Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Дејан Вујичић

Дејан Вујичић
Асистент
Ужа научна област: Рачунарска техника
Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-721

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 022

 dejan.vujicic@ftn.kg.ac.rs

Настава

Асистент на предметима:

 1. Архитектура рачунара
 2. Практикум из архитектуре рачунара
 3. Организација рачунарских система
 4. Програмски преводиоци
 5. Микроконтролерски системи
 6. Паралелни рачунарски системи
 7. Перформансе и поузданост рачунара

Основни биографски подаци

    Дејан Вујичић је рођен 26. октобра 1988. године у Чачку. Основну школу је завршио у драгачевском селу Вичи као носилац Вукове дипломе. Гимназију природно-математичког смера је завршио у Чачку, такође као носилац Вукове дипломе.

       Технички факултет у Чачку уписује 2007. године, на смеру Рачунарска техника. Студије завршава у року, 2011. године, са просечном оценом 9,58, као студент генерације. Исте године уписује мастер студије на Техничком факултету у Чачку, смер Рачунарско инжењерство. Мастер студије је завршио 2012. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад под називом "Локализација објеката у бежичним сензорским мрежама", под руководством проф. др Синише Ранђића, одбранио је са оценом 10.

       Након тога, 2013. године уписује мастер студије на Математичком факултету у Београду, смер Астрономија и астрофизика. Мастер студије је завршио 2016. године са просечном оценом 9,50. Мастер рад под називом "Примена сензора са девет степени слободе за одређивање позиције телескопа", под руководством др Бојана Новаковића и др Рада Павловића, одбранио је са оценом 10 и стекао звање мастер астроном.

       Докторске студије на смеру Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Рачунарска техника, уписао је 2014. године на Факултету техничких наука у Чачку.

    Служи се енглеским, француским и руским језиком.

    У току студија је више пута награђиван и стипендиран:

 1. Награда за најбоље пласираног студента на пријемном испиту, 2007. године;
 2. Награда из фонда "Миливоје Урошевић" за студента генерације школске 2010-2011. године;
 3. Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије за школску 2010-2011. и 2011-2012. годину;
 4. Стипендија Универзитета у Крагујевцу за најбољег студента на Техничком факултету у Чачку, школске 2010-2011. године.

Радно искуство    

 1. Од 2014. године - Асистент при катедри за Рачунарско и софтверско инжењерство, Факултет техничких наука у Чачку;
 2. Од 2013. до 2014. године - Стручни сарадник на катедри за Рачунарско инжењерство, Факулет техничких наука у Чачку;
 3. Од 2012. до 2013. године - Истраживач-приправник у сектору за Телекомуникације, Институт Михајло Пупин, Београд;
 4. 2012. године - Стручни сарадник на катедри за Општу електротехнику и електронику, Технички факултет у Чачку.

Пројекти

    Учесник на пројекту "Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптибилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге", број ТР 32043, од 2015. године.

 1. Покровитељство: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 2. Носилац пројекта: Институт Михајло Пупин из Београда.
 3. Руководилац пројекта: др Горан Димић.
 4. Период трајања пројекта: 2011-2019. година.

Публикације

Радови објављени у научним часописима међународног значаја

 1. D. Vujičić, R. Pavlović, Z. Cvetković, S. Ranđić, D. Jagodić, "Telescope pointing based on inertial measurement unit", Serbian Astronomical Journal, No. 194 (2017), pp. 101-107, ISSN: 1450-698X, DOI: 10.2298/SAJ1794101V  [M23]
 2. M. Gojković, Đ. Damnjanović, R. Krneta, D. Vujičić and M. Milošević, “State Estimation of the Voltage Conversion Process in a Solar Power System with Kalman Filter”, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2019, vol. 16, no. 3, pp. 359-376, eISSN: 2217-7183, DOI: 10.2298/SJEE1903359G [M24]
 3. D. Vujičić, R. Pavlović, D. Milošević, B. Đorđević, S. Ranđić and D. Stojić, “Classification of Asteroid Families with Artificial Neural Networks”, Serbian Astronomical Journal, 2020, vol. 201, pp. 39-48, ISSN: 1820-9289, DOI: 10.2298/SAJ2001039V [M23]
 4. D. Marković, D. Vujičić, S. Tanasković, B. Đorđević, S. Ranđić and Z. Stamenković, “Prediction of Pest Insect Appearance Using Sensors and Machine Learning”, Sensors, 2021, vol. 21, no. 14, pp. 4486, ISSN: 1424-8220, DOI: 10.3390/s21144846 [M21]

