Conferences

Conferences

The Faculty was organizer or co-organizer of numerous scientific and professional meetings. These conferences are organized by the Faculty (or participated in their organization) since 1978.

2024

TIE 2024 (20 - 22. september 2024)
TIE2024 10th International Scientific Conference
TECHNICS, INFORMATICS, AND EDUCATION - ТIE 2024 Čačak, 20 - 22. september 2024

Organizer: Faculty of Techical Sciences Cacak


Papers can be submitted to the following address: tie@ftn.kg.ac.rs

For more information please visit our website www.ftn.kg.ac.rs/TIE2024

ATA2024 (29. june - 03. july 2024)
ATA2022

Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac is organizing the 6th International Conference "Analysis, Topology and Applications" (ATA2024) Čačak, Vrnjačka Banja, June 29 - July 3, 2024.

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/ATA2024/

2023

KIMC 2023 (26-29. november 2023.)
TIE2022 The Faculty of Maritime Studies Kotor, Montenegro is organizing 3rd Kotor International Maritime Conference, Kotor, Montenegro, November 26 -29, 2023.


https://www.kimc.ucg.ac.me/
ПЕС 2023 (28 - 30. август 2023. године)
INFO 2023

The Faculty of Electronic Engineering and Faculty of Occupational Safety, University of Niš, Faculty of Technical Sciences Cacak, University of Kragujevac, Technical University of Sofia, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Technolgy Ilmenau, are organizing the 16th International Conference on Applied Electromagnetics, August 28 – 30, 2023.


Детаљне информације на сајту конференције https://pes.elfak.rs/

ЕТРАН 2023 (5 - 8. јун 2023. године)
Etran 2020

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 67. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2023. Конференцијa ће се одржати од 5. до 8. јуна / Источно Сарајево, РС, БиХ, а паралелно са њом, биће одржана и 10. међународна конференција IcETRAN 2023.

Детаљне информације на сајту конференције https://www.etran.rs/2023/

ICCBIKG 2023 (28 - 29. септембар 2023. године)
INFO 2023

The Institute for Information Technologies, Faculty of Technical Sciences Čačak, Faculty of Sciences, University of Kragujevac, Vinča-Institute of Nuclear Science, University of Belgrade, and State University of Novi Pazar, are organizing the 2nd International Conference on Chemo and BioInformatics (ICCBIKG 2023) Kragujevac, September 28-29, 2023.


Детаљне информације на сајту конференције https://www.iccbikg2023.com/

AAA 2023 (21. - 24. јун 2023. године)
ATA2022

The Faculty of Sciences, Faculty of Technical Sciences Cacak, University of Kragujevac, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Nis are organizing the International Conference "Analysis, Approximation, Applications" (AAA2023), Vrnjačka Banja, June 21 - 24, 2023.

https://imi.pmf.kg.ac.rs/aaa2023/

ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2023 (15 - 17. март 2023. године)
INFO 2023

Eлектротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву, у сарадњи са ЕТФ Бања Лука, ЕТФ Београд, ФТН Нови Сад, Електронским факултетом Ниш, ФТН Чачак и уз техничко коспонзорство међународног удружења IEEE, организује XXII међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2023. Симпозијум ће се одржати од 15. до 17. марта на Јахорини, Република Српска.


Детаљне информације на сајту симпозијума https://infoteh.etf.ues.rs.ba/

2022

TIE 2022 (16-18. september 2022.)
TIE2022 9th International scientific conference
TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION - ТIE 2022 Cacak, 16-18.september 2022.

Organizer: Faculty of Techical Sciences Cacak

Papers can be submitted to the following address:: tie@ftn.kg.ac.rs

For more information please visit our website www.ftn.kg.ac.rs/TIE2022

ЕТРАН (6 - 9. јун 2022. године)
Etran 2020

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 66. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2022. Конференцијa ће се одржати од 6. до 9. јуна / Нови Пазар, а паралелно са њом, биће одржана и 9. међународна конференција IcETRAN 2022.

