Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Младен Јањић

Мр Младен Јањић
Предавач
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-794

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 025

 mladen.janjic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

EDUCATION

BSc: 2005, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia

MSc: 2010, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia

MSc thesis: Mathematical models of synchronous generators

Primary directions of current research: Computer Systems, Data Protection, Applied Mathematics in Computer Science

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен 1975. год. у Чачку. Основну школу и Гимназију завршио у Чачку, а 2005. год. дипломирао на Техничком факултету у Чачку, на смеру Индустријска електроенергетика. Магистарске студије сам уписао на Техничком факултету у Чачку 2005. год., на смеру Електротехника, студијски програм Математичке методе у електротехници. Одбранио магистарски рад под насловом „Математички модели синхроних генератора“ 2010. год.

Од октобра 2005. год. запослен на Факултету техничких наука у Чачку (тада Технички факултет у Чачку) као стручни сарадник на Катедри за општу електротехнику и електронику, потом као у Служби за информатичку подршку и односе са јавношћу, од октобра 2013. године као асистент, а од децембра 2021. године као предавач струковних студија на Катедри за информационе технологије Факултета техничких наука у Чачку.

Такође, технички уређује часописе Serbian Journal of Electrical Engineerging и Mathematica Moravica.

Објавио као коаутор неколико радова на домаћим и међународним конференцијама, као и часописима.

Уписао 2017. године докторске студије на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, студијски програм Информационе технологије.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Мр Младен Јањић, има вишегодишње радно искуство у струци стечено кроз практичан рад као сарадник на ФТН у Чачку и, у последње 3 године, као асистент на предметима Веб технологије, Софтверско инжењерство и Савремене софтверске архитектуре.

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Мр Младен Јањић бави истраживачким радом у ужој научној области Примењене рачунарске науке и информатика.

Радови објављени у часописима међународног значаја
(категорија М20)

 1. Dragan Djurčić, Ivan Mitrović, Mladen Janjić, The weak and the strong equivalence relation and the asymptotic inversion, Filomat 25:4 (2011), pp. 29-36; ISSN 0354-5180 DOI: 10.2298/FIL1104029D [M22, IF2012 = 0,714]

Радови штампани у зборницима међународних конференција у целини (М33)

 1. Nenad Stefanović, Mladen Janjić, Jelena Plašić, Digital Transformation with Cloud-Based Customer Relationship Management Systems, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018), Ed. Verica Babić, ISBN: 978-86-6091-083-9, Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, 09-10th November, 2018, pp. 529-539.
 2. Nenad Stefanović, Mladen Janjić, Cloud Service in Higher Education, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education TIE2018, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia, organized by Faculty of Technical Sciences Čačak, pp. 127-134 (ISBN 978-86-7776-226-1).
 3. Mališa R. Žižović, Mladen Janjić, Nada Damljanović, Katarina Pavlović, Modification of CRITIC method for weighted coefficients calculation, Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH 2017, November 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, organized by Technical University of Gabrovo, pp. IV-166-IV-163 (ISSN 1313-230X).
 4. Mladen Janjić, Mališa R. Žižović, N. Damljanović, K. Pavlović, Tree of action changes for correction of weighted coefficients, Proceedings of the 44th International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2017, September 25-28, 2017, Zlatibor, Serbia, organized by University College of Civil Engineering and Geodesy, pp. 866-871 (ISBN 978-86-7488-135-4).
 5. Mališa R. Žižović, Nada Damljanović, Katarina Pavlović, Mladen Janjić, Modification of Fuller's triangle method for calculation of weighted coefficients in MCDM models, International Scientific Conference UNITECH'16, November 18-19, 2016, Gabrovo, Bulgaria, organized by Technical University of Gabrovo, pp. 166-170 (ISSN 1313-230X).
 6. Vladimir Kraguljac, Mladen Janjić, Vera Lazarević, Analysis of the results of the entrance exam and the first colloquium of Business Informatics, UDC: 378-057.875:519.2, Proceedings TIO 2016 (ISBN 978-86-7776-192-9), Čačak, May 28-29, 2016, pp. 273-279.
 7. Mladen Janjić, Katarina Tasić, Nada Damljanović, Mališa Žižović, A new method of cluster estimation, Zbornik radova 18. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015, (ISBN 978-86-86355-18-8, organized by Research Center of Dependability and Quality Management), 25-26 June, 2015, Prijevor, Serbia, p. 514-519.
 8. Mladen Janjić, Vera Lazarević, Marija Đukić, Standard deviation of secondary school and faculty entrance exam results, Proceedeings of the 5th DQM International Conference “Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2014”, (ISBN 978-86-86355-17-1, organizer Research Center of Dependability and Quality Management), Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014, pp. 213-219.
 9. Mladen Janjić, Vera Lazarević, Cophenetic Coefficient of Correlation Between Study Programs, Proceedeings of the 4th DQM International Conference “Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2013”, (ISBN 978-86-86355-15-7, organizer Research Center of Dependability and Quality Management) Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, pp. 340-346.
 10. Mladen Janjić, Vera Lazarević, Momčilo Vujičić, Comparative Analysis of Secondary-School and Faculty Entrance Exam Results, Proceedeings of the 3rd DQM International Conference “Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2012” (ISBN 978-86-86355-11-9, organizer Research Center of Dependability and Quality Management), Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012, pp. 148-154.
 11. Vera Lazarević, Nada Damljanović, Marija Đukić, Mladen Janjić, Virtual Team Selection by Centroid-Based Clustering, Proceedings of the 3rd DQM International Conference ICDQM-2012 (ISBN 978-86-86355-11-9, organizer Research Center of Dependability and Quality Management), Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012, pp. 299-305.
 12. Јeroslav Živanić, Mališa Žižović, Mladen Janjić, Mathematical Models of Synchronous Generator, Proceedings of the 12th International Conference “Dependability and Quality Management ICDQM-2009” (ISSN: 1451-4966, organizer Research Center of Dependability and Quality Management), Belgrade, Serbia, 25-26 June 2009, pp. 807-813.

