Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Студијски програм Машинско инжењерство намењен је образовању машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовању инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.

  У оквиру студијског програма Машинство и инжењерска информатика изучавају се два студијска модула:

              • Производно машинство

              • Инжењерска информатика

       Студент модуле бира у првој години студија.,

  Ове основне академске студије трају 3 године, а остварује се 180 ЕСПБ.

  Завршетком основнох студија на овом студијском програму студенти стичу звање:

       Струковни инжењер машинства,

  а у додатку дипломе је назив области, односно завршеног модула.

  Студије Машинства и инжењерске информатике акредитоване су на два нивоа студија – основне и мастер струковне студије.

   

  - Зато што имамо традицију дугу преко 20 година и перманентно иновирамо студијски програм у складу са савременим трендовима у машинству и инжењерској информатици.
  - Зато што ти нудимо широк спектар примене и коришћења инжењерских знања, знања из области производног машинства и информационих технологија с посебним нагласком на примену у подручју технике.
  - Зато што ћеш изучавати предмете који су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области Машинства и инжењерске информатике.
  - Зато што ћеш имати прилике да радиш у добро опремљеним рачунарским учионицама и лабораторијама са савременом лабораторијском опремом.
  - Зато што омогућавамо образовање стручњака према актуелним захтевима радних места у индустрији.
  - Зато што су наставници и сарадници ангажовани на овом студијском програму са дугим наставним и истраживачким искуством, отворени за комуникацију, сарадњу и подршку.
  - Зато што нуди широк спектар могућности за запослење у различитим домаћим и светским престижним фирмама, што потврђују наши бивши студенти.
  - Зато што оспособљавамо студенте за критичко размишљање и решавање инжењерских изазова.


Сања Василић, Чачак
Инжењер техничког сектора, „STAX Technologies“, Чачак
„Част ми је и задовољство да сам кроз студирање учила од професора који су своје врхунско познавање струке преносили студентима на најефикаснији начин, подстучићи нас да стално идемо даље. За мене су то и сада драги професори који не заборављају своје студенте ни након завршетка студија. У жељи да своје знање применим и усавршим, у кратком року након дипломирања и стицања дипломе струковног инжењера машинства са јако добрим просеком пријавила сам се на конкурс једне од најуспешнијих компанија „STAX Technologies“ . Сада сам једна од запослених компаније „ STAX Technologies“ и поносна што ми је у свом граду Чачку, у свом окружењу пружена шанса да радим у својој струци са дивним људима и професионалцима.


  Завршетком студија на овим модулима стичеш машинска и информатичка знања која можеш да употребиш у производним делатностима, превасходно где се врши прерада и обрада метала али и шире у оквиру других привредних грана (хемијска, прехрамбена, и тд).

  Студирањем на овом смеру добићеш темељна и практична знања из области машинског инжењерства, индустријског инжењерства, информатике, организације, што ће ти омогућити широки избор послова у подручју машинске индустрије, као и у сродним техничким гранама.

  Струковни инжењери Машинства и инжењерске информатике запошљавају се на пословима: израде и анализе конструктивне техничке документације, вођења процеса и управљања производним системима, пројектовања технолошких поступка израде машинских делова и контроле квалитета производа машинске идустрије, пројектовања у CAD/CAM системима, као и пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија, одржавања база података, информационих система и електронског пословања

  Инжењера Машинства и инжењерске информатике можете пронаћи на следећим пословима:


  • Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
  • Пројектовања у CAD /CAM системима,
  • Израде и анализе конструктивне техничке документације,
  • Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
  • Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
  • Контроле квалитета производа машинске идустрије,
  • Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
  • Набавке и продаје машинских производа.
  • Пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија,
  • Пројектовање, извођење и одржавање база података, информационих система и електронског пословања,
  • Набавке, изградње и одржавања рачунарских система и програмских производа,
  • Примене и одржавања рачунарских система за пројектовање у осталим струкама.

Настава се изводи кроз једносеместралне предмете, који се реализују кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе у савремено опремљеним рачунарским учионицама и лабораторијама. Наставни материјали су доступни online. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума, пројектне задатке, семинарске радове и испите.

Колоквијум

Лабораторијске вежбе се изводе у малим групама уз присуство и подршку наставника.

 

Лабораторија за машинско инжењерство

Веома битан елемент су и стручне екскурзије и праксе у фирмама где студенти додатно мотивишу за студирање и даље усавршавање како би лакше пронашли посао којим желе да се баве.

Стручна екскурзија

Такође, наши студенти су укључени у пројекте сарадње са привредом, током којих уче да решавају конкретне инжењерске проблеме и стичу практична знања.

  Студијски програм обухвата наставне предмете из области

  • производног машинства,
  • информатичких предмета,
  • опште образовних предмета,
  • графичког инжењерства,
  • предмета из области одржавања машинских система.

  Поред основних струковних студија, студентима Машинства и инжењерске информатике пружамо могућност наставка образовања на вишем нивоу студија - мастер струковним студијама. Због компатибилности са студијским програмима Машинства и инжењерске информатике на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству.

  Буди струковни инжењер Машинства и инжењерске информатике!

  Пријави се и постани студент Машинства и инжењерске информатике УПИС 2020/2021!