Детаљне информације на сајту конференције https://www.etran.rs/2022/

ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2022 (16 - 18. март 2022. године)
INFO 2022

Eлектротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву, у сарадњи са ЕТФ Бања Лука, ЕТФ Београд, ФТН Нови Сад, Електронским факултетом Ниш, ФТН Чачак и уз техничко коспонзорство међународног удружења IEEE, организује XXI. међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2022. Симпозијум ће се одржати од 16. до 18. марта на Јахорини, Република Српска.


Детаљне информације на сајту симпозијума https://infoteh.etf.ues.rs.ba/

ATA2022 (June 29 - July 2, 2022. године)
ATA2022

Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac is organizing the 6th International Conference Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications (ATA2022) Čačak, Vrnjačka Banja, June 29 - July 02, 2022.

http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/ATA2022/

2021

СПМС2021 / ICPE-S 2021 обавештење
SPMS202038. саветовање производног машинства Србије СПМС2021

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку

Поштовани,
Саветовање Производног машинства Србије, до сада је одржано 37 пута. У складу са поштовањем дуге традиције одржавања овог научно-стручног скупа, 2021. године се организује 38. Саветовање Производног машинства Србије (СПМС 2021) и International Conference on Production Engineering - Serbia (ICPE-S 2021).
У жељи да се окупи што већи број аутора и учесника на манифестацији чији је циљ ревитализација производног машинства Србије, позивамо Вас на овај скуп који ће бити одржан од 14 - 15. октобра 2021. године, у Чачку.
Добродошли.
Организациони одбор СПМС 2021 - CPE-S 2021

Детаљне информације на сајту конференције http://spms.fink.rs/

ЕТРАН (8 - 10. септембар 2021. године)
Etran 2020

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 65. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2021. Конференцијa ће се одржати од 8. до 10. септембра / Етно село Станишићи, а паралелно са њом, биће одржана и 8. међународна конференција IcETRAN 2021.

Детаљне информације на сајту конференције https://www.etran.rs/2021/

ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2021 (17 - 19. март 2021. године)
INFO 2020

Eлектротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву, у сарадњи са ЕТФ Бања Лука, ЕТФ Београд, ФТН Нови Сад, Електронским факултетом Ниш, ФТН Чачак и уз техничко коспонзорство међународног удружења IEEE, организује XX. међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2021. Симпозијум ће се одржати од 17. до 19. марта на Јахорини, Република Српска.


Детаљне информације на сајту симпозијума https://infoteh.etf.ues.rs.ba/

2020

СПМС2020 / ICPE-S 2020 10 - 11 December 2020
SPMS202038th International Conference on Production Engineering - Serbia (ICPE - S 2020)

Organizer: Faculty of Technical Sciences Čačak

The Faculty of Technical Sciences Čačak, under the auspices of the Ministry of Education Science and Technological Development of the Republic of Serbia, and in cooperation with the Society of the Serbian Scientific Institutions for Production Engineering, organizes has the 38th International Conference on Production Engineering Serbia ICPE-S 2020. The Conference will be held from 10th to 11th December 2020 in Vrnjačka Banja.
For more information please visit our website http://spms.fink.rs/

ЕТРАН (28 - 30. септембар 2020. године)
Etran 2020

ETRAN Society, Serbia, under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and with the support of collective members of ETRAN Society and the IEEE Society organizes the 64th Meeting of the Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 2020, that will be held from 28th to 30th September 2020 at ethno village “Stanišić”. The 7th International Conference IcETRAN 2020 will be held in parallel. Ethno village “Stanišić” 28 – 30 September 2020

For more information please visit our website http://etran.etf.rs/konf1.html/

TIE 2020 18-20 September 2020 8th International Scientific Conference
TIE20208th International scientific conference
TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION
- TIE 2020
Čačak, 18-20 September 2020

Organizer: Faculty of Technical Sciences Čačak

Papers can be submitted to the following address: tie@ftn.kg.ac.rs

For more information please visit our website www.ftn.kg.ac.rs/tie2020

INFOTEH-JAHORINA 18 – 20 March 2020
INFO 2020

The XIX International Symposium INFOTEH–JAHORINA 2020 will be jointly organized by Faculty of Electrical Engineering, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac and Alumni Association of Electrical Engineers, East Sarajevo.
The Symposium will be held on Jahorina Mountain, Republika Srpska, from 18th – 20th March, 2020.

