Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Акта факултета


Правилници - Рад Факултета

Правилник о раду Факултета техничких наука 07.07.2020

Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 25.05.2021

Правилник о заштити података о личности 01.03.2021

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 10.01.2022

Листа категорија академске грађе и документарног материјала са роковима чувања 10.01.2022

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету техничких наука у Чачку 03.11.2022

Правилник о управљању неправилностима на Факултету техничких наука у Чачку 20.02.2023

Стратегија управљања ризицима Факултета техничких наука у Чачку 20.02.2023

Правилник о безбедности и здрављу на раду 08.02.2023

Правилник о буџетском рачуноводству 01.03.2021

Правилник о ближем уређивању поступка набавке 27.09.2022

Правилник о стицању и расподели прихода 08.01.2014

Правилник о накнадама трошкова за долазак и одлазак са рада 01.03.2021

Правилник о употреби службеног возила 01.03.2021

Правилник о раду библиотеке 04.04.2023

Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 01.03.2021Правилници - Наставници и сарадници

Правилник о условима за избор у звање наставника и сарадника на струковним студијама 01.03.2021

Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 01.03.2021

Правилник о издавању наставне литературе и издавачкој делатности 28.02.2023

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 01.07.2016Правилници - Студенти

Правилник о правилима студија 15.04.2021

Измене и допуне Правилника о упису студената на основне и мастер студије 25.06.2021

Правилник о упису студената на основне и мастер студије 08.09.2021

Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 01.03.2021

Правилник о дуалном моделу студија 15.04.2021

Одлука о измени правилника о дуалном моделу студија на Факултету техничких наука у Чачку 24.03.2023

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 01.03.2021

Правилник о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о изради и одбрани завршног, дипломског и мастер рада 22.09.2021

Правилник о дисциплинској одговорности студената 02.11.2022

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 02.10.2019

 

Финансијска документа

Финансијски план за 2023. годину 31.12.2022

Ребаланс финансијског плана број 1. за 2023. годину 04.04.2023

План јавних набавки за 2023. годину 04.01.2023

Измена плана јавних набавки за 2023. годину 06.04.2023

Измена плана јавних набавки број 2 за 2023. годину 26.06.2023

Измена плана јавних набавки број 3 за 2023. годину 07.07.2023


Архива

Архива

Правилник о раду библиотеке 01.03.2021

План рада за 2022. годину 09.06.2022

Извештај о раду Факултета техничких наука у Чачку за 2021. годину 05.05.2022


СТАТУТ ФАКУЛТЕТА (Пречишћен текст) 02.09.2021

Одлука о изменама и допунама пречишћеног текста Статута Факултета 29.09.2022

Правилник о обављању стручне праксе студената 08.01.2014

План рада Факултета 20.04.2021

Правилник о уџбеницима 01.03.2021

Правилник о наставним публикацијама и издавачкој делатности на ФТН у Чачку 01.03.2021

Одлука о усвајању плана и програма реализације наставе у академској 2021/2022. години 21.10.2020