Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Научне делатности

Опис научно - истраживачке делатности на Факултету техничких наука

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије завршен је поступак акредитације Факултета техничких наука у Чачку на основу којег је испунио услове за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, брoj 49/19).


Одбор за акредитацију научноистраживачких организација донео је Одлуку: АКРЕДИТУЈЕ СЕ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ, Улица светог Саве бр. 65, као државни факултет у области техничко-технолошких наука – електротехника, информационе технологије, техника и информатика, мехатроника и менаџмент, за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане у члану 6. и 15. Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Службени гласник РС”, број 69/15).  


Преузмите комплетан текст одлуке (*.pdf - 229KB)

 

Лого Програм и референтни број Назив пројекта Трајање
DigiPsyRes
2021-1-RS01- KA220-HED000032204
Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises- DigiPsyRes 2021-2024
ALLVET
609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers, capacity building - ALLVET 2020-2023
Лого Назив пројекта Трајање
МНТРИ институционално финансирање НИО ФТН Чачак 2020-2023
QUANTITATIVE AUTOMATA MODELS: Fundamental problems and applications QUAM 2022-2024
PROMIS POLYGREEN
TOWARDS A “GREEN” AND SUSTAINABLE POLYMER INDUSTRY
FULLY BIOBASED UNSATURATED POLYESTER RESINS
2020-2022
Лого Назив пројекта Трајање
Платформа за интегрисано праћење квалитета ваздуха у граду Чачку
Vazduh.net
2022-
Green Trace 2022-2024
MПНТР Развој високог образовања РВО.4 2020-2021

ВЕРИФИКОВАНА ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА од стране Матичних научних одбора ресорног Министарства науке.


- М85 / Ново техничко решење у фази реализације
Рачунарски програм у симболичком језику за брза проучавања у затвореном облику за системе засноване на вештачкој интелигенцији и машинском учењу верификовано одлуком Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и информационе технологије бр. ТР034/31.10.2019

- М81 / Ново техничко решење (метода) примењено на међународном нивоу
Интелигентни систем за предвиђање приноса воћних култура верификовано одлуком Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и информационе технологије бр. ТР084/29.05.2020

- М84 / Битно побољшано техничко решење на националном нивоу
Примена новог дизајна и нових материјала за израду бржих, поузданијих и еколошки прихватљивијих гасних одводника пренапона, верификовано одлуком Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност, бр. ТР0111-033/20.12.2021

Пројекти који су реализовани на Факултету у пројектном циклусу ресорног Министарства науке од 2011-2019. године.Међународни пројекти који се тренутно реализују на ФТН Чачак


Током свог четрдесетогодишњег постојања Факултет техничких наука у Чачку се развио у једну од највећих научно - образовних институција у овом делу Србије. На тај начин представљамо значајан центар за стицање и унапређење нових знања, пројектовање и развој, иновације и примену савремених техничких достигнућа. Својим постојањем Факултет техничких наука у Чачку представља сигуран ослонац привреде овога краја.

Мултидисциплинарност образовне делатности утицала је да се на факултету развије научно - истраживачки рад у више области. Овај рад се одвија преко Института у оквиру кога су формирани научно - истраживачки тимови из области електротехнике, машинства, нових материјала, рачунарства, информационих технологија и педагошко - техничких наука. До сада је на Факултету реализовано скоро 200 научно - истраживачких и развојно - истраживачких пројеката, како из појединих области тако и оних мултидисциплинарних. За то време на Факултету је одбрањено 26 доктората и 33 магистратуре.

Факултет има добру материјално - техничку базу која се огледа у великој и функционалној згради и солидно опремљеним лабораторијама. Факултет има своју локалну рачунарску мрежу са преко 150 рачунара и сталном Интернет везом.

На факултету ради преко 60 истраживача у сталном радном односу (19 редовних професора, 14 ванредних професора, 8 доцената, 1 предавач, 8 асистената и 11 асистената-приправника). У последњим истраживачким циклусима на пројектима финансираним од стране Министарства за науку и заштиту животне средине ангажовано је око 40 истраживача на 15 пројеката.

Развијена је и интензивна међународна сарадња са више истраживачких институција из земље и иностранства (нпр. Институт за физику чврстог стања Дрезден, Northeastern University Boston, Политехнички Универзитет Валенсија, Институт NAN Кијев, Институт за физику Кинеске академије наука Пекинг, Технички Универзитет у Ilmenau, Универзитет у Брајтону, Универзитет у Темишвару, Универзитет у Марибору ...). Сарадња се одвија кроз специјализације, студијске боравке, размену научних радника, а реализовани су и заједнички пројекти са иностраним тимовима истраживача. Посебно треба истаци два TEMPUS projekta које је финансирала Европска унија као и два пројекта Светског универзитетског сервиса WUS Austria, а на којима су учествовали истраживачи и наставници са Факултета Техничких наука. Ова сарадња је посебно интензивирана у последње три године.

Истраживачи са факултета остварују интензивну сарадњу са привредом, како овог дела Србије тако и њеног ширег подручја. Ова сарадња се углавном одвија кроз разна истраживања, провере квалитета производа и уређаја као и експертизе. Посебно је значајна и сарадња са локалном самоуправом јер је у сарадњи са Општином Чачак спроведен пројекат остваривања привредне сарадње са предузећима из североисточне Италије под покровитељством Министарства за спољне послове Италије и Фондације CA. RI. VE.

Наставници и сарадници активно учествују на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Такође радове наших истраживача објављују и најеминентнији часописи у земљи и иностранству (IEEE Transactions, Applied Physic Letters, Materials Science Forum, ...). До сада су наставници и сарадници Факултета објавили око пет хиљада стручних и научних радова. Факултет Техничких наука у Чачку је главни издавач или суиздавач следећих часописа: Металургија, Mathematica Moravica, Serbian Journal of Electrical Engineering.

Факултет техничких наука у Чачку активно учествује у организовању научних и стручних скупова и саветовања. До сада је на Факултету организовано десетак научних конференција (TEOTES, ETRAN, FITEM, TEMPO HP,...) као и више десетина стручних скупова и семинара.