For more information please visit our website https://infoteh.etf.ues.rs.ba/

2019

14. ПЕС 2019 (26 - 28. августа 2019. године)
PES 2019

Тhe Department of Theoretical Electrical Engineering is proud to announce the 14th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2019 to be held in Niš, Serbia, August 26 – 28, 2019. at the University of Niš, Faculty of Electronic Engineering.
Ниш, 26. - 28. августа 2019. године

More details at the Internet site of the Conference http://pes.elfak.rs/

Learning in virtual communities
(18 – 19th July 2019)
Lvc 2019 Faculty of Technical Sciences Čačak and International League of Esperanto-Speaking Teachers are pleased to announce that the International Scientific Conference on Learning in Virtual Communities will be held in Čačak, Serbia, July 18 – 19, 2019, at the Faculty of Technical Sciences.
The Conference has been accredited by ZUOV as a scientific meeting.
The application form for the participants without a scientific paper can be found here.
Analysis, 5PR Konferencija (25. maja, 2019.)
5PR 2019

Факултет техничких наука у Чачку и Центар за усавршавање Чачак, уз подршку Универзитета у Крагујевцу, орагнизује Стручну конференцију „Односи са јавношћу у установама образовања – 5 ПР 2019“. Чачак, 25. маја 2019. године.

www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/5PR/

HCC'19
(5 – 9th August 2019. Čačak Serbia)
HCC 2019 The 13th International Conference Human-Centred Computing (HCC 2019).

More details at the Internet site of the Conference http://hcc.scholat.com/

63. ЕТРАН (3 - 6. јуна 2019. године)
Етран 2019Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 63. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2019. Конференцијe ће се одржати од 3. до 6. јуна на Сребрном Језеру, а паралелно са њом, биће одржана и 6. међународна конференција IcETRAN 2019.
Сребрно језеро, 3. - 6. јуна 2019. године
Детаљне информације на сајту конференције http://etran.rs/2019/ETRAN/O_konferenciji/
Информационе Технологије, Образовање и Предузетништво - ITOP19 (06-07. априла 2019. године)

itop10

Национална конференција са међународним учешћем, 06-07. април 2019. године
Детаљне информације на сајту конференције http://www.ftn.kg.ac.rs/ITOP19

2018

62. ЕТРАН (11 - 14. јуна 2018. године)
Етран 2018 Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 62. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2018. Конференцијe ће се одржати од 11. до 14. јуна на Палићу, а паралелно са њом, биће одржана и 5. међународна конференција IcETRAN 2018.
Палић, 11. - 14. јуна 2018. године
Детаљне информације на сајту конференције https://www.etran.rs/2018/ETRAN/O_konferenciji/
Информационе Технологије, Образовање и Предузетништво - ITOP18
(24-25.03.2018.)

itop16

Национална конференција са међународним учешћем, 24-25. mart 2018. године

Детаљне информације на сајту конференције
http://www.ftn.kg.ac.rs/ITOP18

TIE 2018 (25-27.мај 2018.)
TIE20187th International scientific conference
TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION
- ТIE 2018
Чачак, 25-27.мај 2018.

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку

Радове слати на е-mail адресу: tie@ftn.kg.ac.rs

Детаљне информације на сајту конференције www.ftn.kg.ac.rs/tie2018

2018

62. ЕТРАН (11 - 14. јуна 2018. године)
Етран 2018 Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 62. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2018. Конференцијe ће се одржати од 11. до 14. јуна на Палићу, а паралелно са њом, биће одржана и 5. међународна конференција IcETRAN 2018.
Палић, 11. - 14. јуна 2018. године
Детаљне информације на сајту конференције https://www.etran.rs/2018/ETRAN/O_konferenciji/
Информационе Технологије, Образовање и Предузетништво - ITOP18
(24-25.03.2018.)

itop16

Национална конференција са међународним учешћем, 24-25. mart 2018. године

Детаљне информације на сајту конференције http://www.ftn.kg.ac.rs/ITOP18

TIE 2018 (25-27.мај 2018.)
TIE20187th International scientific conference
TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION
- ТIE 2018
Чачак, 25-27.мај 2018.

