Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Милан Весковић

Др Милан Весковић
Доцент
Ужа научна област: Eлектроника
Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-720

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 220

 milan.veskovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

    Др Милан Весковић, доцент                          Dr Milan Vesković, docent                      PhD Milan Veskovic, assistant professor
    Предмети:                                                           Predmeti:
    Практикум из основа електронике              Praktikum iz osnova elektronike            Electrical Engineering Basics
    Основе електронике                                       Osnove elektronike                                   Electronics
    Практикум из основа електротехнике 2    Praktikum iz osnova elektrotehnike 2   Electronics
                                      

Биографски подаци

          Др Милан Весковић је рођен 03.09.1969. године у Краљеву, Република Србија. Живи у Коњевићима, општина Чачак. Основну школу и Гимназију завршио је у Чачку. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 11.03.2002. године на електротехничком одсеку, на смеру за електронику и телекомуникације са дипломским радом под називом "Реализација активног NF – филтра са струјним преносницима" и стекао је звање дипломираног инжењера електротехнике. Последипломске студије уписао је школске 2005/2006. године на Техничком факултету у Чачку, где је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом на смеру Електротехника, научна област Електромагнетика са просечном оценом 10,00 (десет и 00/100). Магистарску тезу под називом “Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора” одбранио је у децембру 2009. године на Техничком факултету у Чачку. Докторску дисертацију под називом “Прецизни двострани усмерачи малих сигнала реализовани у техници струјног процесирања” одбранио је у априлу 2018. године на Факултету техничких наука у Чачку.

          Запослен је на Факултету техничких наука у Чачку од 01.10.2007. године као стручни сарадник а од 17.04.2010. године као асистент на Катедри за општу електротехнику и електронику. У звање Доцента за ужу научну област Електроника изабран је 10.04.2019.год. на предметима: Основе електронике и Практикум из основа електронике, где и сада ради.

          До сада има више објављених радова на међународним и домаћим конфернцијама као и у међународним и домаћим часописима. Радови се односе на примену нумеричких метода у електромагнетици (метод фиктивних извора) за решавање електростатичких проблема проводника, на обраду сигнала струјним процесирањем у области електронике као и на примену електронских система у заштити животне средине. Ове области представљају главне смерове његовог даљег усавршавања.

          У току досадашњег рада ангажован је на пројекту „Чистија производња 2011 у сарадњи са локалном самоуправом“ Центра за чистију производњу (CČPS), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и града Чачка, који је са успехом савладао и постао UNIDO консултант за увођење чистије производње (UNIDO CP (Cleaner Production) Programme Consultant).

Публикације

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

 

М. Д. Весковић: „Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора”, Технички факултет Чачак, 2009. године.

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

 

М. Д. Весковић: „Прецизни двострани усмерачи малих сигнала реализовани у техници струјног процесирања”, Факултет техничких наука у Чачку, 2018. године.

 

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА

 

 1. A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica, M. D. Veskovic: „The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section”, 2nd International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet, Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings. (M33)

 

 1. М. Д. Весковић, М. В. Плазинић, М. М. Добричић, "Примена метода фиктивних извора на решавање поља двожичних водова", зборник радова 53. Конференција за ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-18 јуна 2009.г., АП1.9-1-3. (M63)

 

 1. С. Ђукић, М. Весковић, "Двострани усмерач за мале сигнале са операционим преносником и струјним огледалима", зборник радова 53. Конференција за ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-18 јуна 2009.г., ЕЛ3.4-1-4. (M63)

 

    4. С. Ђукић, М. Весковић, "Двострани усмерач за мале сигнале са операционим преносником и струјним огледалима јединичног појачања", Техника и пракса, број 1, април 2010., стр.33-42. ISSN 2217-2130.

