Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SMI001 Примењена математика 1 3 3 0 7 О
2 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
3 17.SIT001 Увод у информационе технологије 1 3 2 1 7 О
4 17.SIT002 Основе програмирања 1 2 1 2 7 О
5 17.SIT003 Програмски језици 2 3 2 0 7 О
6 17.SIT004 Монтажа и сервис рачунара 2 2 2 0 7 О
7 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
8 17.SIT005 Математика информатике 2 2 2 0 6 О
9 17.SGT004 Примена рачунара у графици 1 2 2 1 1 7 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 17.SIT006 Рачунарске мреже 3 2 3 0 7 О
11 17.SIT007 Интернет технологије 3 3 2 1 6 О
12 17.SIT008 Оперативни системи 3 3 2 0 7 О
13 17.SER021 Програмирање логичких контолера 3 2 2 0 6 О
14 17.SIT009 Базе података 4 2 2 1 7 О
15 17.SMI028 Објектно-оријентисано програмирање 4 2 1 2 6 О
16-18 Предмет изборног блока 1 (Бира се 3 од 6)
17.SIT010 Дигитална обрада сигнала 4 3 3 0 7 И
17.SITI02 Примена рачунара у графици 2 4 2 2 1 7 И
17.SGT013 Графички дизајн 4 3 3 0 7 И
17.SGTI05 Инжењерска графика 4 2 1 2 7 И
17.SER023 Дигитална електроника 4 2 3 0 7 И
17.SGT003 Заштита животне средине 4 2 2 0 7 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
19 17.SIT012 Информациони системи 5 3 1 2 7 О
20 17.SIT013 Интернет програмирање 5 3 3 0 7 О
21-23 Предмет изборног блока 2 (Бира се 3 од 6)
17.SERI08 Пројектовање дигиталних сигнала 5 2 2 0 6 И
17.SER025 Радио системи 5 3 2 0 6 И
17.SMNI01 Пословна економија 5 3 2 0 6 И
17.SER011 Основи електронике 5 2 2 0 6 И
17.SITI04 Пословни енглески 1 5 2 2 0 6 И
17.SITI01 Методе и алати за управљање пројектом 5 2 1 2 6 И
24 17.SIT014 Практикум из информационих технологија 5 2 0 3 3 О
22 17.SER024 Телекомуникације 6 3 2 0 5 О
23 17.SIT019 Електронско пословање 6 2 1 1 5 О
25 17.SIT016 Мултимедијални системи 6 3 3 0 7 О
26 17.SIT017 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
27 17.SIT031 Стручни рад 6 0 0 1 1 О
28 17.SIT018 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 5 О
Циљеви студијског програма усмерени су ка стварању креативних способности кандидата који се образују за решавање конкретних проблема из области ИТ што се огледа у следећим компетенцијама дипломираних студената:

Програмирање у процедуралном и објектно оријентисаном програмском окружењу
Креирање и одржавање корисничких софтвера и интернет апликација
Пројектовање, извођење и одржавање база података и информационих система
Пројектовање, конфигурисање и одржавање рачунарских мрежа
Креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система
Имплементација и примена електронског пословања
Набавка, изградња и одржавање рачунара и рачунарских система
Израда и примена мултимедијалних садржаја
Анализа податка генерисаних из информационих система за различите врсте праћења и евалуације.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 О
doc Графички дизајн 4 И
doc Дигитална електроника 4 И
doc Дигитална обрада сигнала 4 И
doc Електронско пословање 6 О
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 4 И
doc Инжењерска графика 4 И
doc Интернет програмирање 5 О
doc Интернет технологије 3 О
doc Информациони системи 5 О
doc Математика информатике 2 О
doc Методе и алати за управљање пројектом 5 И
doc Монтажа и сервис рачунара 2 О
doc Мултимедијални системи 6 О
doc Објектно-оријентисано програмирање 4 О
doc Оперативни системи 3 О
doc Основе програмирања 1 О
doc Основи електронике 5 И
doc Пословна економија 5 И
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практикум из информационих технологија 5 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 2 О
doc Примена рачунара у графици 2 4 И
doc Пројектовање дигиталних сигнала 5 И
doc Програмирање логичких контолера 3 О
doc Програмски језици 2 О
doc Радио системи 5 И
doc Рачунарске мреже 3 О
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручни рад 6 О
doc Телекомуникације 6 О
doc Увод у информационе технологије 1 О