Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
No Photo

Проф. др Мирослав Радојичић
Редовни професор у пензији
Ужа научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 miroslav.radojicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Menadžment i operaciona istraživanja

Dr Miroslav Radojičić, Full Professor

Management and Operations Research
B.Sc. 1977 (B.Sc. in M.E.), M.Sc. 1980, Ph.D. 1985.
Field of specialization: Industrial Engineering.
Author of 140 scientific papers.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Miroslav Radojičić rođen je u Čačku i potiče iz porodice prosvetnih radnika. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Čačku sa odličnim uspehom i oslobođen polaganja maturskog ispita. Mašinski fakultet u Beogradu završio 1977. godine. Odmah po dolasku iz JNA zapošljava se u Fabrici reznog alata u Čačku i obavljao je najpre poslove konstruktora i tehnologa, a zatim glavnog projektanta razvoja.
Upisao se poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu na grupi Organizacija i upravljanje septembra 1978. godine, a magistarski rad odbranio 1980. godine. Na istom fakultetu je 28. juna 1985. godine odbranio i doktorski rad pod naslovom "Istraživanje optimalnog izbora razvojnih programa u industriji reznih alata".

PEDAGOŠKA DELATNOST

Od početka 1980. godine sarađuje sa PTF najpre kao asistent pripravnik radeći u Fabrici radi sve do septembra 1985. godine kada, posle odbranjenog doktorata, prelazi na Pedagoško tehnički fakultet u Čačku kao asistent u stalnom radnom odnosu. Po izboru za docenta 1986. godine drži nastavu iz Organizacije rada i upravljanja. Od 1991. je u zvanje vanrednog profesora, da bi 1998. godine bio izabran zvanju redovnog profesora. Šef je katedre za industrijski menadžment.
Pored nastave na Tehničkom fakultetu, redovne i poslediplomske studije, dr M. Radojičić izvodi nastavu i na drugim visokoškolskim ustanovama, a takođe učestvuje u realizaciji brojnih predavanja i seminara iz oblasti Organizacije i menadžmenta, kao i primene operacionih istraživanja u industriji. Učestvovao je na načno stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i objavio je više od 140 naučno stručnih radova u domaćim i stranim Zbornicima simposijuma, časopisima i monografijama. Takođe se posebno angažovao na osnivanju novog smera za obrazovanje diplomiranih inženjera za industrijski menadžment. Od 1991. god. zamenik je urednika u časopisu Tehnika, separat "Organizacija rada"/"Menadžment".

PUBLIKACIJE

Radovi objavljeni u periodu od 2006.god.

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom u periodu od 2006.god.

 • Vesic Vasovic J., Radojicic M., Vasovic S., Nesic Z., Multi-criteria Selection of the Computer Configuration for Engineering Design, The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), Vol. 14, No. 5, 2017, pp. 782-789. ISSN:2309-4524
 • Nesic Z., Ljubic L., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Analysis of information flow within the information system of car parks, Acta Polytechnica Hungarica, Volume 12, Issue 3, 2015, pp.73-86. DOI: 10.12700/APH.12.3.2015.3.5
 • Radojicic M., Zizovic M., Nesic , Z., Vesic Vasovic J., Modified approach to PROMETHEE for multi-criteria decision-making, Maejo Int. J. Sci. Technol.  2013, 7(03), pp. 408-421, ISSN 1905-7873
 • Radojičić M., Vesić Vasović J.: Applications of dynamic investment criteria for choosing the project solution, Metalurgia International, Special Issue, Vol. 18., No. 4., 2013, pp. 50-60. ISSN 1582-2214 
 • Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J.: Characteristics of the impact of production volume on cost dynamics and unit cost of products, Metalurgia International, Special Issue, Vol. 18., No. 3., 2013, pp. 236-241. ISSN 1582-2214 
 • Radojičić M., Nešić Z., Bulut I., Application Of Intelligent Decision Support Systems In Resolution Process Of Managerial Decision-Making, Metalurgia International, Vol. 18., No. 2., 2013., pp. 134-138
 • Radojičić M., Nešić Z., Bulut I., Integrating Of Programming Tools In Function Of Improving Managerial Decision Making, Metalurgia International, Vol. 18., No. 2., 2013., pp. 167-171
 • Nešić Z., Radojičić M., Study of the Influence of Academic Success on the Choice of Professional Specialty, Odgojne Znanosti-Educational Sciences, Croatian Journal of Education, Učiteljski fakultet; Sveučilišta u Zagrebu, Vol: 14., No. 4., 2012., ISSN: 1848-5189., UDK:  371(05)., pp. 933-950.
 • Bulut I., Radojičić M., Nešić Z., Some considerations on modern aspects of marketing promotion, TTEM – Technics Technologies Education Management,  Volume 7., No 4, 2012., ISSN 1840-1503., pp. 1741-1750.
 • Dragašević A., Nešić Z., Radojicic M., Some considerations on optimization of time andcosts in network diagrams, TTEM – Technics Technologies Education Management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 7., No 2, 2012., pp. 832-840.
 • Bulut I., Nešić Z., Radojičić M.., Some considerations about the impact of social networks on marketing strategies, Metalurgia International, Vol. 17., No. 10., 2012., pp. 160-164., ISSN 1582-2214
 • Vesic-Vasovic J., Radojicic M., Process of Multi-Criteria Analysis with Software Support, Metalurgia International, Vol. 17 No. 10, 2012,  pp. 165-171
 • Dragašević A., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Analysis of time and cost activities in project realization of introduction a new product in production, Metalurgia International, Vol. 17., No. 10., 2012., pp. 180-185., ISSN 1582-2214
 • Radojičić M., Nešić Z., Vesic Vasovic J., One approach to reduction of production cycle time, Metalurgia International, Vol. 17., No. 9., 2012., pp. 110-114., ISSN 1582-2214
 • Špijunović Ž., Mirković R., Radojičić M., Nešić Z., Organizational aspects of quality assurance for technical conditions of trains, Metalurgia International, Vol. 17., No. 9., 2012., pp. 115-119., ISSN 1582-2214
 • Radojicic M., Nesic Z., Vesic Vasovic J., Production delays and possibilities for their reduction, Metalurgia International,  Volume: 17, Issue: 7,  2012, pages: 140-145
 • Vesic-Vasovic J., Radojicic M., Vasovic S., Selection of Investment Projects in Industry by Application of Multi-Criteria Decision Making Methods, Metalurgia International, Vol.17,  Issue: 6, 2012, pp: 118-124 
 • Radojicic M., Nesic Z., Vesic Vasovic J., Relationship between capacity measurement and productivity, Metalurgia International, Vol.17,  Issue: 6, 2012, pp: 151-156    
 • Radojicic M., Nesic Z.: One Approach to Implementation of Computer Support in the Analysis of Results in Multi-Criteria Optimization. Metalurgia International. Vol. 17 No 5. 2012. pp. 60-65
 • Nesic Z.,  Radojicic M., Research of the Specialty Orientation of Mechanical Engineers Case Study in Serbia, Metalurgia International, Vol. 17 No. 4, 2012, pp. 154-160 
 • Vujicic M., Vasovic S., Radojicic M., Vesic-Vasovic J., Nesic Z., Multi-Criteria Approach To Optimization Of Optimal Feeder Conductor Size. Metalurgia International. Vol. 17. No. 4. 2012. pp.47-52. ISSN 1582-2214 
 • Ralic Z. N., Radojicic M., Nesic Z., Milanovic D. D., Milanovic D. LJ.: Selection of central heating systems with the increase of the energy efficiency, Metalurgia International Vol. 17., No. 4., 2012., pp. 201-208., ISSN 1582-2214 
 • Radojicic M., Nesic Z., Vesic Vasovic, J. Spasojevic-Brkic V. K, Klarin M.: One approach to the design of an optimization model for selection of the development strategy, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol. 6., No. 1., 2011., pp. 99-109., ISSN 1840-1503.
 • Radojicic M., Nesic. Z, Vesic Vasovic J., Klarin M., Spasojevic-Brkic V.: One approach to improving production capacities in the function of reducing the cost, TTEM - Technics Technologies Education Management,, Vol. 6., No. 4., 2011, pp.1328-1334, ISSN 1840-1503 
 • Radojicic, M., Nesic, Z., Vesic Vasovic, J., Klarin, M., Spasojevic-Brkic, V., Model of economic batch size in industrial production, Technics Technologies Education Management - TTEM, ISSN 1840-1503, Vol. 6, Number 2, Jun 2011, pp. 272-280. 
 • Nikolic M.,  Radojicic M,  Nesic Z., Combined learning as a method for better efficiency of knowledge acquisition, Technics Technologies Education Management - TTEM, (2011), Vol. 6 No. 3, pp. 748-759 
 • Spasojevic-Brkic V.K,  Klarin M., Radojicic M.,  Cockalo D., Vesic-Vasovic J., Strategy and quality management: an empirical study of Serbian industrial companies, Technics Technologies Education Management-TTEM, (2011), Vol. 6 No. 2, pp. 308-317 
 • Ralic Z., Radojicic M., Nesic Z., Milanovic D.D,  Milanovic D. Lj , Development of a model for optimization of central heating system selection, Technics Technologies Education Management - TTEM, (2011), Vol. 6 No. 2, pp.432-437 
 • Vesic Vasovic J, Radojicic M, Klarin M, Spasojevic-Brkic VK, Multi-criteria approach to optimization of enterprise production programme, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B - Journal of Engineering Manufacture, 2011, Vol.225 No.10, pp.1951-1963. 
 • Nesic Z., Radojicic M., Zizovic M., Some considerations of a criteria dependency problem in multi-criteria decision making, Technics Technologies Education Management - TTEM,  Vol. 5., No. 4., 2010., pp.792-798.

Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja u periodu od 2006.god. 

 • Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., One approach to the analysis of impact of shift-work introduction on unit costs in serial production, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) Vol. 5, No. 1, 2015., pp. 46-49, UDC: 658.524:331.312.64, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2217-8147 (Online), ISSN 2334-9638 (Print), COBISS.SR - ID 268908551, CIP: 62:005 
 • Nešić, Z., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Denić, N., Neka razmatranja o primeni OLAP tehnologije u malim i srednjim preduzećima, Časopis IMK-14 – Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji 22(2016)2, SR37-41, UDC.621, ISSN 0354-6829, http://www.imk14-rad.com/index.php/sr/casopis/item/neka-razmatranja-o-primeni-olap-tehnologije-u-malim-i-srednjim-preduzecima
 • Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Mihailovic Đ., Possibility of choosing development investment programs of a production company by applying discounted investment appraisal technique, Journal of Engineering Management And Competitiveness (JEMC), Vol. 4, No. 1, 2014, pp. 41-46, UDC: 330.322:005.311.6, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2334-9638, COBISS.SR - ID 203689228, CIP: 62:005
 • Papić, M., Vuković, M., Dugalić, G., Radojičić, M., Mitrović, O.: Multi-criteria analysis of soil fertility on the territory of municipality of Čačak, Zemljište i Biljka, ISSN: 0514-6658, Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije, Vol 62, No 3, 2013.,  pp. 113-125.
 • Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D, Some possibilities of multicriteria optimization in production planning, Technics – Management, special edition, Belgrade , Year 21-2012, pp.101-105 (rad izabran kao jedan od dva najbolja rada u oblasti Menadzment) 
 • Brkić V., Klarin M., Radojičić M., Brkić A., Tomić B.," Međuzavisnost kontigrentnih faktora organizacije u domaćim industrijskim preduzećima, casopis “Tehnika/ Menadžment",,Beograd, Vol. 66, Br. 1, 2011, str. 133-142. 
 • Radojičić M., Nešić Z., Radulović Ž., "Organizacija sadržaja u alatu za interaktivno kreiranje Internet sajtova", Časopis “Tehnika”- Menadžment, Beograd, 2010, Vol. 65, Br. 2, , str. 7-11.
 • Radojičić M., Nešić Z., Veljović A., Prilog primeni Poslovne inteligencije u menadžment informacionom sistemu, , “Tehnika”-Menadžment,  Savez inženjera i tehničara, Vol. 64, Br. 1, Beograd, 2009, , str. 1-7.
 • Dragašević A.,  Radojičić M., "O nekim mogućnostima planiranja resursa u mrežnom dijagramu", “Tehnika -Menadžment",  Vol. 59, Br. 4, Beograd, 2009, " pp. 9-12.
 • Vesić J. Nešić Z., Radojičić M., "A computer application for purchase order management as a support of supply logistics", Strategic Management, University of Novi Sad, Faculty of Economics Subotica, Vol. 13, Br.4, 2008, str. 17-20
 • Radojičić M., Nešić Z., "Razvoj kompjuterske podrške za optimizaciju broja komada u seriji", “Tehnika”, Vol. 58, Br. 2, "Menadžment", Beograd, 2008., str. pp. 1-6.
 • Vesić J. Radojičić M., Višekriterijumski pristup odlučivanju o programu proizvodnje, Časopis “Tehnika”, separat "Menadžment",,Vol. 58, Br. 4 Beograd, 2008., str. 11-18

Radovi objavljeni u zbornicima radova sa naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja u periodu od 2006.god.

 • Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Paunovic, V., Use of Multi-Criteria Decision Making Methods in Function of Quality Improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 74-80, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005.6
 • Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A., Integrated MCDM Approach Based on AHP and PROMETHEE Methods for Tool Selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-73, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005:519.226, 519.816.
 • Radojičić M., Vesić Vasović J., Paunović V., Puzović S., Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC 2016) June 17-18, 2015, Kotor, Montenegro, University of Montenegro, Maritime Faculty Kotor, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 120-125., UDC: 658.5, ISBN: 978-86-7672-284-6
 • Bulut I., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Application of social networks in improvement of business quality, 1.International Conference on Quality of Life, 9-10 June 2016, Kragujevac, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 211-214, ISBN: 978-86-6335-033-5
 • Nešić, Z., Ljubić, L., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Some Considerations on Improvement of Parking Service Information System, 24th Telecommunications forum TELFOR 2016, Telecommunications Society Belgrade, Serbia, November 22-23  2016., ISBN: 978-86-7466-649-4.
 • Nešić Z., Ljubić L., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Model of Information Flow Management in the Function of Business Processes Improvement, CINTI 2015 16th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 19–21 November 2015, Óbuda University, Budapest, Hungary, pp. 209-214,  ISBN: 978-1-4673-8519-0
 • Vesić Vasović J., Radojičić M., Popović P., Nešić Z., Increase of efficiency of multi-criteria decision making process in the selection of development investment projects, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 123-128., ISBN: 978-86-7083-858-1
 • Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Impact of quality information in relation to the business decision making process, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 503-508., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 • Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Mihailović Đ., Improvement of the directors' work efficiency in the function of improving the organization of school operating, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 509-516., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 • Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M., One approach to the development of software for improving the use of fixed assets, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 517-522., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 • Ljubić L., Popović D., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Business Process Analysis of information system for human resources management in the function of improving business quality, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 261-266., ISBN: 978-86-7083-858-1
 • Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M., An Approach to Business Improvement by the Development of an Information System, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 261-266., ISBN: 978-86-85525-16-2    1/1,2=0,83
 • Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Improvement of the process of school principals’ professional development in the field of management, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research Synthesis 2015, Singidunum University, 16-17, April 2015., pp. 359-363., ISBN: 978-86-7912-595-8, DOI: 10.15308/ Synthesis-2015-359-363
 • Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Contribution to the Development of an Information System in the Function of Improving Decision-Making in Business, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 330-335., ISBN: 978-86-85525-16-2    
 • Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Mihailović Đ., Nešić Z., Managerial decision-making in the function of efficient school management, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 105-110., UDC: 005.311.6:371.113, ISBN: 978-86-7672-256-3
 • Paunović V., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., A research on the effect of the parallel type of production of the series on the length of the production cycle and on the utilization of the machines capacity, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 80-85., UDC: 658.5, ISBN: 978-86-7672-256-3
 • Nešić, Z., Ljubić, L., Radojičić M., Vesić Vasović J., Information Flow in Parking Areas Management in the Enterprise Information System, ICIST 2014 4th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13.3.2014, pp. 317-321., ISBN: 978-86-85525-14-8, 
 • Nešić, Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Development of an application for automatization of warehouse operations, Sinteza-Singidunum University International Scientific Conference, 25-26.04.2014, Belgrade, pp. 969-974. DOI: 10.15308/SINTEZA-2014-969-974, ISBN: 978-86-7912-539-2.
 • Denić N., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some Considerations on Business Intelligence Application in Business Improvement, 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, 25-27.11.2014. pp.1142-1145, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034609, ISBN:978-1-4799-6190-0,
 • Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Software Support for Optimization of Production Cycle Flow, Proceedings  XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013, pp. 645-649. ISBN: 978-86-7680-285-2
 • Radojicic M., Vesic Vasovic J., Nesic Z., Development of the software support for determining the structure of delay and efficiency of the use of capacity in function of shortening the production cycle, Proceedings of III International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2013, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 289-294., ISBN 978-86-7672-202-0, Zrenjanin, 2013.
 • Klarin M, Spasojevic Brkić V., Stanisavljev S., Sajfert Z., Miroslav Radojičić M., Jovanovski  B., A stochastic model to determine the elements of production cycle time in metal processing industry and textile industry, Proceedings of III International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2013, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 278-282. ISBN 978-86-7672-202-0, Zrenjanin, 2013
 • Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Improvement of time analysis quality in network diagrams by implementation of software support, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 329-334, ISBN: 978-86-86663-94-8
 • Bogicevic S., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nešic Z., Application of cluster analysis in function of improving decision making process, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 325-328. ISBN: 978-86-86663-94-8
 • Špijunović Ž., Mirković, R., Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Automatization of obtaining information at inspection of technical safety of railway vehicles, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 315-324, ISBN: 978-86-86663-94-8
 • Vesic Vasovic J, Radojicic M, Nesic Z, Development of decision making criteria system for production program in industrial companies, Proceedings of the 5th International Symposium Of Industrial Engineering, SIE2012, Belgrade, 2012. pp.219-222, ISBN: 978-86-7083-681-5.
 • Klarin M., Spasojevic Brkić V., Stanisavljev S., Sajfert Z., Radojičić M., Nikolić M., Jovanovski B., A Stochastic Model To Determine The Elements Of Production Cycle Time In Enterprise, Plenary paper, Proceedings of II International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2012, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 26-30., ISBN 978-86-7672-165-8., Zrenjanin, 2012.
 • Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Stability intervals of the criteria in multi-criteria decision making, Proceedings of II International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2012, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 377-382., ISBN 978-86-7672-165-8., Zrenjanin, 2012.
 • Nešic Z., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Development Of Multi-Criteria Approach In The Design Of Information Systems, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012. Kragujevac, pp. 407-414., ISBN: 978-86-86663-82-5
 • Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Improvement Of Decision Making Efficiency By Software Support, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012. Kragujevac, pp. 537-542, ISBN: 978-86-86663-82-5
 • Ljubić L., Nešić Z., Radojičić M., Improvement Of An Information System In Function Of Business Quality, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012. Kragujevac, pp. 543-550, ISBN: 978-86-86663-82-5
 • Čala I., Klarin M., Radojičić M., Erceg Z., "Development of a stohastic model for determining the elements of production cycle time and their optimization for seial nproduction in metal processing industry and recycling processes", Plenary session-Invited papers, I International Symposium Engineering Management and Competitiveness,“EMC2011”, Proceedings, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, 24-25th June, 2011.,p. 21-24
 • Bilic B., Radojičić M, Veza I., Nesić Z., "Some considerations on the development of the information subsystem for production planning", I International Symposium Engineering Management and Competitiveness, “EMC2011”, Proceedings, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, 24-25th June, 2011., p. 131-136.
 • Nešić Z., Radojičić M., Methodological approach to the development of computer support for efficient determination of profit margins, 5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 20 May 2011., pp. 67-71.
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J.,  Radojicic, M., Paunovic, V., Comparative Analysis оf тhe Impact оf Sequence оf Operation оn Utilization оf Machine Capacity, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije, 20-23.09.2016., Tara, pp.627-631, CIP: 519.8(082), COBISS.SR-ID 225714444, ISBN: 978-86-3335-0535-2.
 • Nesic, Z., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Some Considerations оn the Implementation оf Techniques For Data Analiysis in Business Systems, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije,  20-23.09.2016., Tara, pp.233-236, CIP: 519.8(082), COBISS.SR-ID 225714444, ISBN: 978-86-3335-0535-2.
 • Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some consideration on the specifics of it projects management, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2015, Matematički institut SANU, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovensko udruzenje za primenjenu i industrijsku matematiku (JUPIM), 15-18.9.2015., Srebrno Jezero, Srbija, str. 375-378., ISBN: 978-86-80593-55-5
 • Paunović V., Puzović S., Radojičić M., Primena MS Project-a u određivanju vremena trajanja proizvodnog ciklusa, Regionalna naučno-stručna i biznis konferencija LIMEN - Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, 10.12.2015. god., Beograd
 • Vesić Vasović J., Nešić Z., Radojičić M., One Approach to Reducing the Time Duration of Production Cycle by Choosing the Optimal Flow of Technological Operations Sequence, SYM-OP-IS 2014 XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, 16-19.09.2014., Divčibare pp. 166-170, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, CIP: 519.8(082)(0.034.2), ISBN 978-86-7395-325-0, COBISS.SR-ID 209612556.
 • Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Software Solution for the Production Quality Monitoring, SYMORG 2014,  XIV International Symposium, 6-10.6.2014. Zlatibor, pp. 950-957., University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, CIP: 005(082)(0.034.2), ISBN: 978-86-7680-295-1, COBISS.SR-ID 207585292
 • Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Methodological Approach to the Computer Support of the Hurwicz Criterion Calculation, YU INFO 2014, 20th Conference and Exhibition, Kopaonik, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 9-13.3.2014,  pp. 258-261, ISBN: 978-86-85525-13-1.
 • Nešić Z., Bulut I., Radojičić M., The role of social networks in marketing activities of companies, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor, 09–12.09.2013., pp. 332-336.
 • Ljubić L., Nešić Z., Radojičić M., Analysis of the development of parking services information system, XXXIX Operational Research Symposium, SYM-OP-IS, Tara, 25-28.09.2012., pp. 239-242.
 • Nikolić M., Nešić Z., Radojičić M., Neka razmatranja o primeni informacione tehnologije u obrazovanju, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS, Zlatibor, 04-07.10.2011., str. 293-296.
 • Nešić Z., Veža I., Radojičić M., "Support of Multicriteria optimization for computer language selection", 4th International symposium of industrial engineering SIE, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 10-11.12.2009., p. 153-156.
 • Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., "Computer support for production productivity monitoring", 4th International symposium of industrial engineering SIE, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 10-11.12.2009., p. 139-142.
 • Dragašević A., Radojičić M., Ranđić D., "Some possibilities for application of GERT method and modified PERT method in project planning", 4th International symposium of industrial engineering SIE, Faculty of Mechanical Engineering, Proceedings, Belgrade, 10-11.12.2009., p. 62-66.
 • Radojičić M., Radulović Ž., Nešić Z., "Implementation of information technology for contents management in an E-learning model", 17th Telecommunications forum TELFOR, Društvo za telekomunikacije-DT, ETF-Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Belgrade , 24-26.11.2009., Pg. 1261-1264.
 • Radojičić M., Nešić Z., Radulović Ž., "Neka razmatranja o programskoj arhitekturi Internet aplikacija", XXXVI simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2009, Matematički institut SANU, Zbornik radova, Ivanjica, 22-25.09.2009., Str. 281-284
 • Radojičić M., Radulović Ž., Nešić Z., "Razvoj alata za interaktivno kreiranje Internet sajtova", Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije – INFOTEH, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,18-20.3.2009., Str. 777-780
 • Radojičić M., Nešić Z., Radulović Ž., "Neka razmatranja o aplikativnoj strukturi E-learning modela", XVI telekomunikacioni forum TELFOR, Društvo za telekomunikacije-DT, ETF-Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 25-27.11.2008. Str. 874-877.
 • Radojičić M., Nešić Z., Vesić J., "Razvoj kompjuterske aplikacije za proračun stope dobiti u proizvodnji", XXXV simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2008, Saobraćajni fakultet Beograd, Soko Banja, 14-17.09.2008., Str. 233-236.
 • Radojičić M., Nešić Z., Vesić J., "Razvoj kompjuterske aplikacije za proračun ekonomskih efekata u proizvodnji", XXXIV simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 16-19.09.2007., Str. 319-322.
 • Vesić J., Radojičić M., "Komparativna analiza rezultata primene nekih programa za višekriterijumsko odlučivanje", XXXIV simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 16-19.09.2007., str. 743-746
 • Veljović A., Radojičić M., "Informatički pogled na upravljanje razvojem u preduzeću", Naučno-stručni skup: Upravljanje inženjerskim poslovima u našem privrednom ambijentu, »JINA«, Beograd, 8. i 9. novembar. 2007., str. 115-121.
 • Vesić J., Radojičić M., Subotić S., Programska podrška višekriterijumskom izboru optimalne varijante programa proizvodnje,  Naučno-stručni skup: Upravljanje inženjerskim poslovima u našem privrednom ambijentu, »JINA«, Beograd, 8. i 9. Novembar, 2007., str. 125-232
 • Nešić Z., Vesić J., Radojičić M., "Implementacija Intranet tehnologije u informacioni sistem za planiranje proizvodnje", XIV telekomunikacioni forum TELFOR, Društvo za telekomunikacije-DT, ETF-Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 21-23.11.2006. Str. 639-641.
 • Nešić Z., Radojičić M., Veljović A., "Neka razmatranja o primeni Internet tehnologije u menadžment informacionom sistemu", XXXIII simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2006, Zbornik radova, Institut Mihailo Pupin, Banja Koviljača, 03-06.10.2006., Str. 245-248.
 • Vesić J., Radojičić M., "O nekim modelima odlučivanja o programu proizvodnje",, XXXIII simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2006, Zbornik radova, Institut Mihailo Pupin, Banja Koviljača, 03-06.10.2006., str. 465-468
 • Radojičić M., Veža I. Nešić Z., "Razvoj kompjuterske podrške za normiranje vremena izrade", YU INFO, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, Kopaonik, 8-11.3.2010.
 • Radojičić M., Radulović Ž., Nešić Z., "Neka razmatranja o razvoju E-learning modela", YU INFO, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, Kopaonik, 8-11.3.2009.
 • Nešić Z., Radojičić M., Vesić J., "O nekim mogućnostima primene elektronskog poslovanja u monitoringu izrade složenog proizvoda", XI Međunarodni simpozijum SYMORG, Beograd, 10-13.09.2008., www.symorg2008.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php
 • Nešić Z., Radojičić M., Veljović A., "A view of aspects in development od Internet applications", 5th international conference on informatics, educational technology and new media in education, University of Novi Sad , Sombor,1-2.04.,2008.
 • Radojičić M., Nešić Z., Veljović A., "Upravljanje dokumentacijom i menadžment informacioni sistemi", YU INFO, Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, Kopaonik, 2008.
 • Radojičić M., Nešić Z., "Kompjuterska podrška izračunavanju stepena korišćenja proizvodnih kapaciteta", Conference YU INFO, Kopaonik, 2007.
 • Radojičić M., Nešić Z., Vesić J "Primena računarske podrške odlučivanju za planiranje proizvodnje u industriji", X Međunarodni simpozijum SymOrg 2006, Promene u organizaciji i menadžmentu, Izazovi evropskih integracija, Zlatibor, 2006.
 • Nešić Z., Radojičić M., Veljović A., "Prilog primeni intranet tehnologije u višekriterijumskom odlučivanju", Conference, YU INFO 2006,  Kopaonik, 06-10.03 2006.

