Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Студијски истраживачки рад на мастер и интегрисаним студијама

У складу са одлуком Наставно-научног већа бр. 107-1367/9 од 26.09.2012. студенти мастер и интегрисаних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку обавезни су да у оквиру наставног предмета Студијски истраживачки рад припреме и предају СТРУЧНИ РАД - приказ мастер рада који ће бити доступан јавности на сајту Факултета.

 

Одлука почиње да се примењује од школске 2012/2013, односно за све студенте који пријаве мастер рад након 01.11.2012. године.

 

Рад креирати према Форми за писање приказа мастер рада (*.doc)

 

Потребно је приложити и Формулар за попуњавање података о мастер раду (*.doc), који се одштампан предаје заједно са стручним радом.

 

Стручни рад се мора предати пре одбране мастер рада референту Службе за мастер и докторске студије (канцеларија бр. 30) и то:

- у електронској форми на CD-у и

- један одштампан примерак потписан од стране ментора и кандидата.

 

 

Листа предатих радова