Радови објављени у научним часописима националног значаја

 1. D. Marković, D. Vujičić, D. Mitrović, S. Ranđić, “Image Processing on Raspberry Pi Cluster”, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 2, pp. 83-90, 2018, e-ISSN: 2566-3682, UDC 634.711:632.6/.7:595.77, DOI: 10.7251/IJEEC1802083M [M53]
 2. D. Marković, R. Koprivica, B. Veljković, D. Vujičić, U. Pešović and S. Ranđić, “Primena analize slike za određivanje dimenzija semena uljane repice korišćenjem IoT koncepta”, Poljoprivredna tehnika, 2020, vol. XLV, no. 2, pp. 44-52, ISSN: 0554-5587, DOI: 10.5937/PoljTeh2003044M [M52]
 3. D. Marković, R. Koprivica, B. Veljković, M. Gavrilović, D. Vujičić, U. Pešović and S. Ranđić, “Detekcija gubitaka semena uljane repice pre berbe analizom slike u okviru Fog računarstva”, Poljoprivredna tehnika, 2022, vol. 47, no. 4, pp. 28-37, ISSN 0554-5587, DOI: 10.5937/PoljTeh2204028M [M52]
 4. D. Stojić, D. Vujičić, Đ. Damnjanović, D. Marković and S. Ranđić, “An overview of the blockchain consensus mechanisms”, Journal of Quality and System Engineering, 2022, vol. 2, no. 1, ISSN 2812-975X [M53]
 5. M. Milošević, D. Vujičić, Đ. Damnjanović and M. Vujović, “Web-Based System for Remote Mammogram Processing”, International Journal of Electrical Engineering and Computing, 2023, vol. 7, no. 1, pp. 34-41, eISSN: 2566-3682, DOI: 10.7251/IJEEC2301034M [M53]
 6. D. Marković, R. Koprivica, B. Veljković, D. Vujičić, D. Stojić, U. Pešović, „Primena mašinskog učenja za identifikaciju stanja kotrljajnih ležajeva kod poljoprivredne mehanizacije na osnovu vibracija“, Poljoprivredna tehnika, 2023, vol. 48, no. 4, pp. 100-110, ISSN: 0554-5587, DOI: 10.5937/PoljTeh2304100M [M52]

Саопштење са међународног скупа штампано у целини [M33]

