Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 1720001 Примењена математика 1 3 3 0 8 О
2 1720002 Техничко цртање 1 2 3 0 7 О
3 1720003 Информатика и рачунарство 1 3 2 1 6 О
4 1720004 Безбедност на раду 1 2 1 0 5 О
5 1720005 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
6 1720006 Познавање и примена материјала 2 2 1 1 7 О
7 1720007 Инжењерска графика 2 2 1 2 8 О
8 1720008 Заштита животне средине 2 2 2 0 7 О
9 1720009 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 1720010 Техничка механика 3 3 3 0 7 О
11 1720011 Машински елементи 1 3 2 3 0 6 О
12 1720012 Организација производње 3 2 3 0 6 О
13 1720013 Машинска обрада 3 3 3 0 7 О
14 1721001 Основе програмирања 3 2 1 2 5 О
15 1720014 Машински елементи 2 4 2 2 0 7 О
16 1721002 Базе података 4 2 2 1 5 О
17 1721003 Објектно-оријентисано програмирање 4 2 1 2 5 О
18-19 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
1720101 Монтажа и сервис рачунара 4 2 2 0 6 И
1720102 Примена рачунара у графици 1 4 2 1 1 6 И
1720103 Практикум из електротехнике 4 2 2 0 6 И
1720104 Графичке машине 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
20 1720015 Управљање квалитетом 5 3 3 0 6 О
21 1721004 Интернет технологије 5 3 2 1 5 О
22 1721005 Информациони системи 5 3 1 2 6 О
23-24 Предмет изборног блока 2 (Бирају се 2 предмета)
1720201 Рачунарске мреже 5 2 3 0 8 И
1720202 Оперативни системи 5 2 2 0 8 И
1720203 Пословни енглески 1 5 2 2 0 8 И
1720204 Компјутерско моделирање и анализа конструкција 5 2 1 1 8 И
1720205 Електротермија 5 3 3 0 8 И
1720206 Одржавање машина и опреме 5 2 2 0 8 И
25 1720016 Програмирање нумерички управљаних машина 6 2 2 1 6 О
26 1721006 Електронско пословање 6 2 1 1 5 О
27 1720017 Стручна пракса 6 0 0 0 1 О
28 1720018 Практична настава 6 3 0 3 1 О
29 1720019 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 14 О
Циљ студијског програма је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовање инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.
Подручје рада за који се оспособљавају инжењери модула 1 - Инжењерска информатика су:

Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
Пројектовања у CAD /CAM системима,
Пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија,
Пројектовање, извођење и одржавање база података, информационих система и електронског пословања,
Набавке, изградње и одржавања рачунарских система и програмских производа,
Примене и одржавања рачунарских система за пројектовање у осталим струкама,
Израде и анализе конструктивне техничке документације,
Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
Контроле квалитета производа машинске идустрије,
Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
Програмирања нумерички управљених машина за обраде резањем и деформисањем,
Набавке и продаје машинских производа.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 О
doc Безбедност на раду 1 О
doc Графичке машине 4 И
doc Електронско пословање 6 О
doc Електротермија 5 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 2 О
doc Инжењерска графика 2 О
doc Интернет технологије 5 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Информациони системи 5 О
doc Компјутерско моделирање и анализа конструкција 5 И
doc Машинска обрада 3 О
doc Машински елементи 1 3 О
doc Машински елементи 2 4 О
doc Монтажа и сервис рачунара 4 И
doc Објектно-оријентисано програмирање 4 О
doc Одржавање машина и опреме 5 И
doc Оперативни системи 5 И
doc Организација производње 3 О
doc Основе програмирања 3 О
doc Познавање и примена материјала 2 О
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практикум из електротехнике 4 И
doc Практична настава 6 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 4 И
doc Програмирање нумерички управљаних машина 6 О
doc Рачунарске мреже 5 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Техничка механика 3 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Управљање квалитетом 5 О