Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ

  Студијски програм Производни менаџмент студентима даје могућност да стекну мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациони, управљачки и технолошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.  Звање које студент стиче након завршених основних струковних студија:
  Струковни инжењер менаџмента


  Трајање и обим студија -
  3 године 180 ЕСПБ

  Пријемни испит:
  Математика или Тест знања

ЗАШТО БАШ ОВАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ?

 • Поседује дугу традицију и пружа образовање студентима у складу са начелима највише академске изврсности. У прилог томе говори и историјат одсека за Менаџмент који датира још од 2002. године као студијски програм Индустријски менаџмент, а од 2008. као Производни менаџмент.
 • Акредитован студијски програм који се континуирано иновира пратећи светске трендове, са тежњом да будемо препознатљиви по квалитету, иновативности и интегритету.
 • Једини у Србији, и шире, који има могућност да део наставе реализује у Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у Компанији „Слобода“ а.д. Чачак.
 • Студентима нуди широк спектар инжењерских знања, знања из области менаџмента, машинског инжењерства, информационих технологија, заштите животне средине и безбедности на раду.
 • Студентима нуди структуру предмета који су у складу са најновијим достигнућима у свету из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.
 • Студентима пружа могућност даљег школовања, у истој институцији, на акредитованом студијском програму мастер струковних студија Производно инжењерство.
 • Студијски програм прилагођен је актуелним захтевима индустрије.
 • Наставници и сарадници на овом студијском програму су истакнути стручњаци са дугим радним искуством (у настави и у привреди), отворени за комуникацију, сарадњу и подршку студентима.
 • Нуди широк спектар могућности за запослење у различитим секторима индустрије, државним управама, осигурањима...
 • Студенти се подстичу на развој критичког размишљања и оспособљавају се за решавање комплексних инжењерских и менаџерских проблема..

КО СУ СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕРИ МЕНАЏМЕНТА?

Струковни инжењери менаџмента су особе које поседују специфична стручна, међуљудска и концептуална знања и заузимају јединствену позицију у својој области. Струковни инжењери менаџмента су особе које, на економски и временски најрационалнији начин, управљају пословним и производним процесима; развијају моделе предвиђања и оптимизације; квантификују различите техничке, организационе и људске факторе; на оптималан начин организују и управљају…

  Струковни инжењери менаџмента оспособљени су за рад на следећим пословима:
  - управљање пословно - производним системом,
  - примена техника истраживања тржишта,
  - израда и анализа норматива у производњи,
  - планирање и израда појединачних планова за сваку компоненту производње (план материјала, алата, делова, производних капацитета),
  - израчунавање степена искоришћености производних капацитета,
  - израда и анализа целокупне техничке документације,
  - моделовање структуре сложеног производа и пројектовање оптималног производног циклуса,
  - дефинисање оптималне структуре производног програма,
  - коришћење савремених информационих технологија у пословању,
  - примењују системе менаџмента квалитетом,
  - израда бизнис планова,
  - управљање квалитетом,
  - управљање људским ресурсима,
  - утврђивање цене коштања производа и др.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Предмети предвиђени наставним планом и програмом реализују се кроз одговарајући фонд часова (предавања + аудиторне вежбе + лабораторијске вежбе) у току семестра. Настава се реализује у савремено опремљеним учионицама, лабораторијама и Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у компанији „Слобода“ Чачак.
Поред Стручне праксе и Практичне наставе, који се у 100% износу реализују у Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у компанији „Слобода“ Чачак, од школске 2020/2021. године, реализује се и део наставног процеса из још три стручно-апликативна предмета. Провера знања изводи се кроз полагање колоквијума, тестова, израду и одбрану семинарских и пројектних задатака и испита (писмено и/или усмено).


СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА И АКТИВНОСТИ НАШИХ ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА
Наставни кадар на овом студијском програму труди се да, поред учешћа на домаћим и међународним конференцијама, одвоји време и за наше средњошколце.
У оквиру промоције студијског програма сваке године се организују стручна предавања наших професора за ученике завршних разреда и наставнике у средњим школама..
САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Веома битан елемент у току студирања је успешно реализована Стручна пракса и Практична настава у неком од привредних субјеката у Чачку и околини. Квалитет струковних студија огледа се кроз велики број уговора о пословно-техничкој сарадњи где студенти могу обављати студијске праксе.
Посебно треба истаћи вишедеценијску успешну сарадњу са компанијом „Слобода“ а.д. Чачак у чијим просторијама се налази „Кабинет за производно инжењерство и инжењерски менаџмент“. Кабинет, као научно-стручна база Високе школе техничких струковних студија Чачак (ВШТСС) у компанији Слобода, основан је 2010. године, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи, у циљу реализације наставе из предмета: Стручна пракса и Практична настава. Значај Кабинета препознало је и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које је у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 2020/2021., одобрило финансирање пројекта под називом „Дигитализација Кабинета за производно инжењерство у циљу развоја предузетничких компетенција студената“. У просторијама Кабинета студенти имају прилику да слушају предавања како својих професора тако и еминентних стручњака запослених у Компанији. Посебна пажња усмерена је на теме везане за: упознавање са конструктивно-технолошком, производно-планском и финансијском документацијом, производним технологијама и информационим системом Компаније; спектар области екологије, мониторинг и заштита животне средине, како би студенти стекли практична знања и вештине из технологије, организације, припреме и планирања производње, екологије и заштите животне средине.


НАШИ СТУДЕНТИ


Многи наши студенти сада су успешни предузетници! Један од најуспешнијих у Чачку је господин Младен Старчевић, власник компаније „STAX Technologies“, Чачак.

Сузана Ћирјанић, струковни инжењер менаџмента, Чачак
„Као бивши студент дугујем велику захвалност институцији на стеченом знању и звању. Организационе способности, културу радног изражавања и лаку сналажљивост у решавању и превазилажењу радних задатака и препрека, научила сам и практично усавршила на студијама. Захваљујући стручном кадру и њиховој жељи за пренос и стицање знања као и развијању наших радних способности, ја сам данас уважени радник једне државне установе и менаџер који са лакоћом планира, организује и води свој посао и своје радне обавезе. .
Могућност даљег школовања и усавршавања?

Поред основних струковних студија, студентима Производног менаџмента пружамо могућност наставка образовања на вишем нивоу студија - мастер струковним студијама, студијски програм Производно инжењерство. Због компатибилности са студијским програмима Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања у иностранству.