Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Студијски програм Машинство и инжењерска информатика намењен је образовању машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовању инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.

  У оквиру студијског програма Машинство и инжењерска информатика изучавају се два студијска модула:

              • Производно машинство

              • Инжењерска информатика

       Студент модуле бира у првој години студија.,

  Ове основне академске студије трају 3 године, а остварује се 180 ЕСПБ.

  Завршетком основнох студија на овом студијском програму студенти стичу звање:

       Струковни инжењер машинства,

  а у додатку дипломе је назив области, односно завршеног модула.

  Студије Машинства и инжењерске информатике акредитоване су на два нивоа студија – основне и мастер струковне студије.

   

  - Зато што имамо традицију дугу преко 20 година и перманентно иновирамо студијски програм у складу са савременим трендовима у машинству и инжењерској информатици.
  - Зато што ти нудимо широк спектар примене и коришћења инжењерских знања, знања из области производног машинства и информационих технологија с посебним нагласком на примену у подручју технике.
  - Зато што ћеш изучавати предмете који су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области Машинства и инжењерске информатике.
  - Зато што ћеш имати прилике да радиш у добро опремљеним рачунарским учионицама и лабораторијама са савременом лабораторијском опремом.
  - Зато што омогућавамо образовање стручњака према актуелним захтевима радних места у индустрији.
  - Зато што су наставници и сарадници ангажовани на овом студијском програму са дугим наставним и истраживачким искуством, отворени за комуникацију, сарадњу и подршку.
  - Зато што нуди широк спектар могућности за запослење у различитим домаћим и светским престижним фирмама, што потврђују наши бивши студенти.
  - Зато што оспособљавамо студенте за критичко размишљање и решавање инжењерских изазова.


Сања Василић, Чачак
Инжењер техничког сектора, „STAX Technologies“, Чачак
„Част ми је и задовољство да сам кроз студирање учила од професора који су своје врхунско познавање струке преносили студентима на најефикаснији начин, подстучићи нас да стално идемо даље. За мене су то и сада драги професори који не заборављају своје студенте ни након завршетка студија. У жељи да своје знање применим и усавршим, у кратком року након дипломирања и стицања дипломе струковног инжењера машинства са јако добрим просеком пријавила сам се на конкурс једне од најуспешнијих компанија „STAX Technologies“ . Сада сам једна од запослених компаније „ STAX Technologies“ и поносна што ми је у свом граду Чачку, у свом окружењу пружена шанса да радим у својој струци са дивним људима и професионалцима.


  Завршетком студија на овим модулима стичеш машинска и информатичка знања која можеш да употребиш у производним делатностима, превасходно где се врши прерада и обрада метала али и шире у оквиру других привредних грана (хемијска, прехрамбена, и тд).

  Студирањем на овом смеру добићеш темељна и практична знања из области машинског инжењерства, индустријског инжењерства, информатике, организације, што ће ти омогућити широки избор послова у подручју машинске индустрије, као и у сродним техничким гранама.

  Струковни инжењери Машинства и инжењерске информатике запошљавају се на пословима: израде и анализе конструктивне техничке документације, вођења процеса и управљања производним системима, пројектовања технолошких поступка израде машинских делова и контроле квалитета производа машинске идустрије, пројектовања у CAD/CAM системима, као и пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија, одржавања база података, информационих система и електронског пословања

  Инжењера Машинства и инжењерске информатике можете пронаћи на следећим пословима:


  • Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
  • Пројектовања у CAD /CAM системима,
  • Израде и анализе конструктивне техничке документације,
  • Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
  • Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
  • Контроле квалитета производа машинске идустрије,
  • Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
  • Набавке и продаје машинских производа.
  • Пројектовања, извођења и експлоатације рачунарских мрежа и интернет технологија,
  • Пројектовање, извођење и одржавање база података, информационих система и електронског пословања,
  • Набавке, изградње и одржавања рачунарских система и програмских производа,
  • Примене и одржавања рачунарских система за пројектовање у осталим струкама.

Настава се изводи кроз једносеместралне предмете, који се реализују кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе у савремено опремљеним рачунарским учионицама и лабораторијама. Наставни материјали су доступни online. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума, пројектне задатке, семинарске радове и испите.

Колоквијум

Лабораторијске вежбе се изводе у малим групама уз присуство и подршку наставника.

 

Лабораторија за машинско инжењерство

Веома битан елемент су и стручне екскурзије и праксе у фирмама где студенти додатно мотивишу за студирање и даље усавршавање како би лакше пронашли посао којим желе да се баве.

Стручна екскурзија

Такође, наши студенти су укључени у пројекте сарадње са привредом, током којих уче да решавају конкретне инжењерске проблеме и стичу практична знања.

  Студијски програм обухвата наставне предмете из области

  • производног машинства,
  • информатичких предмета,
  • опште образовних предмета,
  • графичког инжењерства,
  • предмета из области одржавања машинских система.

  Поред основних струковних студија, студентима Машинства и инжењерске информатике пружамо могућност наставка образовања на вишем нивоу студија - мастер струковним студијама. Због компатибилности са студијским програмима Машинства и инжењерске информатике на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству.

  Буди струковни инжењер Машинства и инжењерске информатике!

  Пријави се и постани студент Машинства и инжењерске информатике УПИС 2020/2021!