Miloš Marić

Miloš Marić
Teaching Assistant
Department of Physics and Materials

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-783

Fax: +381 032/342-101

Office No: 138

 milos.maric@ftn.kg.ac.rs

 
 
Име и презиме: Милош Марић
Датум и место рођења: 07. октобар 1987., Чачак, Република Србија
Научно звање: асистент на струковним студијама
Научна област: Графичка техника
 
Образовање:
 
2016. - Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, Факултет техничких наука - мастер студије, Нови Сад, Србија
2012. - Дипломирани универзитетски инжењер графичког инжењерства, Технички факултет - основне академске студије, Битољ, Македонија
2009. - Струковни инжењер графичке технологије, Висока школа техничких струковних студија - основне струковне студије, Чачак, Србија
 
Професионална активност:
2013 - 2014. - оператер на рачунару и машини, Big Print doo, Београд, Србија
2014 - 2019. - менаџер продаје, Big Print доо, Београд, Србија
2019 - 2021. - менаџер продаје, Sve za Print доо, Београд, Србија
2021 - директор продаје, Stellar Print Solutions doo, Београд, Србија
2022 - асистент на Факултету техничких наука, Чачак, Србија
 
Предмети:
1. Примена рачунара у графици 1
2. Примена рачунара у графици 2
3, Репрофотографија
4. Неконвенционални поступци штампе
5. Технологија дораде 1
6. Технологија дораде 2
7. Припрема штампарске форме
8. Технологија штампе 2