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку

Радове слати на е-mail адресу: tie@ftn.kg.ac.rs

Детаљне информације на сајту конференције www.ftn.kg.ac.rs/tie2018

2017

61st ETRAN (June 5 – 8, 2017)

61st ETRAN international conference

etran2017

The oldest and the most prestigious Serbian professional society ETRAN is proud to announce its 61st annual meeting, to be held in Kladovo, Serbia, June 5 – 8, 2017. Two conferences and several workshops will be co-located at the meeting, including the 61th national ETRAN conference and the 4th IcETRAN international conference.

2016

TIO 2016 (28-29th May 2016)
rppo15

6th INTERNATIONAL CONFERENCE
Technics and Informatics in Education
- TIO 2016
Čačak,28-29 May 2016Organizer: Faculty of Technical Sciences Čačak

For more information please visit our website: www.ftn.kg.ac.rs/tio2016

Analysis, Topology and Applications ATA2016 (July 6-9, 2016.)
ATA2016

Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac is organizing the 5th International Conference Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications (ATA2016)

Čačak, Serbia, July 6-9, 2016.

www.ftn.kg.ac.rs/ata2016/

60th ETRAN (13 – 16th June 2016)
Етран 2016Under the auspices of Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and with the support of IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, ETRAN society organizes 60th conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering – ETRAN 2016
Zlatibor, 13-16th June 2016
For more information please visit website: http://etran.etf.rs/
Informacione Tehnologije, Obrazovanje i Preduzetništvo ITOP16 (10-11.9.2016.)

itop16

Национална конференција са међународним учешћем
10-11. септембар 2016. године

Детаљне информације на сајту конференције http://www.ftn.kg.ac.rs/ITOP16

2015

RPPO 2015 (September 25-27th 2015.)
rppo15

National Conference with international participation
BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN EDUCATION - RPPO 2015
http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo15/

2014

TIO 2014 (30-31.мај 2014.)
tio2014

Fifth International Conference
Technics and Informatics in Education, TIO 2014

Čačak, May 30-31st 2014.

 

www.ftn.kg.ac.rs/tio2014/

Analysis, Topology and Applications ATA2014 (May 26-29, 2014.)
ATA2014

Vrnjačka Banja, Serbia, May 26-29, 2014.

www.ftn.kg.ac.rs/ata2014/

Mountain Goč, Mitrovo Polje, Vrnjačka Banja, Serbia, May 26-29, 2014.

2013

RPPO 2013 ( September 20 – 22nd 2013.)

National Conference with international participation
BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN EDUCATION - RPPO2013.

http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo13/
57th ETRAN (June 3 - 6th 2013)

Етран 2013
57th conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering – ETRAN 2016 Zlatibor, 3-6th June 2013

For more information please visit website: http://etran.etf.rs/ http://etran.etf.rs/

2012

56. ERA - 11-14. јуна 2012.
Друштво за ЕТРАН, Електротетехнучки факултет у Београду и Технички факултет Чачак, под покровитељством Министарства просвете и науке Републике Србије, органиовали су 56. Конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН.
 
TIO 2012 ( June 1-3rs 2012)
tio2012
Fourth International Conference
Technics and Informatics in Education

Čačak, June 1-3rd 2012

www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/

2011

Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања( 3-5. јун 2011.)
Tio6Шести међунaродни симпозијум
ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА
,
Чачак, 3-5. јун 2011.
Извршни организатори:
Технички факултет – Чачак,
Институт за педагошка истраживања, Београд,
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике – Нови Сад

Детаљне информације на сајту симпозијума www.ftn.kg.ac.rs/tio6/
RPPO 2011 (23-25. септембар 2011.)
Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem
REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U OBRAZOVANJU
http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo11/