Objavljene publikacije - monografije, udžbenici, zbirke zadataka, praktikum...

 • Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Application of optimization methods in the function of improving performance of organizational systems, Faculty of Technical Sciences Čačak - University of Kragujevac, Čačak, 2013, ISBN 978-86-7776-141-7, UDK 658.5:004, 005.591.1:658.5, COBISS.SR-ID 203498764
 • Radojičić M, Vesić Vasović J., Industrijski menadžment, univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet, Čačak, 2011. (262.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj 90-1650/15 od 14. 06. 2011., ISBN 978-86-7776-110-3)
 • Radojičić M, Uvod u menadžment, univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet, Čačak, 2010., (210.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku br. XLVII-1217/22 od 24.06.2009.  ISBN 978-86-7776-108-0)
 • Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Razvoj softverske podrške za upravljanje proizvodnjom, Monografija, Tehnički fakultet, Čačak, 2010. (136.str., odobreno  odlukom  NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj LXVIII-1290/24 od 16. 06. 2010., ISBN 978-86-7776-109-7)
 • Radojičić M, Praktikum iz menadžmenta razvojno investicionim projektima, Tehnički fakultet, Čačak, 2009., (188.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj XII- 2044/22 od 10.10.2007., ISBN 86-7776-078-6)
 • Veljović A., Radojičić M., Vesić J., Menadžment informacioni sistemi, Tehnički fakultet, Čačak, 2008. (400.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj III-213/6 od 7.2.2007., ISBN 976-86-7776-057-1)
 • Radojičić M, Menadžmenta proizvodnjom, zbirka zadataka sa izvodima iz teorije, Tehnički fakultet, Čačak, 2007, (356.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj VIII-1232/13 od 13.06..2007., ISBN 978-86-7776-048-9)
 • Veljović A., Radojičić M., Vesić J., Menadžment razvojem preduzeća, udžbenik, Tehnički fakultet, Čačak., 2007., (304.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj III-213/6 od 7.2.2007., ISBN 86-7776-04-07)
 • Grozdanić R., Radojičić M., Vesić J., Preduzetnička orijentacija, priručnik, Tehnički fakultet, (Projekat finansirala EU, Evropska agencija za rekonstrukciju), Čačak, 2007.
 • Grozdanić R., Radojičić M., Vesić J., Biznis plan za početnike, priručnik, Tehnički fakultet, (Projekat finansirala EU, Evropska agencija za rekonstrukciju), Čačak, 2007.
 • Veljović A., Radojičić M., Vesić J., Menadžment informacioni sistemi, ICIM, Kruševac, 2006., (294.str., Odibrenom odlukom NV VTSIM, ICIM, broj 189 od 19.09.2006., ISBN 86-7566-027-8)
 • Grozdanić R., Radojičić M., Vesić J., Ekonomija preduzetništva, udžbenik, Tehnički fakultet, Čačak, 2006. ( 415.str., odobreno odlukom NNV Tehničkog fakulteta u Čačku broj 2046/17 od 18.10.2006., ISBN 86-7776-033-4)
 • Veljović A., Radojičić M., Menadžment informacioni sistemi, udžbenik, Tehnički fakultet, Čačak, 2005., 307 str. 
 • Radojičić M., "Organizacija i upravljanje", Training materials, Venice International  University & Čačak Tehnical Faculty, Čačak, 2004., 86 str. 
 • Radojičić M., Organizacija i ekonomika poslovanja i proizvodnje, Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Tehnički fakultet, Čačak, 2004., 286 str. 
 • Radojičić M., Organizacija proizvodnje, zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Tehnički fakultet, Čačak, 2003.,
 • Lipovac D., Radojičić M., Letić D.: Modeli optimizacije, udžbenik, ICIM, Kruševac, 2000.

Radovi objavljeni časopisima i zbornicima radova u periodu od 2000 do 2005. god.

