Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Акта факултета


Правилници

Правилник о упису студената на основне и мастер студије 22.09.2021

Измене и допуне Правилника о упису студената на основне и мастер студије 25.06.2021

Правилник о безбедности и здрављу на раду 08.01.2014

Правилник о ближем уређивању поступка набавке 27.09.2022

Правилник о буџетском рачуноводству 01.03.2021

Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 01.03.2021

Правилник о дуалном моделу студија 15.04.2021

Правилник о издавачкој делатности 01.03.2021

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 01.07.2016

Правилник о накнадама трошкова за долазак и одлазак са рада 01.03.2021

Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 01.03.2021

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 01.03.2021

Правилник о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада 22.09.2021

Правилник о правилима студија 15.04.2021

Правилник о дисциплинској одговорности студената 02.11.2022

Правилник о раду библиотеке 01.03.2021

Одлука о изменама и допунама Правилника о раду библиотеке 01.03.2021

Правилник о раду Факултета техничких наука 07.07.2020

Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 01.03.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о самовредновању 29.10.2021

Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 25.05.2021

Правилник о стицању и расподели прихода 08.01.2014

Правилник о уџбеницима 01.03.2021

Правилник о употреби службеног возила 01.03.2021

Правилник о условима за избор у звање наставника и сарадника на струковним студијама 01.03.2021

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 02.10.2019

Правилник о заштити података о личности 01.03.2021

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 10.01.2022

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету техничких наука у Чачку 03.11.2022

 

Финансијска документа

План јавних набавки за 2023. годину 04.01.2023

Финансијски план за 2023. годину 31.12.2022

Финансијски план за 2022. годину 19.01.2022

План јавних набавки за 2022. годину 19.01.2022

Измена плана јавних набавки за 2022. годину 02.03.2022

Ребаланс финансијског плана број 1. за 2022. годину 07.03.2022

Ребаланс финансијског плана број 2. за 2022. годину 20.06.2022

Ребаланс финансијског плана број 3. за 2022. годину 26.09.2022

Измена плана јавних набавки број 2 за 2022. годину 10.06.2022

Ребаланс финансијског плана број 3. за 2022. годину 28.09.2022

Измена плана јавних набавки број 3 за 2022. годину 28.10.2022

Ребаланс финансијског плана број 4. за 2022. годину 02.11.2022