Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 23.SIT001 Примењена математика 1 3 2 0 6 О
2 23.SMI001 Техничко цртање 1 2 2 0 6 О
3 23.SPM002 Информатика и рачунарство 1 3 2 0 6 О
4 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
5 23.SMI060 Комуникационе вештине 1 2 2 0 6 О
6 23.SMI002 Техничка механика 2 3 2 1 6 О
7 23.SMI047 Машински материјали 2 3 2 0 6 О
8 23.SER005 Физика 2 3 2 0 6 О
9 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 2 6 О
10 23.SMI006 Инжењерска графика 2 3 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
11 23.SMI007 Машински елементи 1 3 2 2 0 5 О
12 17.SPE009 Организација производње 3 2 3 0 6 О
13 23.SMI009 Обрада резањем 3 2 3 0 6 О
14 23.SMI019 Отпорност материјала 3 3 3 0 7 О
15 23.SMI048 Технологије заваривања 3 2 2 0 6 О
16 17.SMI009 Машински елементи 2 4 2 2 0 7 О
17 23.SMI011 Обрада деформисањем 4 2 2 0 5 О
18 Предмет изборног блока 1
23.SMI061 Пројектовање технолошких процеса 4 2 2 0 5 И
17.SGT010 Графичке машине 4 2 2 0 5 И
19 23.SMI049 Алати за прераду полимера 4 2 2 0 7 О
20 Предмет изборног блока 2
23.SIT012 Базе података 4 2 2 0 6 И
23.SPM009 Методе и алати за управљање пројектом 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 Предмет изборног блока 3
17.SGT015 Одржавање машина и опреме 5 2 2 0 7 И
23.SMI062 Аутоматско управљање 5 2 2 1 7 И
22 Предмет изборног блока 4
23.SPM018 Производни информациони системи 5 3 2 0 5 И
17.SER018 Пословни енглески 5 2 2 0 5 И
23 23.SMI055 Алати и прибори 5 3 2 0 6 О
24 Предмет изборног блока 5
23.SMI022 Управљање квалитетом 5 2 2 0 6 И
23.SMI003 Безбедност на раду 5 2 2 1 6 И
25 Предмет изборног блока 6
23.SER002 Основи електротехнике 1 5 3 3 0 6 И
23.SER019 Електротермија 5 3 3 0 6 И
26 23.SMI005 Мерење и контрола 6 3 2 0 6 О
27 23.SMI018 Флексибилна аутоматизација 6 2 2 0 5 О
28 23.SMI056 Хидраулика и пнеуматика 6 2 2 1 5 О
29 23.SMI014 Компјутерско моделирање и анализа конструкције 6 3 2 0 5 О
30 17.SMI019 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
31 23.SMI031 Стручно-истраживачки рад 6 0 0 1 1 О
32 23.SMI032 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 4 О
Циљ студијског програма је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовање инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.
Подручје рада за који се оспособљавају инжењери модула 1 - Инжењерска информатика су:

Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
Пројектовања у CAD /CAM системима,
Пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија,
Пројектовање, извођење и одржавање база података, информационих система и електронског пословања,
Набавке, изградње и одржавања рачунарских система и програмских производа,
Примене и одржавања рачунарских система за пројектовање у осталим струкама,
Израде и анализе конструктивне техничке документације,
Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
Контроле квалитета производа машинске идустрије,
Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
Програмирања нумерички управљених машина за обраде резањем и деформисањем,
Набавке и продаје машинских производа.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Алати за прераду полимера 4 О
doc Алати и прибори 5 О
doc Аутоматско управљање 5 И
doc Базе података 4 И
doc Безбедност на раду 5 И
doc Графичке машине 4 И
doc Електротермија 5 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Инжењерска графика 2 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Компјутерско моделирање и анализа конструкције 6 О
doc Комуникационе вештине 1 О
doc Машински елементи 1 3 О
doc Машински елементи 2 4 О
doc Машински материјали 2 О
doc Мерење и контрола 6 О
doc Методе и алати за управљање пројектом 4 И
doc Обрада деформисањем 4 О
doc Обрада резањем 3 О
doc Одржавање машина и опреме 5 И
doc Организација производње 3 О
doc Основи електротехнике 1 5 И
doc Отпорност материјала 3 О
doc Пословни енглески 5 И
doc Примењена математика 1 О
doc Пројектовање технолошких процеса 4 И
doc Производни информациони системи 5 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручно-истраживачки рад 6 О
doc Техничка механика 2 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Технологије заваривања 3 О
doc Управљање квалитетом 5 И
doc Физика 2 О
doc Флексибилна аутоматизација 6 О
doc Хидраулика и пнеуматика 6 О