 

 1. М. Д. Весковић, Ј. М. Живанић, М. В. Плазинић, М. М. Добричић, "Одређивање поља и потенцијала цилиндричних проводника у жлебу", зборник радова 54. Конференција за ЕТРАН, Доњи Милановац, 7-10 јуна 2010.г., АП1.8-1-3. (M63)

 

 1. S. Djukić, M. D. Vesković, A. R. Vulović, "An improved precision full-wave rectifier for low-level signal", 9th  International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC ’10, Timisoara, Romania, November 11-12, 2010, Conference Proceedings ISBN: 978-1-4244-8458-4, IEEE Catalog Number: CFP1003L-PRT, pp 33-38. (M33)

 

 1. М. Д. Весковић, С. Ђукић, А. Р. Вуловић "Реализација активног НФ-филтра са операционим појачавачем", Техника и пракса, број 5, 2011., стр.67-74. ISSN 2217-2130

 

 1. М. Д. Весковић, Ј. М. Живанић, Ана Р. Вуловић, "Примена метода фиктивних извора за решавање поља масивних цилиндричних проводника у угаонику", зборник радова 55. Конференција за ЕТРАН, Бања Врућица, 6-9 јуна 2011.г., АП1.2-1-4. (M63)

 

 1. Slobodan R. Djukic, Zoran Z. Ebersold, Milan D. Veskovic, "Operational Conveyor-Based Precision Full-Wave Rectifier", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), Vol. 6. N.5 - Part B, September - October 2011, 4, IEEE Catalog Number: CFP1003L-PRT, pp 33-38. (M22)

 

 1. М. Д. Весковић, С. Р. Ђукић, З. З. Еберсолд "Операциони преносник на бази излазног степена са струјним кормиларењем", зборник радова 56. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 11-14 јуна 2012.г., ЕЛ1.3-1-3. (M63)

 

 1. С. Р. Ђукић, М. Д. Весковић, "Побољшана верзија операционог преносника на бази излазног степена са струјним кормиларењем", зборник радова 57. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 03-06 јуна 2013.г.,ISBN: 978-86-80509-68-6 ЕЛ2.4.1-4. (M63)

(S. R. Djukić, M. D. Vesković, " An improved operational conveyor based on current- steering output stage", 57th National Scientific Conference, ETRAN 2013, Zlatibor, Serbia, June 03-06, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-80509-68-6, pp EL 2.4-1-4. (M63))

 

 1. М. Д. Весковић, С. Р. Ђукић, А. Р. Вуловић "Генератор троугаоних сигнала на бази астабилног мултивибратора и струјног преносника друге врсте", зборник радова 57. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 03-06 јуна 2013.г.,               ISBN: 978-86-80509-68-6 ЕЛ2.5.1-4. (M63)

 

 1. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, "Determination of the Capacitance per Unit Length Cylindrical Conductor Line in Groove", 11th  International Conference on Applied Electromagnetics, ПЕС 2013, Niš, Serbia, September 01-04, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-6125-088-0, pp 139-140. (M33)

 

 1. S. Djukić, M. D. Vesković, "Precision Rectifier With Modified Second Type Current Conveyor Using Unity-Gain Current Mirror", 13th  International Scientific Conference, UNITECH 2013, Gabrovo, Bulgaria, November 22-23, 2013, Conference Proceedings ISSN: 1313-230X, pp I-180-I-184. (M33)

 

 1. B. Bogićević, M. D. Vesković, "USB HID komunikacija mikrokontrolera sa računarom", 6th  Student projects conference, IEEESTEC 2013, Niš, Serbia, November 28, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-6125-097-2, COBISS.SR-ID 202668044, pp 165-167. (M63)

 

 1. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, "Determination of the Capacitance per Unit Length Cylindrical Conductor Line in Groove", SCIENTIFIC BULLETIN OF The Politehnica University of Timisoara, Transactions on MATHEMATICS&PHYSICS,  Vol. 59(73), Issue 1, 2014,  pp 76-86, ISSN-L 1224-6069.

