Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Одбрањене докторске дисертације

18. 05. 2011

Кандидат  мр Слободанке Ђенић, дипл. инж. ел.   успешно је одбранила докторску дисертацију под називом "Развој и евалуација хибридног система за учење виших програмских језика" и стекла звање - доктор техничких наука. Јавна одбрана обављена је пред Комисијом у саставу:

1.Др Јелица Протић, ванр. проф., Електротехнички факултет, Београд,
   научна област: Рачунарска техника и информатика, председник,
2. Др Радојка Крнета, ванр. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Рачунарска техника и телекомуникације,  ментор,
3. Др Владе Урошевић, ванр. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Примењене рачунарске науке и информатика, члан,
4. Др Драгана Бјекић, ред. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Психологија,  педагогија и комуникације, члан,
5. Др Данијела Милошевић, доцент, Технички факултет, Чачак,
   научна област: Информационе технологије, члан.

Odbranjene doktorske disertacije

 

Кандидат мр СлавкоЈекић, дипл. инж. маш.одбранио је докторску дисертацију под називом "Оптимизација ергономских услова дечијег мобилијара према критеријуму квалитета" и стекао звање доктора техничких наука. Јавна одбрана обављена је пред Комисијом у саставу:

1. Др Мирољуб Гроздановић, ред. проф.,Факултет заштите на раду, Ниш, 
   научна област: Ергономија,председник,
2. Др Драган Голубовић, ред. проф., Технички факултет, Чачак, 
   научна област: Инежењрска механика и роботика, ментор,
3.Др Мирослав Демић, ред. проф.,Машински факултет, Крагујевац,
   научна област: Моторна возила, члан,
4.Др Звонимир Југовић, ред. проф.,Технички факултет, Чачак,
   научна област: Машинске конструкције, члан, 
5.Др Милош Радовановић, ванр. проф., Технички факултет, Чачак, 
   научна област: Архитектура и дизајн, члан.