Радови штампани у научним часописима (М50)

 1. Mališa R. Žižović, Mladen Janjić, Nada Damljanović, Algorithm for generalized entropy method, In: S.G. Dani (Ed.), Mathematics, Its Applications and History, pp. 5.1-5.10, Narosa Publishing House, New Delhi – Chennai – Mumbai – Kolkata, 2022. ISBN 978-81-8487-723-6
 2. Mališa R. Žižović, Dragan Turanjanin, Mladen Janjić, Multi-criteria analysis of accompanying events of festival haymaking on Rajac in Serbia, Quaestus, No. 12 (2018), pp. 100-107. ISSN: 2285-424X, eISSN 2343-8134, published by Faculty of Management in Tourism and Commerce, Dimitrie Cantemir Christian University, Timisoara, Romania.
 3. Dragan Turanjanin, Mladen Janjić, Miodrag Žižović, Comparative analysis of two hunting events in Serbia, Quaestus, No. 12 (2018), pp. 91-99. ISSN: 2285-424X, eISSN 2343-8134, published by Faculty of Management in Tourism and Commerce, Dimitrie Cantemir Christian University, Timisoara, Romania
 4. Mališa R. Žižović, Mladen Janjić, Dragan Turanjanin, Miodrag M. Žižović, Multi-criteria analysis of possibilities in rural tourism, Quaestus, No. 10 (april 2017), pp. 123-130. ISSN: 2285-424X, eISSN 2343-8134, published by Faculty of Management in Tourism and Commerce, Dimitrie Cantemir Christian University, Timisoara, Romania

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63)

 1. Mladen Janjić, Vera Lazarević, Kovarijansa i korelacija srednjoškolskog uspeha i pokazanih rezultata na prijemnom ispitu, UDC: 373.5:519.2, Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO 2014, (ISBN 978-86-7776-165-3), Čačak, 30-31. maj 2014, pp. 230-235.
 2. Mladen Janjić, Vera Lazarević, Živadin Micić, Momčilo Vujičić, Komparativna analiza uspeha učenika u srednjoj školi i na prijemnom ispitu na mašinskim fakultetima, YU INFO 2013, Zbornik radova na CD-u (ISBN: 978-86-85525-11-7), oblast Primenjena informatika, 3-6 mart 2013. god., Kopaonik, str. 221-226.
 3. Predrag Petrović, Mladen Janjić, Simulacija rada dvofaznog polumostnog PWM invertora u programskom paketu PSim, 12. konferencija YU INFO 2006, ISBN: 86-85525-01-2, oblast Primenjena informatika, 6-10 mart 2006, Kopaonik (zbornik radova na CD-u).