 1. M. Stojilović, D. Vujičić, L. Saranovac, "Graph-based approaches for application mapping onto CGRAs", in Proceedings of INFOTEH-Jahorina, Vol. 12, pp. 17-21, Jahorina, Bosnia&Herzegovina, 2013, ISBN: 978-99955-763-1-8
 2. U. Pešović, D. Vujičić, J. Anđelić, S. Ranđić, "An approach to realization of protocol architecture in wireless sensor networks", in Proceedings of International Scientific Conference "UNITECH 2014", pp. II/154-II/157, Gabrovo, Bulgaria, 2014, ISSN: 1313-230X
 3. D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, "Android system for identification of objects based on QR code", in Proceedings of 23rd Telecommunication forum TELFOR 2015, pp. 922-925, Belgrade, 2015, ISBN: 978-1-5090-0054-8
 4. Đ. Damnjanović, D. Vujičić, M. Milošević, D. Jagodić, „Some aspects of using the XBOX Kinect technology in the human – computer interaction class“, in Proceedings of the 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO  2016, 28 – 29 May 2016, Čačak, Serbia, pp. 445-450, UDK: 004.5:371.333
 5. D. Vujičić, D. Marković, B. Đorđević, S. Ranđić, "Benchmarking performance of ext4, xfs, and btrfs as guest file systems under Linux environment", in Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, June 13 – 16, 2016, pp. RTI1.3.1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
 6. D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, „Client-Server System for Improving Ecological Conditions of the Environment“, in Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 28 ‐ 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, pp. 445-448, ISBN 978‐9989‐786‐78‐5
 7. D. Vujičić, R. Pavlović, D. Jagodić, U. Pešović, D. Marković, S. Ranđić, “An Attitude Determination System Based on Inertial Measurement Unit”, in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-281-286, ISSN 1313-230X
 8. D. Marković, D. Vujičić, Ž. Jovanović, U. Pešović, S. Ranđić, D. Jagodić, “Concept if IoT System for Monitoring Conditions of Thermal Comfort”, in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-360-365, ISSN 1313-230X
 9. Ž. Jovanović, D. Vujičić, D. Janković, "IMU based system for collecting data about the transport comfort", in Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 05-08, pp. RTI1.3.1-4, ISBN 978-86-7466-692-0
 10. D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Jagodić, R. Pavlović, N. Mitrović, S. Ranđić, "An IoT system for monitoring environmental conditions and orientation of the telescope", in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2017, 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-159-162, ISSN 1313-230X
 11. Ž. Jovanović, D. Jagodić, D. Vujičić, S. Ranđić, "Java Spring Boot REST Web service integration with Java artificial intelligence Weka framework", in Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2017, 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-270-274, ISSN 1313-230X
 12. D. Vujičić, D. Jagodić, S. Ranđić, “Blockchain Technology, Bitcoin, and Ethereum: A Brief Overview”, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 21-23 March 2018, ISBN 978-1-5386-4907-7, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345547
 13. Đ. Damnjanović, M. Milošević, D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Jagodić, “Simulations of Analog Circuits in Multisim Software Suite”, In Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, pp. 290-297, ISBN: 978-86-7776-226-1
 14. S. Đokić, S. Stanojlović, D. Vujičić, “Possibility of Deploying COSMOS Operating System on Personal Computers”, In Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, pp. 244-247, ISBN: 978-86-7776-226-1
 15. Ž. Jovanović, A. Avdić, D. Janković, D. Vujičić, “Smart Transportation in the Service of Improving Healthcare in Smart Cities”, In Proceedings of Papers – 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2018, Palić, Serbia, June 11 – 14, 2018, pp. 1128-1131, ISBN 978-86-7466-752-1
 16. D. Vujičić, Ž. Jovanović, D. Stojić, U. Pešović, M. Milošević, S. Ranđić, “Web Service Integrated Matlab Parallel Computing”, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-168 – II-172, ISSN 1313-230X
 17. D. Vujičić, D. Mitrović, D. Marković, M. Vesković, S. Ranđić, “Practical Aspects of Using Virtualization with Raspberry Pi Clusters”, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-113 – II-116, ISSN 1313-230X
 18. D. Marković, D. Vujičić, D. Stojić, Ž. Jovanović, U. Pešović, S. Ranđić, “Monitoring System Based on IoT Sensor Data with Complex Event Processing and Artificial Neural Networks for Patients Stress Detection”, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, March 20-22nd 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-1-5386-7073-6, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717748