 • Vesić J., Radojičić M., Bojković R., Ecological Aspects Of Investment Projects In Building Construgtion, Conference, Instalation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition with international participation, University “Politehnica”, Timisoara, Romania, 2000., p.241-244.
 • Vesić J., Radojičić M., Neke mogućnosti upotrebe dinamičkih kriterijuma pri oceni ekonomske opravdanosti investicionih projekata u poljoprivredi, 2. Internatiional Conference, TEMPO HP 2000, zbornik radova, str. 195-201, Tehnički fakultet, Čačak, 2000.
 • Vesić J., Žižović M., Radojičić M., Fuzzy pristup određvanju relativnog značaja kriterijuma pri višekriterijumskom odlučivanju, 28. konferencija, JUPITER, Zbornik radova, Mašinski fakultet, Beograd , 2002., str.4.29-4.32.
 • Veljović A., Radojičić M., O nekim aspektima menadžment informacionih sistema, Simpozijum operacionih istraživanja, SYM-OP-IS 2002, Zbornik radova, Tara , 2002.
 • Radojičić M., Vesić J., Ranđić S., Jedan pristup višekriterijumskom izboru investicionih projekata, Simpozijum operacionih istraživanja, SYM-OP-IS 2002, Zbornik radova, Tara, 2002., str. XXI -16-19.
 • Ranđić S., Vesić J., Radojičić M., Neki aspekti uporedne primene programske podrške višekriterijumskom izboru projektnih rešenja, VI internacionalni simosijum iz Project Managementa, YUPMA 2002, Zbornik radova, Zlatibor, 2002.,str. 304-308.,
 • Veljović A., Radojičić M., Reinženjering poslovnih procesa, RaDMI’2002, zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2002.
 • Vesić J., Radojičić M., Popov D., Dragašević A., "Possibilites of Increase of The Realization Process Efficiency of The Investment Project by MS Project Application", Conference: Instalation For Building And The Ambiental Comfort, XII-th Edition with international participation, University “Politehnica”, Timisoara, Romania, 2003. p.462-437.
 • Dragašević A., Vesić J., Radojičić M., Veljović A., "Optimization of Network Diagram", Conference: Instalation For Building And The Ambiental Comfort, XII-th Edition with international participation, University “Politehnica”, Timisoara, Romania, 2003. p.424-431.
 • Vesić J., Radojičić M., "Jedan pristup modeliranju i iskazivanju preferencija pri višekriterijumskoj optimizaciji", Naučno-stručni skup “Menadžment u industriji”, Zbornik radova, Kruševac, 2003., str. 101-104.
 • Veljović A., Radojičić M., "Primena tehnike funkcionalnog i informacionog modeliranja i organizaciono okruženje", Časopis “Strategijski menadžment”, SM2003, Subotica , 2003.,
 • Veljović A., Radojičić M., "Informatički pogled na upravljanje razvojem u preduzeću,  SymOrg’ 2004,  zbornik radova, Zlatibor, 2004.
 • Veljović A., Radojičić M., Tomić I. , "Prikaz korišćenja UML na primeru poslova u biblioteci", SYM-OP-IS’2004, zbornik radova, Fruška Gora, 2004.
 • Veljović A., Radojičić M., O nekim elementima strateškog upravljanja kvalitetom, časopis “Strategijski menadžment”, SM2004, Subotica , 2004.
 • Vesić J., Radojičić M., "Usavršavanje metodologije modeliranja i iskazivanja preferencija donosioca odluke pri višekriterijumskom odlučivanju", Časopis “Tehnika”, Menadžment, br.2/2005, Beograd , 2005., str.7-14.
 • Nešić Z., Radojičić M., Kokić M., Vesić J., "Prilog primeni internet tehnologije u praćenju proizvodnje", YuInfo 2005, Zbornik radova, Kopaonik, 2005.
 • Vesić J., Radojičić M., "Programska podrška višekriterijumskom odlučivanju primenom novog tipa preferencijskih funkcija", Simpozijum operacionih istraživanja, SYM-OP-IS 2005., Vrnjačka Banja, 2005., str. 603-606.

 

Tehničko rešenje

Nešić Z, Radojičić M, Sajfert Z., Klarin M.,Spasojević Brkić V., Vesić Vasović J. „Razvoj softvera za podršku Modifikovanoj Promethee metodi višekriterijumskog odlučivanja“, TF Čacak, TF Mihailo Pupin Zrenjanin, 2004-2008

Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Софтверско решење за утврђивање ефикасности коришћења капацитета у функцији скраћења производног циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2012., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_kapaciteti.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 2-157/8 од 30.01.2013.год.)

Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Компјутерска подршка за одређивање оптималног броја комада у серијској производњи“циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2012., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_optserija.pdf (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-225/6 од 06.02.2013.год.)

Милановић Љ.Д., Милановић Д.Д., Мисита М., Жуњић А., Радојичић M., Развој софтверске апликације универзалне једначине за прорачун промене профита Техничко решењe, Машински факултет у Београду, 2013., (Техничко решење усвојено одлуком Истраживачко стручног већа Машинског факултета у Београду број 368/3 од 07.02.2013.год.)

Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., Софтверска подршка модификованој стохастичкој методи за анализу времена у мрежним плановима Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_analizamp.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 8-719/21 од 24.04.2013.год.)

Нешић З., Радојичић M., Весић Васовић Ј., Модел оптималне организације редоследа извршавања технолошких операција у индустријској производњи уз софтверску подршку“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_opgredosleda.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 13-1277/11 од 17.07.2013.год.)

Нешић З., Поповић, П., Радојичић M., Весић Васовић Ј., „Софтверска подршка за пројектовање и  извођење  гасних унутрашњих инсталација Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-55/19 од 20.01.2016.год.)

 

PUBLIKOVANI RADOVI

a) DO IZBORA U ZVANJE DOCENTA

a.1. 

 • Radojičić M., Identifikacija stepena iskorišćenja kapaciteta u proizvodnji ureznika, Časopis “Ekonomika”, br. 7-8, Beograd , 1983. s. 53-56.
 • Radojičić M. u radnoj grupi FRA, Investicioni projekat za modernizaciju i proširenje proizvodnje specijalnog alata, projekat FRA, Čačak, 1980.
 • Radojičić M., u radnoj grupi FRA, Investicioni projekat za proširenje i modernizaciju proizvodnje alata sa pločicama od tvrdog materijala-projekat FRA, Čačak, 1981.
 • Radojičić M. u radnoj grupi FRA, Projekat o zajedničkom ulaganju FRA-Čačak i MDC-USA, Projekat FRA, Čačak, 1982.
 • Radojičić M., Drobnjak V., Utvrđivanje iskorišćenja kapaciteta u proizvodnji spiralnih burgija tehnologijom glodanja, “Proizvodnja”, Jugoslovenski časopis za upravljanje proizvodnjom, br.2, Beograd , 1982., s. 57-60.
 • Radojičić M. u radnoj grupi FRA, Predlog metodologije za analitičko utvrđivanje polaznih osnova poslova i radnih zadataka, FRA, Čačak, 1984.Radojičić M. U radnoj grupi FRA, Investicioni elaborati o tehnoekonomskoj opravdanosti ulaganja u proizvodnju (razvrtača, alata za obradu drveta, spiralnih burgija itd.), projekti FRA, Čačak, 1980-1985.

a.2. 

 • Radojičić M., Istraživanje mogućnosti razvoja proizvodnje alatnih mašina i njihovog plasmana, magistarski rad, Mašinski fakultet, Beograd , 1980.
 • Radojičić M., Uvođenje novog proizvoda alatnih mašina u program proizvodnje FRA, Jugoslovenski časopis za upravljanje proizvodnjom,“Proizvodnja” , br.9, Beograd , 1982., s.30-33.
 • Radojičić M., Mogućnosti daljeg razvoja proizvodnje reznih alata i izbor proizvodnih programa u FRA u Čačku, Časopis za ekonomiku industrije “Industrija”, br.4, Beograd, 1985., s. 85-99.Radojičić M., Istraživanje optimalnog izbora razvojnih programa u industriji reznih alata, doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd , 1985.

b) POSLE IZBORA U ZVANJE DOCENTA

b.1. 

Radojičić M., Prtenjak D., Žižović M., Izbor optimalne varijante autobusa za prevoz putnika u međumesnom saobraćaju, SYM-OP-IS ‘87., Zbornik radova, Herceg Novi, s.721-726.

