Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Драган Ћетеновић

Др Драган Ћетеновић
Доцент
Ужа научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-736

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 126

 dragan.cetenovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Предмети

 • Дистрибутивне и индустријске мреже
 • Експлоатација електроенергетских система
 • Релејна заштита
 • Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа
 • Управљање електроенергетским системима
 • Методички практикум из електроенергетских мрежа
 • Менаџмент енергетским ресурсима
 • Електромагнетна компатибилност

Основни биографски подаци

Драган Ћетеновић је рођен 13. септембра 1988. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију "Венијамин Маринковић" завршио је у Ивањици 2007. године. У току основног и средњег школовања био је добитник бројних награда и признања. 

Технички факултет (данас Факултет техничких наука) у Чачку уписао је 2007. године, смер Електротехника, модул Електроенергетика. Основне академске студије завршио је 2011. године одбранивши дипломски рад под називом "Софтверски пакет EPLAN у пројектовању и анализи нисконапонских електричних инсталација" са оценом 10. Добитник је награде "Александар Аврамовић" за најбољег дипломираног студента генерaције на смеру Електроенергетика, са просечном оценом 9,16 у току студија.

По завршетку основних, уписао је дипломске академске (мастер) студије на истом факултету, смер Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика, које завршава 2013. године одбраном мастер рада под називом "Утицај дистрибуираних генератора на рад релејне заштите у средњенапонској дистрибутивној мрежи", са оценом 10 и просечном оценом у току студија 10,00.

Током студија, у више наврата, био је добитник стипендија од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и општине Ивањица.

Након завршених основних академских студија ангажован је на Факултету техничких наука као стручни сарадник на Катедри за Електроенергетику. У фебруару 2014. године изабран је у звање асистент на истој Катедри.

Тренутно је студент докторских студија на Факултету техничких наука у Чачку, на смеру Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика.

Рецезент је у међународном часопису IEEE Transactions on  Power Systems.

Публикације


Међународни часописи

 

 1. D. Ćetenović, A. Ranković, "Optimal parameterization of Kalman filter based three-phase dynamic state estimator for active distribution networks", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 101, pp. 472-481, DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.04.008, 2018. [M21]
 2. V. Mijailović, D. Ćetenović, A. Ranković, P. Petrović, D. Rozgić, "Analysis of Faults in Active Distribution Network with and without Synchronous Generator Using Instantaneous Symmetrical Components in Time Domain", Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), Vol. 100, No. 3, pp. 2117-2127, DOI: 10.1007/s00202-018-0689-5, 2018. [M23]
 3. A. Ranković, D. Ćetenović, "Modeling of photovoltaic modules using a gray-box neural network approach", Thermal Science, Vol. 21, No. 6B, pp. 2837-2850, DOI: 10.2298/TSCI160322023R, 2017. [M22]

Национални часописи

 

 1. A. Ranković, V. Mijailović, D. Rozgić,  D. Ćetenović, " Optimization of electric and magnetic field emissions produced by independent parallel overhead power lines", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 199-216, ISSN: 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE161115002R, 2017. [M24]

 

Међународне конференције и скупови

 

 1. D. Klimenta, D. Ćetenović, B. Perović, J. Klimenta, ''Modelling the passive cooling of roof-mounted PV modules by using the modified correlations for heat transfer coefficients due to wind-induced convection'', Proceedings of 4th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS 16, Paper No. 38, pp. 337-344, Belgrade, October 17-18, 2016. [M33]

 

Националне конференције и скупови

 

 1. Д. Ћетеновић, В. Мијаиловић, А. Ранковић, ''Склопни пренапони на прекидачима услед искључења струје квара – случај прикључења индукционог генератора на мрежу'', Зборник XI Саветовања о електродистрибутивним мрежама Србије CIRED, Реферат R-1.20, Копаоник, септембар 2018. [M63]
 2. В. Остраћанин, С. Ђуровић, Д. Ћетеновић, ''Додатна опрема и мерни уређаји за дијагностику стања металоксидних одводника пренапона средњег и високог напона'', Зборник X Саветовања о електродистрибутивним мрежама Србије CIRED, Извештај I-1.20, Врњачка Бања, септембар 2016. [M63]
 3. Д. Ћетеновић, В. Мијаиловић, А. Ранковић, ''Предлог мера за смањење техничких губитака у средњенапонској дистрибутивној мрежи 10 kV'', Зборник X Саветовања о електродистрибутивним мрежама Србије CIRED, Реферат R-5.08, Врњачка Бања, септембар 2016. [M63]
 4. Д. Ћетеновић, А. Ранковић, "Динамичка естимација стања у дистрибутивним системима са микро мрежама", Зборник 60. Конференције ЕТРАН, Реферат ЕЕ1.3, стр. 1-6, Златибор, јун 2016. [M63]
 5. Д. Ћетеновић, А. Ранковић, "Прорачун снаге на излазу фотонапонских панела применом вештачких неуралних мрежа", Зборник 59. Конференције ЕТРАН, Реферат ЕЕ1.4, стр. 1-6, Сребрно језеро, јун 2015. (Рад проглашен за најбољи рад младог истраживача на секцији ЕЕ: "Електроенергетика"). [M63]
 6. Д. Миладиновић, Ј. Живанић, Д. Ћетеновић, М. Шућуровић, "Мерење ефективног времена рада БТД система погона Тамнава Источно поље, РБ Колубара д.о.о.", Зборник 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, 4.10, 376-384, Чачак, септембар 2013. [M63]
 7. Ј. Живанић, Д. Ћетеновић, М. Шућуровић, Д. Лазаревић, "Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интензитета парцијалних пражњења", Зборник 57. Конференције ЕТРАН, Реферат ЕЕ2.4, стр. 1-5, Златибор, јун 2013. [M63]

 

Докторска дисертација

 

 1. Д. Ћетеновић, "Динамичка естимација стања несиметричних електродистрибутивних мрежа и оптимално подешавање параметара Калмановог филтра", Докторска дисертација, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, фебруар 2019. [M71] 

          http://www.ftn.kg.ac.rs/download/disertacije/Doktorska%20disertacija%20Dragan%20Cetenovic.pdf 

Учешће на пројектима

 1. Истраживач на пројекту ИИИ 42009 "Интелигентне енергетске мреже", носилац пројекта Електротехнички факултет Београд, руководилац др Жељко Ђуришић, доцент, пројекат у подручју интегралних и интердисциплинарних истраживања, Министарство за науку и технолошки развој. 
 2. Истраживач на пројекту "Развој курикулума предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици у циљу унапређења дигиталних и предузетничких компетенција студената (РаППРЕ)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, руководилац др Марко Росић, доцент, пројекат у оквиру програмске активности "Развој високог образовања".