Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Развојем савремених технологија ГРАФИЧКА ТЕХНИКА доживела је невероватну експанзију и у будућности се очекује даљи раст потребе за израдом штампаних и дигиталних медија. Велики број запослених наших студената указује на оправданост овог студијског програма. На струковним студијама у оквиру студијског програма Графичка техника инжењери графике образују се од 2005. године. Основне студије трају три године, а остварује се 180 ЕСПБ.

  Завршетком основних студија на овом студијском програму студенти стичу звање:

  Струковни инжењер технологије

  Студенти могу да наставе студије на мастер струковним студијама на СП Производно инжењерство

   

  На студијском програму Графичка техника се образују инжењери компетентни за рад у графичкој индустрији, са темељним теоретским и практичним, техничко – технолошким знањем. Циљ овог студијског програма је да студенти стекну потребна знања и компетенције из графичке технике и да имају способност да се стално усавршавају, напредују и лако уклопе у савремено радно окружење.

  Студијски програм Графичка техника привлачи интересовање јер је наставни програм развијан у складу са развојем графичке технологије у свету и са потребама графичке индустрије у земљи. Графичка техника је савремено, интердисциплинарно подручје које поред изучавања графике и дизајна обухвата и инжењерска знања из рачунарства, комуникација, мултимедија, менаџмента, машинства, економских, фундаменталних и других наука.

Савладавањем студијског програма студент стиче знања и способности за обављање следећих послова:
- да организује, контролише и пројектује процес производње у графичкој индустрији (управљање технологијом рада, управљање квалитетом),
- да врши техничку припрему за штампу (припрема слике и текста, израда штампарске форме, избор графичких материјала, креирање техничких решења, израда економске калкулације),
- да самостално оптимизира технолошки процес, врши статистичку обраду резултата, доноси закључке и креативно размишља,
- да користи специфичне програме који се користе у графичком дизајну и
- да израђује мултимедијалне садржаје и графичке апликације

  Студент након школовања је оспособљен за рад на пословима везаним за графичке технологије у техничко-технолошком, али и естетском и економском смислу. Практично је овладао савременим апликативним софтверима за дизајн и припрему штампе класичним и најсавременијим поступцима. Оспособљен је да обликује и пројектује све врсте графичких производа, креира корпоративни идентитет фирме, изради мултимедијалне садржаје, изради амбалажу уз поштовање еколошких захтева и сл.

  Студијски програм обухвата наставне предмете из области графичких технологија, материјала, рачунарских и информационих технологија, дизајна и опште образовне предмете. На тај начин се развијају веће способности студената, као и боље сналажење у различитим пословним системима. Изучавају се токови израде графичког производа од развоја саме идеје, са естетског и функционалног становишта, до начина реализације исте и на крају израде.

  Факултет је за потребе студената графичког смера и њихову практичну наставу опремио савремени Графички центар, који има офсет штампарију погодну за штампање већих тиража, дигиталне машине за мале и велике формате, као и опрему за контролу квалитета графичких производа.

Факултет се налази у атрактивном делу града у коме су и Агрономски факултет, истраживачко-развојни Институт, спортско-рекреативни терени са базенима и шеталиште поред реке, градски парк, биоскоп, музеји, центар града у непосредној близини, као и Научно-технолошки парк. Објекти Студентског центра – студентски дом и студентска менза – налазе се поред Факултета.

Студентски парламент и студентске организације организују популарне трибине, радионице, дебате, хуманитарне концерте, али и различита дружења. Моћи ћеш да идеш на едукативне излете, посете сајмовима, радне посете компанијама...

Студенти студијског програма Графичка техника имају прилику да учествују на научним такмичењима на којима су до сада остваривали одличне резултате. На Графијади 2023. године студент Игор Младеновић, освојио је прво место у категорији „Визуелна израда насловнице књиге“, док је Јован Томашевић био део тима који је освојио треће место у категорији „Дебата“.

Студентима Графичке технике омогућена је стручна пракса и практична настава у великом броју организација, не само у Чачку него и широм Србије, ако то одговара кандидату, узимајући у обзир запосленост и место пребивалишта, тако да ћеш још у току студија моћи да контактираш са послодавцима око каснијег запослења.

 

Струковни инжењери Графичке технике на основу стеченог теоретског и практичног знања оспособљени су да обављају самостално широк спектар послова који су део графичке технологије, што омогућава запошљавање у великом броју фирми. Врата нашег студијског програма су увек отворен за питања и консултације (@GRAFICKATEHNIKAFTNCACAK).