 19. D. Vujičić, D. Marković, S. Ranđić, “IoT System for Monitoring Conditions in the Human Environment”, Proceedings of 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2019), June 27-29th 2019, Ohrid, North Macedonia, pp. 220-223, ISSN: 2603-3259
 20. D. Kovačević, D. Vujičić, S. Đurašević, M. Milošević, U. Pešović, “Hack computer: FPGA implementation and system programming support”, Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH 2019, November 15-16th 2019, Gabrovo, Bulgaria, vol. 2, pp. 75-79, ISSN 1313-230X
 21. S. Đokić, D. Vujičić, U. Pešović, S. Ranđić, D. Stojić, Ž. Jovanović, M. Vesković, D. Marković, “Angular and Jenkins Based System for Remote Execution of Tasks on Raspberry Pi Cluster”, 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 18-20th March 2020, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-1-7281-4775-8, DOI: 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066299
 22. M. Vesković, A. Vulović, D. Vujičić, B. Popović, M. Milutinov, “Precision Full-Wave Rectifier - Practical Realization in Discrete Technology”, 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 18-20th March 2020, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-1-7281-4775-8, DOI: 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066294
 23. D. Marković,  D. Vujičić, Z. Stamenković, S. Ranđić, “IoT Based Occupancy Detection System with Data Stream Processing and Artificial Neural Networks”, 2020 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS), April 22-24th 2020, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-1-7281-9938-2, DOI: 10.1109/DDECS50862.2020.9095715
 24. D. Stojić, D. Vujičić, Đ. Damnjanović, Ž. Jovanović, “Data Analysis and Artificial Neural Network Modelling of COVID-19 Patients”, 8th International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE 2020, September 18-20th 2020, Čačak, Serbia, pp. 161-164, ISBN: 978-86-7776-247-6
 25. D. Vujičić, S. Ranđić, “Educational Trends in Computing – Blockchain Concept”, 8th International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE 2020, September 18-20th 2020, Čačak, Serbia, pp. 263-268, ISBN: 978-86-7776-247-6
 26. Đ. Damnjanović, D. Ćirić, M. Miletić, D. Vujičić, “Usage of Different Wavelet Families in DC Motor Sounds Feature Analysis”, 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, September 28 – 30th 2020, Belgrade, Niš, Novi Sad and Čačak, Serbia, pp. AKI 1.2.1 – AKI 1.2.6, ISBN 978-86-7466-852-8
 27. D. Marković, D. Vujičić, B. Đorđević, S. Ranđić, “Application of Image Processing in Fog Computing”, International Scientific Conference UNITECH 2020, November 20–21st 2020, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-347 – I-351, ISSN 1313-230X
 28. Đ. Damnjanović, D. Vujičić, M. Milošević, D. Stojić, “Remote Engineering Laboratory Experiments For Distance Learning Concepts in COVID-19 Conditions”, International scientific conference UNITECH 2021, 19-20th November 2021, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-232-236, ISSN 1313-230X
 29. Đ. Damnjanović, D. Ćirić, D. Vujičić, “Feature Analysis for Industrial Product Sounds Using Discrete Meyer Wavelet”, 9th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2022, June 6-9th 2022, Novi Pazar, Serbia, pp. AKI1.3, ISBN 978-86-7466-930-3
 30. D. Vujičić, D. Stojić, Đ. Damnjanović, D. Marković, S. Ranđić, “ECG Sensor Measurements with Arduino in Biomedicine Education”, 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022, September 16-18th 2022, Čačak, Serbia, pp. 148-152, ISBN: 978-86-7776-262-9, DOI: 10.46793/TIE22.148V
 31. D. Vujičić, S. Ranđić, “New Challenges in Computer Architecture Education”, 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022 September 16-18th 2022, Čačak, Serbia, pp. 141-147, ISBN: 978-86-7776-262-9, DOI: 10.46793/TIE22.141V
 32. M. Milošević, D. Vujičić, Đ. Damnjanović, M. Vujović, “Web-Based System for Remote Mammogram Processing”, 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA, March 15-17th 2023, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 164-169, ISBN: 978-99976-996-1-9
 33. D. Marković, D. Vujičić, D. Stojić, U. Pešović, S. Ranđić, „Detection of Building Cracks from Images in Cloud-Fog Computing“, International Scientific Conference UNITECH 2023, November 16-17th 2023, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-371-I-376, ISSN: 1313-230X

