Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Докторске дисертације

Листа докторских дисертација на увиду јавности

Име кандидата датум Назив дисертације Име ментора
Јелена Орељ 03.07.2024. МАГНЕТОИМПЕДАНСНИ ЕФЕКАТ АМОРФНИХ ЖИЦА СА МАГНЕТНО МЕКИМ СВОЈСТВИМА
Извештај комисије | Дисертација | Извештај о провери оргиналности | Оцена ментора
Проф. др Небојша Митровић
Драгана Кнежевић 11.06.2024. РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ МЕСЕЧНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗАСНОВАНОГ НА ТЕХНИКАМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА
Извештај комисије | Дисертација | Извештај о провери оргиналности | Оцена ментора
Проф. др Марија Благојевић


 

 

Листа одбрањених докторских дисертација у установи

Име кандидата датум Назив дисертације Име ментора
Предраг Столић 18.04.2024. Развој самоадаптирајућих виртуелних машина у циљу побољшања исхода учења у хетерогеном рачунарском окружењу
Извештај комисије | Дисертација
Проф. др Данијела Милошевић
Небојша Андријевић 28.09.2023. Систем за мониторинг и предикцију активности медоносних пчела базиран на ИоТ технологији и примени вештачке интелигенције
Извештај комисије | Дисертација
Проф. др Владе Урошевић
Димитрије Розгић 21.04.2023. НОВИ АЛГОРИТМИ ЗА ЕСТИМАЦИЈУ ПАРАМЕТАРА ФАЗОРА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЈЕДНОСМЕРЕНЕ КОМПОНЕНТЕ И СТРУЈУ КВАРА
Извештај комисије | Дисертација
Проф. др Предраг Петровић
Ненад Стефановић 19.11.2022. РАЗВОЈ СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА ЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ ДИНАМИЧКОГ ФИЗИЧКОГ КАНАЛА У МОБИЛНИМ КОМУНИКАЦИОНИМ МРЕЖАМА
Извештај комисије | Дисертација
Проф. др Владимир Младеновић
Станко Алексић 02.09.2022. ОПТИМИЗАЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ СЕНЗОРСКИХ СИСТЕМА НА БАЗИ ДЕБЕЛОСЛОЈНИХ СЕГМЕНТИРАНИХ НИКЛ МАНГАНИТНИХ NTC ТЕРМИСТОРА
Извештај комисије | Дисертација
Проф. др Небојша Митровић
Бранка Арсовић 30.12.2021. Развој адаптивног система за електронско учење заснованог на науци о подацима
Извештај комисије | Дисертација
др Ненад Стефановић
Небојша Станковић 27.12.2021. ФАКТОРИ УЧЕЊА И ПРЕДВИЂАЊЕ УСПЕШНОСТИ У ПРОГРАМИРАЊУ ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Извештај комисије | Дисертација
др Марија Благојевић, ванредни професор
Радослав Сурла 25.06.2021. УТИЦАЈ ОДГРЕВАЊА НА СТРУКТУРНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МАГНЕТНА СВОЈСТВА ЛЕГУРЕ Fe72Cu1V4Si15B8
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Небојша Митровић
Боривоје Недељковић 23.12.2019. КАРАКТЕРИЗАЦИЈА FeCoV ЛЕГУРЕ ДОБИЈЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ БРИЗГАЊА КОМПОЗИТА ПРАХА СА РАСТОПЉЕНИМ ВЕЗИВОМ
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Небојша Митровић
Братислав Чукић 30.05.2019. УТИЦАЈ ТЕРМИЧКИХ ТРЕТМАНА НА ФУНКЦИОНАЛНА СВОЈСТВА АМОРФНЕ МАСИВНЕ МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Небојша Митровић
Ана Плазинић 13.05.2019. МИКРОТАЛАСНИ ПЛАНАРНИ ФИЛТРИ РЕАЛИЗОВАНИ ПОМОЋУ РЕЗОНАТОРА СА ВИШЕ РЕЗОНАНТНИХ УЧЕСТАНОСТИ
Извештај комисије | Дисертација
др Милка Потребић, ванредни професор
Драган Ћетеновић 22.02.2019. ДИНАМИЧКА ЕСТИМАЦИЈА СТАЊА НЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА И ОПТИМАЛНО ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА КАЛМАНОВОГ ФИЛТРА
Извештај комисије | Дисертација
др Александар Ранковић, ванредни професор
Ненад Марковић 29.09.2018. МАТРИЧНИ МОДЕЛ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПРОЦЕСА АСИНХРОНЕ МАШИНЕ У УСЛОВИМА ИЗРАЖЕНИХ НАПОНСКИХ НЕСИМЕТРИЈА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Јерослав Живанић
Момчило Ранђеловић 25.09.2018. ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ КАО РЕИНЖЕЊЕРИНГ У СИСТЕМУ ХИБРИДНОГ УЧЕЊА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Весна Ружичић 10.05.2018. МОДЕЛИРАЊЕ ЗНАЊА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНО-ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Живадин Мицић
Милан Весковић 14.04.2018 Прецизни двострани усмерачи малих сигнала реализовани у техници струјног процесирања
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић
Жељко Ј. Поповић 03.04.2018. Развој језика за 2д параметарско геометријско моделирање
Извештај комисије | Дисертација
др Алемпије Вељовић
Војислав Вукадиновић 25.09.2016. Развој модела оперативног менаџмента железничких вучних возила
Извештај комисије | Дисертација
др Цариша Бешић
Сања Јевтић 23.09.2016.

