Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 1750001 Примењена математика 1 3 3 0 7 О
2 1750002 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
3 1750003 Увод у информационе технологије 1 3 2 1 7 О
4 1750004 Основе програмирања 1 2 1 2 7 О
5 1750005 Програмски језици 2 3 2 0 7 О
6 1750006 Монтажа и сервис рачунара 2 2 2 0 6 О
7 1750007 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
8 1750008 Математика информатике 2 2 2 0 7 О
9 1750009 Примена рачунара у графици 1 2 2 1 1 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 1750010 Рачунарске мреже 3 2 3 0 7 О
11 1750011 Интернет технологије 3 3 2 1 7 О
12 1750012 Оперативни системи 3 2 2 0 6 О
13 1750013 Програмирање логичких контолера 3 2 2 0 7 О
14 1750014 Базе података 4 2 2 1 7 О
15 1750015 Дигитална обрада сигнала 4 3 2 0 7 О
16 1750016 Објектно-оријентисано програмирање 4 2 1 2 7 О
17-18 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
1750101 Примена рачунара у графици 2 4 2 2 1 6 И
1750102 Графички дизајн 4 3 3 0 6 И
1750103 Инжењерска графика 4 2 1 2 6 И
1750104 Практикум из електротехнике 4 2 2 0 6 И
1750105 Дигитална електроника 4 2 3 0 6 И
1750106 Заштита животне средине 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
19 1750017 Информациони системи 5 3 1 2 7 О
20 1750018 Интернет програмирање 5 3 3 0 7 О
21 1750019 Практикум из информационих технологија 5 2 0 3 3 О
22-23 Предмет изборног блока 2 (Бирају се 2 предмета)
1750201 Пројектовање дигиталних сигнала 5 2 2 0 6 И
1750202 Електрична кола 5 2 2 0 6 И
1750203 Основи електронике 5 2 2 0 6 И
1750204 Пословни енглески 1 5 2 2 0 6 И
1750205 Методе и алати за управљање пројектом 5 2 1 2 6 И
1750206 Маркетинг 5 2 1 0 6 И
24 1750020 Телекомуникације 6 3 2 0 6 О
25 1750021 Електронско пословање 6 2 1 1 5 О
26 1750022 Мултимедијални системи 6 3 3 0 6 О
27 1750023 Стручна пракса 6 0 0 0 2 О
28 1750024 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 12 О
Циљеви студијског програма усмерени су ка стварању креативних способности кандидата који се образују за решавање конкретних проблема из области ИТ што се огледа у следећим компетенцијама дипломираних студената:

Програмирање у процедуралном и објектно оријентисаном програмском окружењу
Креирање и одржавање корисничких софтвера и интернет апликација
Пројектовање, извођење и одржавање база података и информационих система
Пројектовање, конфигурисање и одржавање рачунарских мрежа
Креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система
Имплементација и примена електронског пословања
Набавка, изградња и одржавање рачунара и рачунарских система
Израда и примена мултимедијалних садржаја
Анализа податка генерисаних из информационих система за различите врсте праћења и евалуације.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 О
doc Графички дизајн 4 И
doc Дигитална електроника 4 И
doc Дигитална обрада сигнала 4 О
doc Електрична кола 5 И
doc Електронско пословање 6 О
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 4 И
doc Инжењерска графика 4 И
doc Интернет програмирање 5 О
doc Интернет технологије 3 О
doc Информациони системи 5 О
doc Маркетинг 5 И
doc Математика информатике 2 О
doc Методе и алати за управљање пројектом 5 И
doc Монтажа и сервис рачунара 2 О
doc Мултимедијални системи 6 О
doc Објектно-оријентисано програмирање 4 О
doc Оперативни системи 3 О
doc Основе програмирања 1 О
doc Основи електронике 5 И
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практикум из електротехнике 4 И
doc Практикум из информационих технологија 5 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 2 О
doc Примена рачунара у графици 2 4 И
doc Пројектовање дигиталних сигнала 5 И
doc Програмирање логичких контолера 3 О
doc Програмски језици 2 О
doc Рачунарске мреже 3 О
doc Стручна пракса 6 О
doc Телекомуникације 6 О
doc Увод у информационе технологије 1 О