Katarina Pavlović

Katarina Pavlović
Teaching Assistant
Department of Mathematics

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-740

Fax: +381 032/342-101

Office No: 139

 katarina.tasic@ftn.kg.ac.rs

БИОГРАФИЈА

 

Катарина Тасић рођена је 1987. године у Чачку. На Математичком факултету, Универзитета у Београду, школске 2006/07 године уписала је смер Професор математике и рачунарства, на којем је 2009/10. године стекла звање Дипломирани математичар. На истом факултету, школске 2011/12. године стекла је звање Мастер математичар.  Школске 2015/16, уписала је докторске академске студије Математике на природно-математичком факултету Универзитета у Нишу.

 

НАСТАВНИ РАД

 

Педагошко искуство стекла је радећи као професор математике у неколико основних и средњих школа у Београду и Чачку, а од 2016. године ради на Факултету техничких наука у Чачку као асистент на математичкој групи предмета:  Математика 1, 2 и 3, Практикум из математике 3, Квантитативне методе и Дискретна математика.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

[1] M. R. Žižović, M. Janjić, N. Damljanović, K. Pavlović, Modification of CRITIC method for weighted coefficients calculation, Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH 2017, November 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, organized by Technical University of Gabrovo, pp. IV-166-IV-163 (ISSN 1313-230X).

[2] M. Janjić, M. R. Žižović, N. Damljanović, K. Pavlović, Tree of action changes for correction of weighted coefficients, Proceedings of the 44th International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2017, September 25-28, 2017, Zlatibor, Serbia, organized by University College of Civil Engineering and Geodesy, pp. 866-871 (ISBN 978-86-7488-135-4).

[3] M. R. Žižović, N. Damljanović, K. Pavlović, M. Janjić, Modification of Fuller's triangle method for calculation of weighted coefficientsin MCDM models, International Scientific Conference UNITECH’16, November 18-19, 2016, Gabrovo, Bulgaria, organized by Technical University of Gabrovo,  p. 166-170.

[4] N. Jakšić, M. Žižović, N. Damljanović, K. Pavlović, Method of corrective functions in multicriteria analysis, Dependability and Quality Management ICDQM-2016,  June 29-30, 2016, Prijevor, Serbia, organized by Research Center of Dependability and Quality Management, p. 366-372 (ISBN 978-86-86355-31-7).

[5] M. Janjić, K. Tasić, N. Damljanović, M. Žižović, A new method of cluster estimation, International Conference Dependability and Quality Managment ICDQM-2015, 25-26 June, 2015, Prijevor, Serbia, organized by Research Center of Dependability and Quality Management, p. 514-519 (ISBN 978-86-86355-18-8).

[6] K. Pavlović, M. Žižović, N. Damljanović, Weighted coefficients in multi-criteria decision making methods, 15th International Conference on Mathematics and Applications, ICMA2018, Nov 1-3, 2018, organized by Department of Mathematics, Politehnica University of Timisoara and Romanian Academy-Branch Timisoara, Timisoara, Romania.

[7] K. Pavlović, N. Damljanović, M.M. Žižović, Multi-criteria evaluation of tourist satisfaction, QUAESTUS 12 (2018), 84-90 (ISSN 2285-424X (Print), ISSN 2343-8134 (Online)).