Radojičić M., Božin M., Analiza primenjenih metoda za ocenu investicionih projekata, Januarski dani prosvetnih radnika ’87 , Rad saopšten na skupu PTF, Čačak, 1987.

Radojičić M., Neke mogućnosti uticaja projektanta novih tehnologija na budućnost zapošljavanja, Jugoslovenski naučni skup - Budućnost i obrazovanje, Zbornik radova, Zrenjanin, 1988., s. 266-273.

Radojičić M., Selekcija programa u industriji reznih alata, časopis “Ekonomika”, br.7-8, Beograd, 1986., s. 52-54.

Prtenjak D., Radojičić M., Žižović M., Mogućnosti primene metode PROMETHEE u izboru optimalnog vozila, SYM-OP-IS’88, Brioni, 1988., s. 81-82.

Žižović M., Radojičić M., Model stabla odlučivanja za donošenje odluka, 8. jugoslovenski simpozijum, CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, Jupiter sistem, Cavtat, 1989., s. 143-145.

Žižović M. Radojičić M., Jedan pristup primeni metode trenutnih zapažanja, 22. jugoslovensko savetovanje proizvodnog mašinstva, Ohrid, 1989., s. 453-455.

Prtenjak D., Radojičić M., Žižović M., Izbor optimalne varijante vozila za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, SYM-OP-IS’89, Kupari, 1989., s. 585-587.

Radojičić M., Žižović M., Ječmenica R., Rangiranje investicionih projekata metodama višekriterijumske optimizacije, Naučna konferencija, Industrijski sistemi-IS ‘90, Zbornik radova, Novi Sad, 1990., s. 653-657.

Radojičić M., Ćurčić S., Ječmenica R., Pravci daljeg razvoja domaće industrije reznih alata, SYM-OP-IS’90, Saopštenje s.55, Dubrovnik, Kupari, 1990.

Prtenjak D., Radojičić M., Žižović M., Planiranje relevantnih parametara rada teretnih vozila primenom lanca Markova, SYM-OP-IS’90, Dubrovnik, Kupari, 1990., s. 537-538.

b.2.  

Radojičić M., Božin M., Projektovanje modela za selekciju razvojnih programa industrije reznih alata, Časopis Tehnika - “Organizacija rada”, br.12, Beograd , 1986., s. 1313-1315.

Radojičić M. Božin M., Rangiranje višekriterijumski ocenjenih razvojno-investicionih programa industrije reznih alata primenom višekriterijumskog kompromisnog programiranja, 4.međunarodni (16.jugoslovenski) simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Beograd , 1986., s. 117-120.

Radojičić M., Božin M., Selekcija i rangiranje višekriterijumski vrednovanih programa primenom metode ELEKTRA, 6. jugoslovenski simpozijum, Nove tehnologije u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, Jupiter sistem, Cavtat, 1987., s. 159-166.

Žižović M., Radojičić M., Jedan pristup primeni metode PROMETHEE, XV jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, SYM-OP-IS’88, Zbornik radova, Brioni, 1988., s. 71-72.

Radojičić M., Žižović M., Rangiranje razvojnih programa industrije reznih alata primenom PROMETHEE metode, Časopis Tehnika - “Organizacija rada”, br.11, Beograd , 1988., s.1189-1192.

Radojičić M., Žižović M., Višekriterijumsko odlučivanje - metode PROMETHEE, ELEKTRA i Kompromisno programiranje, 8.jugoslovenski simposijum. CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, Jupiter sistem, Cavtat, 1989., s. 138-142.

Radojičić M., Žižović M., Izbor optimalnog asortimana proizvodnje metodom višekriterijumske optimizacije, 22. jugoslovensko savetovanje proizvodnog mašinstva, Ohrid, 1989., s. 435-441.

Žižović M., Radojičić M., Uporedna primena Kompromisnog programiranja i metode PROMETHEE, XVI jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, SYM-OP-IS’89, Kupari, 1989., s. 589-590.

Stanojević P., Radojičić M., Analiza vrednosti programskih račuskih sistema na primeru programskog sistema za proračun i optimizaciju geometrije i nosivisti cilindričnih evolventnih zupčanika “C.E.Z.”, 3. jugoslovenski simposijum, CAD/CAM, Jupiter sistem, Cavtat, 1990., s. 169-168.

Radojičić M., Ćurčić S., Žižović M., Izbor tehnološke koncepcije metodom višekriterijumske optimizacije, Naučna konferencija, Industrijski sistemi -IS ‘90, Zbornik radova, Novi Sad , 1990., s. 165-168.

Prtenjak D., Radojičić M., Žižović M., Funkcija elastične strukture kao metod predviđanja tehničko eksplatacionih parametara teretnog automobilskog transporta, simpozijum za operaciona istraživanja, SYM-OP-IS’90, Dubrovnik , Kupari, 1990., s. 539-541.

b.3. Naučno-istraživački i razvojni projekti

Žižović M., Radojičić M. i dr., Razvoj metoda operacionih istraživanja, optimizacije i statističke analize u proizvodnim sistemima i njihova primena, Naučno-istraživački projekat RZN-Kraljevo, Čačak, 1986-1990.

Stevanović V., Radojičić M., i dr., Istraživanje i razvoj male privrede, Naučno-istraživački projekat RZN-Kraljevo, Čačak, 1986.

Ječmenica R., Radojičić M., i dr. Istraživanje i razvoj modela za tehnoekonomske analize nivoa efektivnosti proizvodno-tehnoloških sistema mašinogradnje, Naučno-istraživački projekat RZN-Kraljevo, Čačak, 1990. 

b.4. Publikovani udžbenici, knjige

Radojičić M., Pantelić T., Organizacija rada, Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Tehnički fakultet, Čačak, 1991.

c) POSLE IZBORA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA

c.1.

Vujičić M., Radojičić M., Neke mogućnosti određivanja ekonomičnog preseka provodnika primenom višekriterijumske optimizacije, XIX jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, SYM-OP-IS’92., Zbornik radova, H. Novi, 1992., s. 417-419.

Ranđić S., Radojičić M., Komparativna analiza primene kombinatornog programiranja i kriterijuma sadašnje vrednosti projekta pri raspodeli sredstava za investiranje, XIX jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, SYM-OP-IS’92, H. Novi, saopštenje, 1992.

Radojičić M., Žižović M., Neke mogućnosti uticaja donosioca odluke na rezultate višekriterijumske optimizacije, 21. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Jupiter sistem, Zbornik radova, Prohor pčinjski, 1993. s. 23-29.

Ranđić S. Radojičić M., Odlučivanje o izboru investicionih projekata primenom 0-1 programiranja, 21. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Jupiter sistem, Zbornik radova, Prohor pčinjski, 1993., s. 81-83.

Radojičić M., Žižović M., Upravljanje projektima - koncept izbora projektnih rešenja, “Korišćenje kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje”, Zbornik radova, SITJ, Beograd , 1994., s. 34-37.

Žižović M., Radojičić M., Ubrzani MTZ postupak za određivanje stepena iskorišćenja kapaciteta, “Korišćenje kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje“,Zbornik radova, SITJ, Beograd , 1994., s. 37-38.

Vujičić M., Radojičić M., Optimizacija izbora preseka provodnika električnih instalacija fabričkih postrojenja, 22. jugoslovenski simpzijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova, Beograd, 1994., s. 61-63.

Ranđić S., Radojičić M., Upravljanje industrijskim projektima pri međunarodnim zajedničkim ulaganjima, 21. jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, 23. sipozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova, Beograd, 1995. s. 4.121-4.126.

Radojičić M., Ranđić S., Neke mogućnosti i didaktičke pretpostavke primene računarske optimizacije u nastavi, Informatičke tehnologije u procesu obrazovanja, “Januarski dani prosvetnih radnika’96”, Zbornik radova, Čačak, 1996., s. 30-36. 

Radojičić M., Dimitrijević Z., Ranđić S., Informatičke tehnologije u procesu obrazovanja, “Januarski dani prosvetnih radnika’96”, Zbornik radova, Čačak, 1996., s. 20-25.

Ranđić S., Radojičić M., Računar u obrazovanju - sredstvo ili cilj, Informatičke tehnologije u procesu obrazovanja, “Januarski dani prosvetnih radnika’96”, Zbornik radova, Čačak, 1996., s. 16-19.

Ranđić S., Radojičić M., Uslovi i karakteristike koje treba da zadovolji obrazovni softver, Informatičke tehnologije u procesu obrazovanja, “Januarski dani prosvetnih radnika’96”, Zbornik radova, Čačak, 1996., s. 26-29.

c.2. 

Radojičić M., Žižović M., Vrednosno - vremenski pristup identifikaciji iskorišćenja mašinskih kapaciteta, 25. savetovanje proizvodnog mašinstva jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 1994., s.381-384.

Radojičić M., Žižović M., Ranđić, O nekim relacijama industrijskog menadmenta i metoda optimizacije pri donošenju strateških odluka, 22. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Jupiter sistem, Zbornik radova, Beograd, 1994., s. 49-53.

Bojković R., Radojičić M., Modifikovani pristup utvrđivanju stepena iskorišćenja kapaciteta u funkciji smanjenja cene koštanja proizvoda, 21. jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, 23. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova, Beograd, 1995., s.4.81-4.86.

Radojičić M., Ranđić S., Neki menadžerski problemi pri odlučivanju o investicijama u uslovima ograničenih finansijskih sredstava, 21. jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, 23. simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova, Beograd., 1995. s.4.115-4.119.

Žižović M., Radojičić M., Jedno proširenje PERT metode, Časopis Tehnika - “Organizacija rada”, br. 7-8, Beograd, 1995., s. 9-11.

c.4. Publikovani udžbenici, knjige

Ranđić S., Radojičić M., Osnovi kompjuterske tehnologije, Edicija industrijski menadžment, Tom., knjiga 1.1, 190 str., tiraž 1000 kom., ICIM, Kruševac, 1995.

Ranđić S., Radojičić M., Rečnik kompjuterskih pojmova, Edicija industrijski menadžment, Tom , knjiga1.1, tiraž 1000 kom., Viša tehnička škola za industrijski menadžment, ICIM, Kruševac, 1995. 

d) POSLE REIZBORA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA (od 1996 do 1998. god.)

d.1.

Bojković R., Radojičić M., Dimitrijević Z., Jedan prilog programiranoj edukaciji industrijskih menadžera iz oblasti informatike, 10.međunarodna konferencija - Industrijski sistemi - IS’96, Zbornik radova, Novi Sad , 1996., s. 133-137.

Ranđić S., Radojičić M., Mesto i uloga računara u obrazovanju menadžera, Naučno-stručni skup: Menadžment promene i razvoj, Zbornik radova, Kruševac, 1996. s. 114-118.

Ječmenica R., Radojičić M., Dimitrijević Z, Timski rad uz pomoć računara, Zbornik radova Tehničkog fakulteta, Čačak, 1996., s. 76-81.

Dimitrijević Z., Radojičić M., Neki aspekti interakcije i dizajna dijaloga čovek-računar, XXIII jugoslovenski simposijum o operacionim istraživanjima, SIM-OP-IS’96, Zbornik radova, Zlatibor, 1996., s. 265-268.

Radojičić M., Ranđić S., Nešić Z., Mogućnosti primene MS Access alata u projektovanju informacionih sistema, Zbornik radova Tehničkog fakulteta, Čačak, 1996., s. 123-127.

Ječmenica R., Radojičić M., Nešić Z, Jedan pristup rešavanju problema relacionog upravljanja bazama podataka , Zbornik radova Tehničkog fakulteta, Čačak, 1996., s. 82-88.

Žižović M., Radojičić M., Ječmenica R., Some possibilities of applications of methodos compromises programming, 2nd Balkan conference on operational research, Abstract, Thessaloniki , Greece , 1993.

Radojičić M., Ječmenica R., Nešić Z., Razvoj informacionog sistema za upravljanje naručivanjem, XXIV jugoslovenski simposijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS’97, Zbornik radova, Bečići, Beograd, 1997., s. 263-265.

Radojičić M., Ječmenica R., Nešić Z., Razvoj aplikacija za automatizaciju poslova arhive, CAD-Forum, 4. simpozijum o primenama CAD tehnologija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Novi Sad , 1997., s. 120-127.

Dimitrijević Z., Radojičić M., Multimedijalne prezentacije u funkciji obuke menadžera, Časopis IMK-14.oktobar, Istraživanje i razvoj, Kruševac, 1997., s .41-47.

Žižović M., Radojičić M., Jedan pristup metodi kompromisnog programiranja, Naučni skup Upravljanje preduzećem i informacione tehnologije, UPIT’97, rad saopšten na skupu, Priština, 1997.

Radojičić M., Žižović M., Nešić Z., Mogućnosti rešavanja problema interpolacije korišćenjem SQL računarskog jezika, Naučni skup Upravljanje preduzećem i informacine tehnologije, UPIT’97, rad saopšten na skupu, Priština, 1997.

Ječmenica R., Radojičić M., Simović A., Jedan prilog racionalizacijie tehnoloških postupaka izrade reznih alata, VI Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, MMA’97, Zbornik radova, Novi Sad, 1997., s. 299-304.

Ječmenica R., Radojičić M., Nešić Z., Model informacionog sistema za praćenje tehnološkog procesa u CIM okruženju, 16. simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 23.Jupiter konferencija, Zbornik radova, Beograd , 1997. s.19-22.

Nešić Z., Radojičić M., Ječmenica R., Programska podrška praćenju finalizacije složenog proizvoda, 26. simposijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala,.Jupiter konferencija, Zbornik radova, Zlatibor, 1998., s.4.49-4.52.

Nešić Z., Popov D., Radojičić M., Spasojević V., Computer’s support for optimization of pipe diameter, conference “Instalation for building and the ambiental comfort”, VII -th Edition, Timisoara, Romania, 1998.

Barać Z., Ranđić S., Lazović Lj., Radojičić M., Information system for water quality control in “RZAV” water supply system, conference “Instalation for building and the ambiental comfort”, VII -th Edition, Timisoara, Romania, 1998.

d.2.

Radojičić M., Korišćenje modifikovanih preferencijskih funkcija pri višekriterijumskoj optimizaciji, Međunarodni simposijum Industrijsko inženjerstvo, Zbornik radova Beograd , 1996., s. 463-465.

Radojičić M., VKO - podrška industrijskom menadžeru pri višekriterijumskoj optimizaciji, 10. međunarodna konferencija Industrijski sistemi - IS’96, Novi Sad , Zbornik radova 1996., s.,273-278.

Radojičić M., O nekim problemima pri računarskoj optimizaciji izbora tehnoloških rešenja, Zbornik radova, Naučno-stručni skup: Menadžment promene i razvoj, Kruševac, 1996., s. 107-113.

Radojičić M., Žižović M., Ranđić S., O nekim pogodnostima modifikovane PERT metode u analizi vremena, 24. simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Jupiter konferencija, Zbornik radova, Beograd , 1996., s. 4.21-4.26.

Nešić Z., Bojković R., Radojičić M., Ranđić S., Neke mogućnosti primene savremenih programskih jezika namenjenih za upravljanje bazama podataka, Međunarodni simpozijum “Idustrijsko inženjerstvo”, Zbornik radova, Beograd, 1996., s. 304-307.

Bojković R., Radojičić M., Šljivić S., Jedan pristup izboru najpovoljnije ponude za realizaciju investicionog projekta, Internacionalni simposijum: Construction tehnology - Construction management ’97, Monografija, Subotica , 1997., s. 363-368

Radojičić M., Bojković R.,Šljivić S., Neke mogućnosti primene tehnike mrežnog planiranja u upravljanju projektima, Internacionalni simposijum: Construction tehnology - Construction management ’97, Monografija, Subotica , 1997., s. 221- 228.

Radojicic M., Randjiic S., Nesić Z., Possibilites for application of expert tools in process of development in applications for data base management, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thesaloniki, Grecce, 1997.

Nesic Z., Radojicic M., Randjiic S.,.Development of a model application for production planning by reverse engineering, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thesaloniki, Grecce, 1997.

