Новости из лабораторије:

 

02.02.2018. Постављена нова лабораторијска поставка пумпног система (слика, шема, мерења)

 

27.12.2016. Електронско спрезање вратила два мотора једносмерне струје (видео 1, 2, 3)

 

15.05.2016. Лабораторија поставила експонат Теслино јаје у холу факултета. Експонату се може приступити преко следеће адресе http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/teslinojaje.html (за приступ користити Internet Еxplorer)

 

31.03.2016. У ЕМПР лабораторији је постављена поставка за извођење 3 удаљена експеримента:

1. Везивање отпорника

2. Редно и паралелно RLC коло

3. Мерење Теслиног обртног магнетног поља

Сви заинтересовани могу да пошаљу захтев за добијање процедуре за приступање експериментима на е-пошту: lirex@ftn.kg.ac.rs

 

* Урађени преводи за анимације принципи рада електричних машина. Потребно је преводе поставити у исти фолдер са видео записом анимација. Видео записе пустати са Gom или VLC програмом.

линк ка преводима

* Принципи рада електричних машина (анимација):

- Трансформатор, типови језгра и типови намотаја

- Мотор једносмерне струје

- Мотор једносмерне струје без четкица

- Универзални мотор

- Алтернатор

- Обртно магнетно поље и синхрона брзина

- Индукциони мотор

- Једнофазни индукциони мотор

- Синхрони мотор

* Удаљени експерименти:

- Управљање радом корачног мотора (видео)

 

- Визуелизација магнетних поља машине наизменичне струје (видео)

 

* ЕМПР лабораторија, у оквиру пројекта NeReLa (http://www.nerela.kg.ac.rs/) развија лабораторијске вежбе намењене за даљинско управљање у мрежи удаљених лабораторија. Вежбе су намењене студентима 4 универзитета у Србији и наставницима и ученицима средњих електротехничких и машинских школа. Вежбе су у развојној фази и могуће је њихово делимично тестирање уз лозинку која се може добити на захтев. Тренутни садржај репозиторијума лабораторијских вежби се може видетни на следећем линку.http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/test%20NeReLa%20LiReX/LiReX.html

 

* http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?openform&part=411

Међународни терминолошки речник SRPS IEC 60050-411-Поглавље 411 - Обртне машине на српском језику доступан је на интернету ангажовањем и истраживача ЕМПР лабораторије. Детаљније информације на http://www.iss.rs/news/news_84.html

 

*Сајам учила 2013 - сребрна табла у групи учионичка и лабораторијска опрема

 

*Конструкција електромагнетне кочнице (анимација)

 

*Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање (фото, видео)

 

*Постављени нови видео записи из ЕМПР лабораторије: линије магнетног поља, макете асинхроног и синхроног мотора и макета мотора ЈС без четкица (видео)

 

*Сајам технике 2013 (фото)

 

*Електромагнетна кочница за контролисано оптерећивење електричних мотора снага до 7,5 kW (видео)

 

*U/f управљање асинхроног мотора на NI CompactRIO платформи (видео)

 

* Поређење карактеристика директне контроле момента асинхроне машине са дискретним и континуалним напонским векторима (РЕМП лаб. вежба)

 

*SWF фајлови SEVER Суботица (анимације):

  1. koncept_sinronog_generatora.swf
  2. sinhroni_generator_Ovcar_Banja.swf
  3. turbina_sinhronog_generatora.swf

* Нови видео фајлови (видео):

  1. анимација конструкције мотора ЈС
  2. анимација конструкције АМ

* У оквиру Moodle система постављени су нови тестовски задаци. Лозинка за приступ курсу је empr, лозинке појединачних курсева су прва слова у речима наслова (нпр. лозинка за тест Магнетна кола је mk). Позивају се студенти да дају своје коментаре на питања (ЕМ, ЕМП)

 

* Теслини огледи на ФТН (видео)

 

* Кочење мотора једносмерне струје (ЕМП лаб. вежба):

  1. Генераторско кочење
  2. Противструјно кочење,
  3. Електродинамичко кочење

* Мерење и визуелизација магнетног поља статора трофазног аснхроног мотора (ЕМ лаб. вежба )

 

* Визуелизација фазних ставова струја двофазног кондезаторског асинхроног мотора (ЕМ лаб. вежба )

 

* Рад са серво регулатором Lexium LXM32M (РЕМП лаб. вежбe)

  1. Повезивање система и препознавање свих прикључака
  2. Конфигурисање уређаја
  3. Демонстрација основних функција

* Снимање спољне карактеристике трансформатора за заваривање (ЕМ лаб. вежба )

 

* Снимање механичке карактеристике (ЕМП лаб. вежбе)

 1. мотора једносмерне струје
 2. асинхроног мотора
 3. универзалног мотора: презентација, видео запис

* Постер индуктивности различитих геометрија статора и ротора (ЕМ pdf)

 

* Скотова спрега (ЕМ лаб. вежба)

 

* Визуелизација Теслиног обртног поља (видео)

 

* Синхронизација синхроног генератора на мрежу (видео)

 

* Огледи из серије "Никола Тесла" 1977 г. (видео)

 

* Огледи са предавања проф. Левина (видео)