Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


Мехатроника значи нову генерацију интелигентних машина и техничких система за којима захтеви тржишта непрестано расту. Пораст интересовања за инжењерима мехатронике је условљен убрзаним техничко-технолошким развојем и све већом тражњом тог профила. Мехатроника је потребна у свим гранама привреде, како при развоју, тако и при одржавању техничких система. Будућност мехатронике је осигурана у индустрији, а развој индустрије захтева образовањеСтудијски програм Мехатроника усмерен је ка образовању инжењера који поседују мултидисциплинарна знања из области машинског и електротехничког и рачунарског инжењерства, а која су неопходна за успешно обављање академских и стручних послова, у складу са трендовима и потребама које намеће савремена индустрија 4.0. Студијски програм Мехатроника основан је на Факултету техничких наука у Чачку међу првима у Србији. Има традицију дугу 30 година, уз перманентно праћење савремених трендова у индустрији, у складу са којима се студијски програм иновира. Реализацијом студија по овом студијском програму школују се инжењери мехатронике који су компетентни у европским и светским оквирима. Услов за упис на студијски програм је завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.


Жељана Караџић, Ужице
Наставник електротехничке групе предмета, Техника школа Ужице

"Као ученик средње техничке школе схватила сам да је техника оно што ме занима. На факултету је било потребно одабрати само један смер, а занимала ме је електротехника, електроника, машинство, програмирање и информатика. Одлука је пала на мехатронику која обухвата све то. Када дође време за тражење посла, сваки послодавац радо запошљава једног мехатроничара јер он има широк спектар знања и практичних вештина. Након завршених основних студија завршила сам и мастер студије јер ми је то било неопходно за рад у средњој школи."


Војислав Вујичић, Чачак
Асистент, Факултет техничких наука Чачак

"Учешћем у раду секције за роботику у Техничкој школи, чији је координатор био бивши студент смера мехатронике на ФТН Чачак, одлучио сам се да упишем Мехатронику у Чачку. Надахнут његовим практичним знањем и посетама лабораторијама схватио сам да је овај смер сјајна прилика да научим инжењерске вештине које су на цени. На вишим годинама студија реализовао сам неколико практичних радова, што ме је квалификовало да се запослим и останем на факултету. Тренутно сам на позицији асистента и бавим се, поред наставе и научног рада, развојем лабораторијских поставки као и пројектима за привреду."


Немања Урошевић, Љубовија
Site project manager for electrical and mechanical installation (Comas Tobacco machinery), Italy

"Са страхом сам уписао мехатронику јер је то било нешто ново и потпуно другачије од свих осталих техничких дисциплина. Тада о томе нисам знао ништа или сам знао врло мало. Убрзо сам схватио – ТО ЈЕ ТО! Мехатроника и ФТН су ме научили да будем одговоран и посвећен према свом послу, породици и пријатељима. Бројни колоквијуми, испити, семинарски и пројектни задаци помогли су ми у одабиру начина решавања проблема, његовом схватању и решавању. Године проведене на студијама у Чачку дале су ми крила и ослонац да у свету равноправно стојим са другим инжењерима без бојазни да нећу моћи да одговорим изазову!"


Милош Срејић, Трстеник
Инжењер техничког сектора, Elektrovat d.o.o, Чачак

"Уписао сам смер Мехатроника на ФТН Чачак са циљем да усавршим знања која сам стека у средњој техничкој школи у Трстенику на смеру мехатроника. Смер ме је привукао својом иновативношћу, спојем машинства и електротехнике, модерним програмом студирања и тим што је једна од најбрже растућих грана привреде. Професори и стручно особље факултета су током целог студирања без резервно преносили знања и вештине које су потребне за рад у индустрији. Стекао сам још јаче радне навике, жељу да непрестано учим и савладавам нове изазове који се у оваквом инжењерском позиву стално појављују."


Игор Јоксимовић, Краљево
Инжењер техничког сектора, Elektrovat d.o.o, Чачак

"По завршетку средње машинске школе у Краљеву уписао сам смер Мехатроника на ФТН Чачак. У старту сам се прибојавао како ћу успети да испратим градиво које није било везано за моје претходно школовање, сем машинства које ми је било јача страна. Захваљујући професорима, асистентима и колегама врло брзо сам савладао основе потребне за даље усавршавање. Како су године студија одмицале и како су долазили предмети уско везани за мехатрнику све више сам се проналазио у смеру који сам уписао. Знања стечена на овом смеру су ми била одскочна даска да уђем у свет индустрије. Тренутно радим на пројектима инсталација осветљења и управљања електромоторним погонима сценске механике. Време проведено у лабораторијама факултета ми сада пуно значи при решавање конкретних проблема у индустрији."


Инжењери мехатронике се запошљавају на пословима пројектовања, управљања и одржавања аутоматизованих машина и технолошких производних линија. Инжењера мехатронике можете пронаћи на следећим пословима:

  • Пројектовање 3D модела механичких склопова и припрема за израду на савременим CNC машина, роботима или 3D штампачима;
  • Пројектовање пнеуматских и хидрауличних система;
  • Пројектовање електро-механичких компоненти као што су различити сензори и извршни елементи;
  • Управљање аутоматизованим технолошким системима програмирањем различитих типова програмабилних логичких контролера;
  • Пројектовање електронских уређаја…

Настава се изводи кроз једносеместралне предмете, који се реализују кроз предавања, рачунске вежбе и лабораторијске вежбе. Наставни материјали су доступни online. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума, пројектне задатке, семинарске радове и испите.

Колоквијум

Лабораторијске вежбе се изводе у малим групама на савременој опреми уз присуство и подршку наставника.Лабораторијске вежбе

Посебно занимљиви су студентски пројекти када студенти показују своје стечене вештине кроз израду пројеката у малим групама развијајући на тај начин тимски рад и изграђујући самопоуздање самосталном израдом пројеката.


Рад на студентским пројектима

Веома битан елемент су и стручне екскурзије и праксе у фирмама где студенти додатно мотивишу за студирање и даље усавршавање како би лакше пронашли посао којим желе да се баве.


Стручна екскурзија

Док већина инжењерских дисциплина примењује знање и вештине у појединачним областима, инжењери мехатронике постају мултидисциплинарно образовани инжењери. Свршени студенти стичу знања из подручја машинства, електротехнике, рачунарских и информационих технологија, тако да постају оспособљени за рад у свим гранама индустрије на пословима као што су:

-           пројектовање машина, савремених техничких уређаја, производних линија и сл.;
-           одржавање машина, уређаја и производних процеса са електронском и микропроцесорском опремом у металопрерађивачкој, електронској, фармацеутској, прехрамбеној, хемијској, текстилној и другим процесним индустријама;
-           аутоматизација и управљање процесима производње.

У оквиру студијског програма Мехатроника, студенти овладавају знањима из најзначајнијих инжењерских области као што су:

         Механика;
         Електротехника и електроника;
         Хидраулика и термотехника;
         Аутоматско управљање;
         Микроконтролери и PLC контролери;
         CAD/CAM технологије;
         CAD/CAE конструисање;
         Електромоторни погони;
         Сигнали и системи;
         Сензори;
         Роботика;
         Аутоматски производни системи;

Поред основних академских студија, студентима Мехатронике пружамо могућност наставка образовања на вишим нивоима студија - мастер и докторским академским студијама као највишем степену формалног образовања.
Због компатибилности са студијским програмима Мехатронике на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству.

 

Буди инжењер мехатронике програмирај и стварај машине!
Пријави се и постани студент мехатрoнике УПИС 2020/2021!