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу [M34]​​

 1. D. Vujičić, D. Marković, D. Milošević, S. Đukić, S. Ranđić, "Modeling the influence of synthesis paremeters and thermal effects on magnetic properties of pressed powder system FexOyBaTiO3", YUCOMAT 2015, Herceg Novi, Montenegro, ISBN: 978-86-919111-0-2
 2. S. Đurašević, D. Vujičić, M. Nikolić, S. Ranđić, “Modeling of optimal parameters of synthesis and sintering of nanostructured NiFeCuW powder”, in The Book of Abstracts of 18th Annual Converence YUCOMAT 2016, September 5-10, 2016, Herceg Novi, Montenegro, pp. 62, ISBN 978-86-919111-1-9
 3. S. Ranđić, D. Vujičić, S. Đukić, A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, "Modeling of synthesis parameters and their influence on electrical and magnetic properties of FexOy - BaTiO3 as a multiferroic", The Sixth Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application VI«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, pp. 83, 18 - 20 September, 2017, Belgrade, ISBN: 978-86-915627-5-5 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини [M63]

 1. У. Пешовић, Д. Вујичић, Ј. Мохорко, С. Ранђић, "Алат за анализу метаподатака у IEEE 802.15.4 бежичним мрежама", Зборник радова 19. конференције ТЕЛФОР, стр. 445-448, Београд, 2011, ISBN: 978-1-4577-1500-6
 2. М. Полић, Д. Вујичић, Д. Јагодић, Ж. Игрутиновић, "Могућности примене Kinect технологије у образовању", Зборник радова 4. конференције Техника и информатика у образовању, стр. 642-647, Чачак, 2012, UDK: 37:004.4
 3. A. Милојевић, Д. Вујичић, M. Гојковић, A. Пеулић, "Могућност процене оптималне трајекторије прилаза тумору мозга", Зборник радова 57. конференције ЕТРАН, стр. ME1.2.1-4, Златибор, 2013.
 4. M. Полић, Д. Вујичић, M. Марковић, "Унапређење бодовања на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ уз помоћ софтвера", Зборник радова конференције Реинжењеринг пословних процеса у образовању (RPPO13), стр. 276-280, Чачaк, 2013, UDK: 37.018.4
 5. Д. Јагодић, Д. Вујичић, У. Пешовић, С. Ранђић, "Хардверско-софтверска платформа за идентификацију објеката у IEEE 802.15.4 бежичним сензорским мрежама", Зборник радова 21. конференције ТЕЛФОР, стр. 240-243, Београд, 2013, ISBN: 978-1-4799-1420-3
 6. Д. Вујичић, У. Пешовић, С. Ранђић, ''Асемблер TFaComin процесора", Зборник радова 58. конференције ЕТРАН 2014, РТ4.3 стр. 1-4, Врњачка Бања, 2014, ISBN: 978-86-80509-70-9
 7. Д. Јагодић, Д. Вујичић, У. Пешовић, С. Ранђић, ''Концепт протонити код embedded система'', Зборник радова 22. конференције ТЕЛФОР 2014, стр.979-982, Београд, 2014, ISBN: 978-1-4799-6191-7
 8. D. Vujičić, “The application of nine degrees of freedom sensor in determination of telescope position”, Publ. Astron. Obs. Belgrade, No. 98 (2018), pp. 249-256, ISBN 978-86-80019-87-1​
 9. D. Vujičić, D. Jagodić, Ž. Jovanović, S. Ranđić, “Integracija Particle Photon IoT uređaja sa Google Cloud platformom”, Zbornik radova ‐ 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, Palić, 11 – 14. juna, 2018. godine, pp. 467-471, ISBN 978‐86‐7466‐752-1
 10. M. Sarić, D. Vujičić, I. Milićević, “Korelacija stepena relativne deformacije žice od nerđajućeg čelika X5CrNi18-10, temperature i promene gustine stanja elektrona u blizini Fermijevog nivoa”, Zbornik radova ‐ 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, Palić, 11 – 14. juna, 2018. godine, pp. 355-358, ISBN 978‐86‐7466‐752-1
 11. D. Marković, D. Tomić, V. Stevović, U. Pešović, D. Vujičić, S. Ranđić, „GSM/GPRS posredni uređaj za prenos podataka i obaveštavanje u okviru koncepta IoT sistema“, XXIV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 2019, pp. 277-282, ISBN 978-86-87611-63-4
 12. M. Milošević, D. Vujičić, Ž. Jovanović, Đ. Damnjanović, M. Radović, „Daljinska obrada mamografskih slika korišćenjem Matlab Web Servisa“, Zbornik radova ‐ 63. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2019, June 3 – 6th 2019, Srebrno jezero, Serbia, pp. 960-965, ISBN 978-86-7466-785-9
 13. S. Đurašević, U. Pešović, D. Vujičić, D. Marković, S. Tanasković, D. Tomić, V. Stevović, “Praćenje aktivnosti pčela primenom računarske vizije”, XXVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, March 12-13th 2021, Čačak, Serbia, pp. 107-112, ISBN 978-86-87611-80-1, DOI: 10.46793/SBT26.107DJ

Tехничка решења

 1. Д. Вујичић, Д. Јагодић, У. Пешовић, Ж. Јовановић, Д. Марковић, С. Ранђић, “Хардверско – софтверски систем за одређивање оријентације телескопа”, Факултет техничких наука у Чачку и Агрономски факултет у Чачку, 2016. [M85]