за међународну сарадњу, стални члан Републичке комисије за полагање стручних испита за професоре електротехнике.

Од страних језика користи немачки и руски језик.

Професор Поповић је аутор следећих публикација:

1.    Поповић, С.: Упутство за лабораторијске вежбе из електромоторних погона, Технички факултет, Чачак, 1995.

2.    Поповић, С.: Упутство за лабораторијске вежбе из регулације електромоторних погона, Технички факултет, Чачак, 1995.

3.    Поповић, С.: Електромоторни погони, универзитетски уџбеник. Технички факултет, Чачак, 2000.

4.    Поповић, С.: Регулација електромоторних погона, универзитетски уџбеник. Технички факултет, Чачак, 2000.

Шира област научног рада др Сретена Поповића је електромоторни погони и регулација, посебно се бави мерењем, регулацијом и аутоматизацијом.

Укупно је објавио 33 научна и стручна рада, 2 уџбеника, 2 упутства за лабораторијске вежбе, 3 студије, руководио или суделовао на 12 научно-истраживачких и развојно-истраживачких пројеката