Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Бранка Јордовић

Проф. др Бранка Јордовић
Редовни професор у пензији
Ужа научна област: Материјали, Екологија и еколошки менаџмент
Катедра за физику и материјале

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-735

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 128

 branka.jordovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Materijali

Dr Branka Jordović, Full Professor
Mechanical Technology
Machine Materials
Born in 1946, B.Sc. 1970 (B.S. Met.), M.Sc. 1982, Ph.D. 1987.
Field of specialization: Materials Science.
Author of 200 scientific papers.

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Rođena je 6. februara 1946. godine u Guči.
Diplomirala 1970. godine na Tehnološko-metalurškom fakul ­tetu (TMF) u Beogradu - Metalurški odsek.
Magistrirala 1982. na TMF - Beograd sa temom "Mikrostrukturna analiza uticaja brzine hlađenja pri očvršćavanju legura Al-Mn".
Doktorirala 1987. god. na TMF - Beograd sa temom "Uticaj karakte ­ristika livene strukture na mikrostrukturne promene pri termomehaničkoj obradi legure Al-Mn".
Od 1970 - 1976. radi u metaloprerađivačkoj industriji "Sloboda" - Čačak kao samostalni inženjer u laboratoriji i vodeći inženjer u Fabrici namenske proizvodnje. Od 1976 - 1987. radi na Višoj tehničkoj školi u Čačku kao asistent, predavač i profesor za predmet Mašinski materijali. Od 1987. radi na Tehničkom fakultetu u Čačku u zvanju docenta, vanrednog i redovnog profesora za predmete Mašinski materijali, Tehnologija materijala i Mehanička tehnologija. Trenutno je u zvanju redovnog profesora od 1997. god. za predmet Materijali. Već drugi mandat je prodekan za naučno-istraživački rad Tehničkog fakulteta u Čačku.

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Sarađuje sa većim brojem instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu, kao i sa privredom.
Autor je i koautor oko 200 naučnih radova od čega je polovina publikovana u međunarodnim časo­pisima i na međunarodnim konferencijama.
Autor je monografije "Rekrista­lizacija legura" i dve knjige.
Učesnik je na preko 30 projekata iz oblasti nauke, tehnologije i inovacija kao rukovodilac ili istraživač, koji su bili fina ­nsirani od Regionalne zajedni ­ce za nauku,   Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije, ili stranih agencija.
Bila je učesnik i rukovodilac na nekoliko međunarodnih projekata, kao i projekata SANU. Jedan je od rukovodilaca tima za izradu Strategije razvoja opštine Čačak (usvojena juna 2005. god.).
Takođe je bila i član Odbora za hemiju i hemijsku tehnologiju MNT Republike Srbije.
Bila je član komisije za odbranu magistratura i doktorata preko 40 puta na svim Univerzitetima u Jugoslaviji.
Član je Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2006.godine.
Član je International Society for Stereology, Srpskog hemijskog društva i Saveza inženjera metalurgije SCG (član Glavnog odbora). Član je uređivačkog odbora časopisa "Journal of Mining and Metallurgy", "Metalurgija" i "Livarstvo". Recenzent je većeg broja knjiga, naučnih radova i projekata.
Uža specijalnost je nauka o materijalima i kvantitativna mikro ­strukturna analiza materijala.

PUBLIKACIJE

B. Jordović, D. Kakaš: The Influence of Plazma Nitriding on the Structural Changes at the Surface of High Speed Steel, Acta Stereologica, 11 suppl I (1991), p.483-488.
B. Jordović, D. Kakaš: Structural Changes in the Surface layer of High Speed Steel after Plasma Nitriding, Prakt. Metallogr. 29 (1992) 3, p.143-150.
O. Novitović, B. Jordović, M. Rogulić: Supplement to the study of hardness change in alloy Al-Li-Cu-Mg-Zr, Aluminium 67 (1991) 1, p.11-15.
F. Unkić, B. Jordović, R. Dmitrović: The structural characteristics of as - cast high chromium content iron, Livarski vestnik, 5-6 (1990), p.149-160.
I. Arsentyeva, B. Jordović, S. Radić, M.M. Ristić: The evolution of porosity during consolidation of nickel powder, Sci.Sinter. 25 (1993) 1/2, p.25-29.
B. Jordović, V. Mitić, Z. Nikolić: Effects of sintering time and temperature on BaTiO3 ceramic microstruktural characteristic, Acta stereologica, Vol.13 (1994)2, p. 381-388.
B. Jordović, D. Krsmanović, I. Arsentyeva: Changes of the grain size during non-isothermal sintering of iron powder compacts, Sci.Sinter., Vol 30, (1998), p.149-155.
N. Mitrović, R. Simeunović, A. Maričić, B. Jordović: Synthesis, Preparation and Properties of New Fe-based Soft Magnetic Amorphous Alloys with a Large Supercooled Liquid Region, Materials Science Forum, 453-452, (2004) p. 367-374.
O. Milošević, L. Mančić, B. Jordović, R. Marić, S. Ohara, T. Fukui: Processing of Gd2O3:Eu phosphor particles through aerosol route, Journal of the Materials Processing Technology 6900, 2003., p. 1-5.
O. Milošević, B. Jordović, D. Uskoković: Preparation of fine spherical ZnO powders by an ultrasonic spray pyrolysismethod, Materials letters, 19 (1994), p.165-170.