Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 1730001 Примењена математика 1 3 3 0 7 О
2 1730002 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
3 1730003 Хемија 1 2 2 0 7 О
4 1730004 Техничко цртање 1 2 3 0 6 О
5 1730005 Информатика и рачунарство 2 3 2 1 7 О
6 1730006 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 1730007 Репрофотографија 2 2 2 0 7 О
8 1730008 Заштита животне средине 2 2 2 0 7 О
9 1730009 Примена рачунара у графици 1 2 2 1 1 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 1730010 Материјали 3 2 2 0 5 О
11 1730011 Основи машинства 3 2 2 0 6 О
12 1730012 Организација производње 3 2 3 0 5 О
13 1730013 Припрема штампарске форме 3 2 3 0 6 О
14 1730014 Штампарски слог 3 2 2 0 5 О
15 1730015 Технологија штампе 1 4 2 2 0 6 О
16 1730016 Графичке машине 4 2 2 0 4 О
17 1730017 Примена рачунара у графици 2 4 2 2 1 5 О
18 1730018 Стручна пракса 4 0 0 0 2 О
19-20 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
1730102 Неконвенционални поступци штампе 4 1 2 0 8 И
1730103 Машински елементи 2 4 2 2 0 8 И
1730104 Типографија 4 1 2 0 8 И
1730107 Производни менаџмент и предузетништво 4 3 2 0 8 И
1730101 Основи графичког обликовања 4 2 1 0 8 И
1730105 Мултимедијални системи 4 3 3 0 8 И
1730106 Инжењерска графика 4 2 1 2 8 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 1730019 Технологија дораде 1 5 2 2 0 6 О
22 1730020 Управљање квалитетом 5 3 3 0 6 О
23 1730021 Одржавање машина и опреме 5 2 2 0 7 О
24 1730022 Технологија штампе 2 5 3 3 0 6 О
25 Предмет изборног блока 2
1730109 Пословни енглески 1 5 2 2 0 8 И
1730110 Израда амбалаже 5 2 2 0 8 И
1730111 Основе програмирања 5 2 1 2 8 И
26 1730023 Графички дизајн 6 3 3 0 7 О
27 1730024 Технологија дораде 2 6 2 2 0 6 О
28 1730025 Практична настава 6 3 0 3 2 О
29 1730026 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 12 О
Циљеви студијског програма:
 • изучавање математике до нивоа знања потребног за разумевање процеса и решавање практичних задатака у техничко-технолошким процесима,
 • учење енглеског језика за коришћење литературе и комуникацију,
 • изучавање графичких материјала,
 • упознавање са основама ликовне уметности и графичког дизајна,
 • изучавање типографије,
 • упознавање са рачунарском графиком (практичан рад са графичким софтверима у којима се креирају индивидуална решења за различите графичке производе и врши припрема за штампу),
 • упознавање са класичним и најсавременијим методама и технолошким процесима израде штампарске форме,
 • изучавање класичних и рачунарски управљаних техника и технологија штампе и дораде, као и дораде свих врста амбалажних материјала,
 • упознавање машинских елемената и механизама графичких машина и опреме, као и система и метода за одржавање истих,
 • оспособљавање за заштиту животне средине и безбедан рад са машинама и материјалима који се користе у грaфичкој индустрији,
 • упознавање са областима као што су организација производње, производни менаџмент, управљањe квалитетом и постизање конкурентног квалитета.
 • упознавање са технолошким процесима из области графичке технике који се користе у индустрији, практичан рад у производњи и израда индивидуалних елабората и Дневника рада.

На студијском програму Графичка техника се образују савремени графички инжењери компетентни за рад на производњи различитих графичких производа, са темељним практичним и теоријским техничко-технолошким знањем.

Савладивањем студијског програма студент стиче следеће опште и предметно – специфичне способности:

 • да организује, контролише и пројектује процес производње у графичкој индустрији,
 • да самостално оптимизира технологију рада (технолошки процес), врши статистичку обраду резултата и доноси закључке,
 • да напише и презентира резултате рада.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Графичке машине 4 О
doc Графички дизајн 6 О
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 2 О
doc Израда амбалаже 5 И
doc Инжењерска графика 4 И
doc Информатика и рачунарство 2 О
doc Материјали 3 О
doc Машински елементи 2 4 И
doc Мултимедијални системи 4 И
doc Неконвенционални поступци штампе 4 И
doc Одржавање машина и опреме 5 О
doc Организација производње 3 О
doc Основе програмирања 5 И
doc Основи графичког обликовања 4 И
doc Основи машинства 3 О
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практична настава 6 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 2 О
doc Примена рачунара у графици 2 4 О
doc Припрема штампарске форме 3 О
doc Производни менаџмент и предузетништво 4 И
doc Репрофотографија 2 О
doc Стручна пракса 4 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Технологија дораде 1 5 О
doc Технологија дораде 2 6 О
doc Технологија штампе 1 4 О
doc Технологија штампе 2 5 О
doc Типографија 4 И
doc Управљање квалитетом 5 О
doc Хемија 1 О
doc Штампарски слог 3 О