Примена ласерских техника за одређивање оптичких параметара материјала
Извештај комисије | Дисертација

проф. др Небојша Митровић
Олга Ристић 23.09.2016. Динамичко моделовање и симулација превентивних експлоaтационих активности у анализама поузданости електричне опреме
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Владица Мијаиловић
Марјан Милошевић 22.09.2016. Развој и имплементација безбедносног модула и његов утицај на квалитет е-образовања
Извештај комисије | Дисертација
др Данијела Милошевић
Милица Таушановић 22.09.2016. Електродинамички процеси у каналу при атмосферском пражњењу са утицајем струјне рефлексије
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Јерослав Живанић
Зоран Вуковић 27.05.2016. Утицај топлотног дејства и фреквенције примењеног магнетног поља на функционална својства феромагнетног наноструктурног праха Ni85,8Fe10,6W1,4Cu2,2
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. емеритус Алекса Маричић
Александра Патарић 26.05.2016. Утицај електромагнетног поља током ливења на карактеристике одливака алуминијумских легура
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Небојша Денић 11.03.2016. Развој интелигентних система за подршку одлучивању у малим и средњим предузећима
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Зоран Нешић
Миленко Ћирић 12.02.2016. Развој савремених Multirate метода и техника код пројектовања ускопојасних дигиталних филтара
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Радојка Крнета
Вања Луковић 29.10.2015. Онтолошки базиран информациони систем за дијагностиковање и мониторинг деформитета кичменог стуба
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Данијела Милошевић
Војкан Радоњић 03.11.2015. Детерминисање модела технологије радио-релејних уређаја са аспекта унапређења технолошких програма
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић
Бранко Копривица 24.10.2015. Моделовање главне хистерезисне петље и прелазних процеса магнећења феромагнетских лимова
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Аленка Миловановић
Данијела Милентијевић 29.06.2015. Пословна интелигенција у функцији ауторизованог модела система за учење на даљину
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Зоран Ристановић 29.05.2015. Утицај параметара синтезе и структурних промена на магнетне карактеристике модификованих феритних прахова
Извештај комисије | e-теза |Дисертација
проф. емеритус Алекса Маричић
Оливера Пешић 11.05.2015. Могућности добијања и карактеризације прахова Co, Ni и/или Mo поступком електрохемијског таложења
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Сузана Филиповић 30.01.2015. Утицај механичке активације на својства MgO-TiO2 електрокерамике
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Небојша Митровић
Алекса Бабић 12.06.2014 Нелинеарна оптимизација планирања и експлоатације електроенергетских система применом Interior Point алгоритама
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Андрија Сарић
Бранко Максимовић 28.05.2014 Статичка естимација експлоатационих радних режима делимично мониторисаних несиметричних електроенергетских мрежа
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Андрија Сарић
Александар Драгашевић 26.09.2013 Методолошки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Зоран Нешић
Јасмина Новаковић 10.10.2013 Редукција димензионалности података у класификационим проблемима вештачке интелегенције
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Иван Милићевић 24.05.2013 Синтеза мехатроничких система за израду специјално обликованих жичаних профила
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Радомир Славковић
Љубица Радовић 21.05.2013 Деформационо понашање и карактеристике лома легура Al-Mg у светлу међузависности састав-технологија -структура
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Дарко Косановић 17.05.2013 Утицај параметара синтезе и структуре на електрична својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Алекса Маричић
Зоран Еберсолд 21.02.2013 Електронско и софтверско решење квадрофонске трансмисионе ултразвучне дефектоскопије у примени на директно ласерски синтерованим материјалима
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић