Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SER001 Математика 1 1 3 3 0 8 О
2 17.SER002 Информатика и рачунарство 1 3 2 1 8 О
3 17.SER003 Основи електротехнике 1 1 2 3 0 8 О
4 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
5 17.SER005 Математика 2 2 3 3 0 8 О
6 17.SER006 Основи електротехнике 2 2 3 3 0 8 О
7 17.SER007 Физика 2 3 2 0 8 О
8 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
9 17.SER008 Електране и разводна постројења 3 3 3 0 8 О
10 17.SER009 Електрична мерења 1 3 2 2 0 7 О
11 17.SER010 Електричне машине 1 3 3 3 0 8 О
12 17.SER011 Основи електронике 3 2 2 0 6 О
13 17.SER012 Електричне инсталације и осветљења 4 2 3 0 8 О
14 17.SER013 Електрична мерења 2 4 3 3 0 8 О
15 17.SER014 Електричне машине 2 4 3 3 0 8 О
16 17.SER015 Енергетска електроника 4 2 2 0 6 О
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
17 17.SER016 Електромоторни погони 5 2 2 0 4 О
18 17.SER017 Пренос електричне енергије 5 3 3 0 5 О
19 17.SER018 Електротермија 5 3 3 0 5 О
20-21 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
17.SERI01 Практикум из енергетских претварача и погона 5 2 2 0 6 И
17.SERI02 Специјалне електричне инсталације 5 2 2 0 6 И
17.SERI06 Електрична кола 5 2 2 0 6 И
17.SER021 Програмирање логичких контролера 5 2 2 0 6 И
17.SМI002 Техничко цртање 5 2 2 0 6 И
22 17.SER019 Релејна заштита 6 2 2 0 5 О
23 17.SER020 Регулација електромоторних погона 6 2 2 0 4 О
24-25 Предмет изборног блока 2 (Бирају се 2 предмета)
17.SERI03 Практикум из елемената ЕЕС 6 2 2 0 6 И
17.SERI04 Испитивање електричних машина 6 2 2 0 6 И
17.SERI05 Елементи електронских уређаја 6 2 2 0 6 И
17.SPE018 Производни менаџмент и предузетништво 6 3 2 0 6 И
26 17.SER027 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
27 17.SER028 Стручни рад 6 0 0 1 1 О
28 17.SER027 Електричне машине 3 6 2 2 0 4 О
29 17.SER028 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 5 О
Циљ овог студијског програма је да студенти стекну потребна знања и компетенције из информационих технологија и да имају способност да се стално усавршавају, напредују и уче нове софтверске алате и програмске језике. То знање ће младом инжењеру омогућити да на радном месту успешно одговори постављеном задатку, као и да се даље успешно усавршава сагласно захтевима струке.

Студијски програм обухвата наставне предмете из области информационих технологија, рачунарске графике, опште образовне предмете, као и предмете из области електронике, чиме се развијају веће способности студената и омогућава боље сналажење у различитим ИТ пословним системима.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Електране и разводна постројења 3 О
doc Електрична кола 5 И
doc Електрична мерења 1 3 О
doc Електрична мерења 2 4 О
doc Електричне инсталације и осветљења 4 О
doc Електричне машине 1 3 О
doc Електричне машине 2 4 О
doc Електричне машине 3 6 О
doc Електромоторни погони 5 О
doc Електротермија 5 О
doc Елементи електронских уређаја 6 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Енергетска електроника 4 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Испитивање електричних машина 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Основи електронике 3 О
doc Основи електротехнике 1 1 О
doc Основи електротехнике 2 2 О
doc Практикум из елемената ЕЕС 6 И
doc Практикум из енергетских претварача и погона 5 И
doc Пренос електричне енергије 5 О
doc Програмирање логичких контролера 5 И
doc Производни менаџмент и предузетништво 6 И
doc Регулација електромоторних погона 6 О
doc Релејна заштита 6 О
doc Специјалне електричне инсталације 5 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручни рад 6 О
doc Техничко цртање 5 И
doc Физика 2 О