Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SMI001 Примењена математика 1 3 3 0 7 О
2 17.SMI002 Техничко цртање 1 2 3 0 6 О
3 17.SER002 Информатика и рачунарство 1 3 2 1 8 О
4 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
5 17.SMI005 Безбедност на раду 1 2 2 0 5 О
6 17.SMI004 Познавање и примена материјала 2 2 1 1 7 О
7 . 17.SGT003 Заштита животне средине 2 2 2 0 7 О
8 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
9 17.SMI026 Инжењерска графика 2 2 1 2 8 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
10 17.SMI006 Техничка механика 3 3 3 0 6 О
11 17.SMI007 Машински елементи 1 3 2 3 0 5 О
12 17.SPE009 Организација производње 3 2 3 0 6 О
13 17.SMI008 Машинска обрада 3 3 3 0 7 О
14 17.SMI022 Основе програмирања 3 2 1 2 5 О
15 17.SMI009 Машински елементи 2 4 2 2 0 7 О
16 17.SMI028 Објектно-оријентисано програмирање 4 2 1 2 6 О
17 Предмет изборног блока 1
17.SIT004 Монтажа и сервис рачунара 4 2 2 0 7 И
17.SGT004 Примена рачунара у графици 1 4 2 2 0 6 И
18 17.SMI023 Базе података 4 2 2 1 6 О
19 Предмет изборног блока 2
17.SMII01 Практикум из електротехнике 4 2 2 0 5 И
17.SGT010 Графичке машине 4 2 2 0 5 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
20 17.SMI011 Управљање квалитетом 5 3 3 0 6 О
21 17.SIT007 Интернет технологије 5 3 2 1 6 О
22 Предмет изборног блока 3
17.SIT006 Рачунарске мреже 5 2 3 0 7 И
17.SIT008 Оперативни системи 5 3 2 0 7 И
23 17.STI012 Информациони системи 5 3 1 2 7 О
24 Предмет изборног блока 4
17.SPE008 Пословни енглески 1 5 2 2 0 5 И
17.SER018 Електротермија 5 3 3 0 5 И
25 17.SMII02 Компјутерско моделирање и анализа конструкција 5 3 1 1 5 О
26 17.SMI012 Програмирање нумерички управљаних машина 6 2 2 1 7 О
27 17.SMI013 Практична настава 6 3 0 3 3 О
28 17.SIT015 Електронско пословање 6 2 1 1 5 О
29 17.SMI019 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
30 17.SMI029 Стручни рад 6 0 0 1 1 О
31 17.SMI020 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 5 О
Циљ студијског програма је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовање инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.
Подручје рада за који се оспособљавају инжењери модула 1 - Инжењерска информатика су:

Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
Пројектовања у CAD /CAM системима,
Пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија,
Пројектовање, извођење и одржавање база података, информационих система и електронског пословања,
Набавке, изградње и одржавања рачунарских система и програмских производа,
Примене и одржавања рачунарских система за пројектовање у осталим струкама,
Израде и анализе конструктивне техничке документације,
Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
Контроле квалитета производа машинске идустрије,
Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
Програмирања нумерички управљених машина за обраде резањем и деформисањем,
Набавке и продаје машинских производа.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Базе података 4 О
doc Безбедност на раду 1 О
doc Графичке машине 4 И
doc Електронско пословање 6 О
doc Електротермија 5 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Заштита животне средине 2 О
doc Инжењерска графика 2 О
doc Интернет технологије 5 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Информациони системи 5 О
doc Компјутерско моделирање и анализа конструкција 5 О
doc Машинска обрада 3 О
doc Машински елементи 1 3 О
doc Машински елементи 2 4 О
doc Монтажа и сервис рачунара 4 И
doc Објектно-оријентисано програмирање 4 О
doc Оперативни системи 5 И
doc Организација производње 3 О
doc Основе програмирања 3 О
doc Познавање и примена материјала 2 О
doc Пословни енглески 1 5 И
doc Практикум из електротехнике 4 И
doc Практична настава 6 О
doc Примењена математика 1 О
doc Примена рачунара у графици 1 4 И
doc Програмирање нумерички управљаних машина 6 О
doc Рачунарске мреже 5 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручни рад 6 О
doc Техничка механика 3 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Управљање квалитетом 5 О