Radojičić M., Neki aspekti odlučivanja o poslovnim strategijama podržanog modifikovanom Promethee metodom, Časopis Tehnika - ”Organizacija rada” br. 11-12., Beograd , 1997., s. OR 1-4.

Ječmenica R., Radojičić M., Nešić Z., Prilog upravljanju snabdevanjem primenom jednog ekspertnog sistema, VI Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, MMA’97, Zbornik radova, Novi Sad, 1997., s. 703-710.

Radojičić M., Ječmenica R., Nešić Z., Gde počinje klasično programiranje u procesu kreiranja savremenih aplikacija?, Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, 23.Jupiter konferencija, Zbornik radova, Beograd , 1997. s. 485 -490.

Radojičić M., Nešić Z., Razvoj metoda obrade zajedničkih baza podataka, 26.simpozijum “Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala”, Jupiter konferencija, Zbornik radova, Zlatibor, 1998., s. 4.67-4.71.

Nešić Z., Radojičić M., Neke karakteristike organizacije distribuirane obrade podataka, Časopis Tehnika -”Organizacija rada” br.2, Beograd , 1998., s. OR 1-6.

Radojičić M., Manager’s problem of evaluation and choice of investment projects, Conference “Instalation for building and the ambiental comfort”, VII -th Edition, Timisoara, Romania, 1998.

Radojičić M., Nešić M., Some possibilities of support to management by integrated computer packages, Conference “Instalation for building and the ambiental comfort”, VII -th Edition, Timisoara , Romania , 1998.

Ranđić S., Radojičić M., Popov D., Some aspects in creation of optimum work surroundings, Conference “Instalation for building and the ambiental comfort”, VII -th Edition, Timisoara , Romania , 1998.

d.3. Naučno-istraživački i razvojni projekti, elaborate (od 1996 do 1998. god.)

Bulat V., Radojičić M., Elaborat o ispunjenosti uslova za obrazovanje profila diplomirani inženjer za industrijski menadžment, Tehnički fakultet, Čačak, 1996., 22str.

Bulat V., Dubonjić R., Jovanović M., Radojičić M., Bojković R., ELABORAT o osnovanju Više tehničke škole za industrijski menadžment -Kruševac, 1993., 23 str.

Ječmenica R., Radojičić M., i dr., Istraživanja u okviru proizvodnih tehnologija, Strateški projekat, evidencioni br.11M1PT1, (istraživač), MNT Srbije, 1995/97.

Đoković M., Sretenović D., Radojičić M., Blagojević M., Ristanović Z., Otvaranje smera industrijska informatika, Elaborat, Viša tehnička škola, Čačak, 1997.

Radojičić M., i dr., Utvrđivanje vremenskih normi u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja i proizvođenja u preduzeću “Precision”- Čačak, Korisnik “Precision” - Čačak, 1997. (Rukovodilac projekta)

d.4 Publikovani udžbenici, knjige od 1996 do 1998. god.

Božin M., Radojičić M., Organizacija i upravljanje, Univerzitetski udžbenik, Tehnički  fakultet, tiraž 300 kom. , 288 str., Čačak, 1996

Ranđić S., Radojičić M., Osnovi kompjuterske tehnologije, Edicija Industrijski menadžment, Tom., knjiga 1.2, drugo izdanje, 167 str., tiraž 500 kom., ICIM, Kruševac, 1997.

Ranđić S., Radojičić M., Kompjuterski pojmovnik, Edicija Industrijski menadžment, ICIM, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, Tom., knjiga 3.2, 157 str., tiraž 1000 kom., Kruševac, 1997.

Božin M., Radojičić M., Organizacija i upravljanje, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet, drugo dopunjeno izdanje, tiraž 300 kom., Čačak, 1997., 308 str

Bulat V., Čupić M., Gavrić Z., Nadrljanski Đ., Radojičić M., Ranđić S., Šljivić S., Menadžment informacioni sistem, ICIM, 145 str., tiraž 300 kom., Kruševac, 1998.

PROJEKTI


Učešće na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije:

 • Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2008 - 2010.; Projekat: Upravljanje proizvodnjom pomoću narudžbina, TR 14011, Mašinski fakultet u Beogradu, Tehnički fakultet u Čačku, 2008-10. god., rukovodilac prof. dr Milivoj Klarin
 • Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2011 - 2014.; Projekat: Razvoj stohastičkih modela utvrđivanja vremena rada proizvodnih ciklusa i njihova optimizacija za serijsku proizvodnju u metaloprerađivačkoj industriji i procesima reciklaže, TR 35017, Tehnički fakultet u Zrenjaninu, Tehnički fakultet u Čačku, Mašinski fakultet u Beogradu, 2011-14. god., rukovodilac prof. dr Zvonko Sajfert

Učešće na projektima međunarodnog značaja

 • Support to Enterprise Development and Entrepreneurship Programme An EU - funded Project managed by the European Agency for Reconstruction Project “The development of competitiveness and entrepreneurship of small and medium enterprises in the Municipality of Cacak - Establishment of the Info-Centre for SME”, 04SER01/10/011, Technical Faculty Cacak, et al, 2006-2007

Članstvo u naučno-programskim odborima

 • 4th International Symposium of Industrial Engineering, “SIE’2009”, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade and Steinbeis advancesd risk technologies Stuttgart, Germany, Beograd,10-11.12.2009
 • I International Symposium Engineering Management and Competitiveness, “EMC2011”, University of Novi Sad , Technical faculty Zrenjanin, 24-25th June, 2011.
 • III Međunarodni simpozijuma “Industrijsko inženjerstvo 2001” »SIE 2001«, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001
 • Međunarodni simpozijuma “Industrijsko inženjerstvo ‘98” Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 1998.
 • Međunarodni simpozijuma “Industrijsko inženjerstvo ‘96”, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.
 • Simpozijuma o korišćenju kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje (4,1994), SITJ i Mašinski fakultet. Beograd,1994.

Mentorstvo doktorske disertacije:

 • Jasmina Vesić pod naslovom „Višekriterijumski pristup optimizaciji programske optimizacije preduzeća“, Tehnički fakultet u Čačku, Odobreno odlukom od 25.02.2004., datum odbrane 08.07.2006.god. 

Mentorstvo magistarske teze:

 • Davidović Jovan, "Višekriterijumski pristup izboru optimalne varijante u procesu modernizovanja sredstva specijalne namene", Tehnički fakultet u Čačku, Odobreno odlukom br. XLVII- 3342/5, od 23.12.2009.god., datum odbrane 9.VII.2010.god.
 • Subotić Sredoje, "Razvoj modela menadžmenta proizvodnjom za proizvode specijalne namene", Tehnički fakultet u Čačku,  Odobreno odlukom br. XLVII- 1217/13, od 24.6.2009.god., datum odbrane 21.12.2009.god.
 • Vesić Jasmina, "Prilog razvoju modela za višekriterijumsku optimizaciju", Tehnički fakultet u Čačku, 2003.
 • Nešić Zoran, "Prilog programskoj podršci višekriterijumskog odlučivanja", Tehnički fakultet u Čačku, 2000.
 • Đorđević T., "Komparativna istraživanja obrazovnih sadržaja u oblasti industrijskog menađmenta u razvijenim zemljama", Tehnički fakultet u Čačku, 1997.

RECENZIJE

Udžbenici:

- Bulat V., Klarin M., Menadžment proizvodnih procesa, ICIM, Kruševac, 2000.

- Veljović A., Menadžment razvojem, tehnički fakultet, Čačak, 2003.

- Pavlović N., Osnovi organizacije, VPS, Novi Sad, 2003

- Ranđić D., Lakić S,  Menadžment, Beogradska poslovna škola, Beograd,2010.

- Milanović D.D., Monografija , Mašinski fakultet, Beograd, 2010.

Interantional Journal

- International Journal of Services Technology and Management Refereeing report - IJSTM_22591

- "THE ELEMENTS OF CUSTOMER SATISFACTION MODEL IN SERBIAN CONDITIONS" submissions@inderscience.com

- International Journal of Production Research

- "Maintenance Improvement by means of Project Management & IT, Manpower Efficiency, and Asset Performance Optimisation"