 

 1. M. Vesković, M. Plazinić, A. Plazinić, "PRIMENA PROGRAMSKOG PAKETA PSPICE U REALIZACIJI NASTAVE IZ OBLASTI TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA", TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU, 5. Konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka Čačak, TIO 2014, Čačak, Srbija, Maj 30-31, 2014,  ISBN: 978-86-7776-165-3, pp 190-198. (M63)

 

 

 1. S. Djukić, M. D. Vesković, "A novel current-mode precision full-wave rectifier for small-amplitude signal", 11th  International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2014, Timisoara, Romania, November 14-15, 2014, Conference Proceedings ISBN: 978-1-4799-7265-4, IEEE Catalog Number: CFP1403L-CDR, pp 1-4. (M33)

 

 1. M. Vesković, J. Živanić, V. Ostraćanin, "Solution of Monitoring for Surge Arrestors", 15th  International Scientific Conference, UNITECH 2015, Gabrovo, Bulgaria, November 20-21, 2015, Conference Proceedings ISSN: 1313-230X, pp I-227-I-230. (M33)

 

 1. DJUKIĆ S., Vesković M. D.: "Model of the Operational Conveyor based on Currentsteering output stage", 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, Jun 28-30, 2016, http://icestconf.org/wp-content/uploads/icest_2016/03_SP_O_3_12.pdf, pp 9-12. Conference Proceedings ISBN-13 978-9989-786-78-5, pp 149-152. (M33)

 

 1. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M.: Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria. (M33)

 

 1. Predrag B. Petrovic, Milan Veskovic, Slobodan Dukic, Voltage mode electronically tunable full-wave rectifier, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL 68 (Jan. 2017), NO1, 1–7. DOI: 10.1515/jee-2017-0008, Print (till 2015) ISSN 1335-3632, On-line ISSN 1339-309X, (M23)

 

 1. Predrag B. Petrovic, Milan Veskovic, Bipolar Current Controlled Rectifier Circuits, Journal of Communications Technology and Electronics, (Apr. 2017), Vol. 62, No. 4, pp. 432–439. ISSN 1064-2269. (M23)

 

 1. M. Vesković, S. Djukić: „New Current- Mode Full-Wave Precision Rectifier Based on Two CCII and Two Diodes“, Proceedings of the international Conference of Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 05-08, ISBN 978-86-7466-682-0, pp. EL12.2.1-5. (M33)

 

 1. M. Vesković, J. Živanić, N. Cvetković, Z. Jevremović, "Capacitance Determination of Cylindrical Conductor of Square Cross Section Placed in Groove", 13th  International Conference on Applied Electromagnetics, ПЕС 2017, Niš, Serbia, August 30 – September 01, 2017, Conference Proceedings ISBN: 978-86-6125-185-6, pp. O4-3. (M33)

 

 1. M. Vesković, S. Djukić: „Practical Realization of the Operational Conveyor in Discrete Technology“, Proceedings of the international Conference of Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2018, Palic, Serbia, June 11-14, ISBN 978-86-7466-752-1, pp. ELI2.7 pp. 878-882. (M33)

 

 1. Olga Ristić, Marjan Milošević, Maja Radović, Sandra Milunović-Koprivica, Milan Vesković: New Trends in Software Testing Course in Higher Education, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. III-164-169. (M33)

 

 1. Dejan Vujičić, Dragana Mitrović, Dušan Marković, Milan Vesković, Siniša Ranđić: Practical Aspects of Using Virtualization With Raspberry PI Clusters, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. II-113-116. (M33)

 

 1. Jelena Mladenović, Milena Đurić, Ljiljana Bošković-Rakočević, Duško Brković, Mirjana Jeremić, Milan Vesković: Određivanje optimalne metode ekstrakcije korena Polygonum bistorta L., Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, Čačak, 15-16.  mart, Srbija, (2019): 735-740., ISBN 978-86-87611-63-4. (M63)

 

 1. Milan Vesković, Neda Nikolić, Brankica Šutić, Miloš Papić, Miodrag Zečević: Design and Monitoring of Primary Battery Selection System in Moravica District of Republic of Serbia, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-275-278. (M33)

 

 1. Milan Vesković, Jelena Mladenovoć, Milena Đurić,  Ljiljana Bošković-Rakočević, Duško Brković, Nenad Pavlović, Jasmina Zdravković,: Antioxidative Activity of Black Tomatoes, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-290-293. (M33)